Karlstads energis vd: Boverkets regler styr fel

Karlstads energis vd: Boverkets regler styr fel

Mats Preger, vd för Karlstads energi, är kritisk till Boverkets byggregler och märker nu en tendens att kunder i större utsträckning än tidigare väljer eldrivna värmepumpar för uppvärmning i stället för fjärrvärme.
– Om man ser det ur ett resursperspektiv styr reglerna fel, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

I Karlstad tar man steg för steg i utvecklingen av sin fjärrvärme, för att minska användandet av fossila bränslen. Kommunen har fattat beslut om att bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk och 2008 öppnade Karlstads energi fjärrvärmenätet för spillvärme från Stora Enso. När den nya kraftvärmeanläggningen står klar i slutet av 2014 kommer över 75 procent av fjärrvärmen att komma från avverkningsrester, biprodukter och spillvärme från skogsindustrin. Resterande energi kommer från brännbart avfall och bioolja. 

För Mats Preger, vd på Karlstads energi, är det här den självklara vägen framåt för uppvärmning av bostäder och byggnader i tätorter, men han tycker att Boverkets byggregler inte ser helheten och stimulerar på fel sätt.

– Huvudproblemet är att Boverkets regler bara tittar på hur mycket köpt energi man använder till huset och inte hur den har kommit till, det är ologiskt, säger han.

Mats Preger berättar att Boverket mäter energieffektivisering utifrån den mängd energi som köps till fastigheten, utan hänsyn till hur den producerats eller hur energieffektiv själva byggnaden är. Han menar att det leder till kortsiktiga lösningar som ökar elbehovet. Fjärrvärme blir därmed inte ett alternativ så möjligheten att klara uppvärmningen med restvärme från industrin eller värme från kraftvärmen försvinner.
– Man måste flytta systemgränsen i byggreglerna och ta hänsyn till hur energin har kommit till. Vi använder spill från skogen för att göra el och sedan använder vi spill från detta för värmeproduktion, det kan inte bli mer resurseffektivt, säger han och fortsätter:

– På grund av reglerna ser jag en tendens att kunder lämnar oss och installerar en värmepump i stället för att använda fjärrvärme. Jag menar att man gör en felaktig miljöbedömning på det här sättet. Man kan förledas att tro att man har gjort en energieffektivisering genom att byta från fjärrvärme till värmepump, eftersom den köpta energin har kunnat reduceras. Men byggnadens uppvärmningsbehov har inte reducerats med denna åtgärd. Det är varken samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att lägga pengar på investeringar som inte är de mest resurseffektiva.

Uppskattar du det här agerandet som vanligt bland era kunder?
– Nej, det är inte vanligt i dag, men jag ser en tilltagande och oroande trend, säger han.

Hela frågan handlar för Mats Preger om att använda elen på bästa möjliga sätt. Att installera värmepump om man bor i glesbygd och saknar fjärrvärme kan vara ett bra alternativ och värmepump är definitivt bättre än direktverkande el, anser han. Men han tycker generellt sett att det är onödigt att använda el för att värma upp byggnader.
– Att använda en så högvärdig energiform som el där syftet är att skapa ett inomhusklimat på ungefär 20 grader kan liknas vid att ta till en motorsåg för att skära i smör. I ett uthålligt resurseffektivt samhälle kan el bara motiveras för värmebehov om det finns ett överskott av uthållig förnybar elproduktion. Elen är suverän till jättemycket därför ska man använda den till det som den är bäst på och undvika el till uppvärmning där det finns bättre alternativ, säger han.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Lars Karlsson skriver:

    Vad är det för strunt prat ,inget är mer miljövänligt än Svensk el .Bio massa förbränning släpper ut skadliga partiklar och cancer framkallande ämnen .

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet