Karin Widegren: ”Vi vill ha en likvid spotmarknad”

Karin Widegren: ”Vi vill ha en likvid spotmarknad”

Karin Widegren, som är chef för internationella frågor på Energimarknadsinspektionen, menar att en integrerad europeisk elmarknad är positivt: säkrare elförsörjning, lättare att ställa om till förnybart och stärkt konkurrens.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Karin Widegren om vad som krävs för att nå den europeiska elmarknaden: 

– EU-lagstiftningen i dag är i sig inte tillräcklig för att få till en faktiskt gemensam elmarknad. Det går inte enbart att lagstifta fram en inre elmarknad. För att få en inre marknad att bli verklighet krävs det också att motsvarigheterna till Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen inom EU samordnar olika regler och praxis mellan länderna och att handelsplatserna för el i de olika länderna samarbetar på liknande sätt.

Om tidsplanen:
– Det handlar om otroligt mycket detaljer och det är komplext att skapa den inre elmarknaden. Enligt politiska beslut ska den vara igång 2014, men det blir väl tufft att hinna till dess. Men trots komplexiteten och den pressade tidsramen kommer vi att ha tagit en hel del steg till 2014, men vi kommer nog inte att vara klara.

Om Elmarknadsinspektionens syn på en gemensam europeisk elmarknad:
– Vi är positiva till en gemensam europeisk elmarknad och arbetar för att nå dit. Det kommer att stärka vår förmåga att säkra elförsörjningen, det kommer att bli lättare att ställa om till förnybart för att uppnå EU:s klimatmål och konkurrensen kommer att stärkas.

Om Energimarknadsinspektionens roll:
– Energimarknadsinspektionen i Sverige har också rollen att se till så att den nordiska elmarknaden inte tvingas ta ett steg tillbaka när den ska integreras med andra marknader. Självklart handlar en sådan här utveckling om att kompromissa, men vårt jobb blir att skapa förståelse för den nordiska elmarknaden, som vi tycker ligger långt fram i utvecklingen. Det här innebär att vi måste analysera varje förslag för att noggrant kunna se konsekvenserna. I sådana här processer finns det alltid en risk att ett fåtal länder dominerar agendan och också en risk att dessa bestämmer för mycket.

Om utmaningarna:
– Vi har helt olika produktionssystem och driftsprinciper än många andra europeiska marknader. I länder där produktionen domineras av ett fåtal stora kolkraftverk används ofta mer centraliserad styrning av driften. Vem som får producera och hur kapaciteten i nätet används i det nordiska elsystemet styrs av de bud som marknadsaktörerna lämnar på elbörsen Nordpool. Denna modell ger ett mindre behov av centraliserad styrning. Dessutom har vi gott om vattenkraft som är förhållandevis lätt att reglera. Vi ser det som en framgång att en så stor andel av elen handlas på Nordpool med stabil prisbildning som följd. Vi vill ha en sådan här likvid spotmarknad där långsiktiga kontrakt kan slutas med spotpriset som utgångspunkt. En annan typ av marknad, som till exempel är ganska vanlig i södra Europa, där en stor del av elhandeln sker genom bilaterala avtal kombinerat med separat handel med överföringskapacitet, ger sämre konkurrens och ett ökat krav på central styrning. En utveckling i en sådan riktning är inget som vi vill ha i Norden.

Om prisutvecklingen:
– Totalt sett kommer vi sannolikt inte att få lägre priser i Sverige, men stabilare. Till exempel kommer inte ett torrår slå lika hårt. De oförutsedda händelserna blir enklare att parera på en integrerad marknad, för ju mer handel och kraftutbyte desto säkrare försörjningstrygghet. Men marknadsintegrationen behöver inte heller innebära högre priser, däremot kommer omställningen till förnybar energi att kosta pengar och med största sannolikhet innebära högre elpriser för konsumenterna.

———

Läs tidigare delar i intervjuserien:
Del 1: Daniel Johansson, statssekreterare näringsdepartementet: ”Utmaningarna är enorma”
Del 2: Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson: ”Väldigt positivt med större energisystem”
Del 3: Mats Gustavsson, energiansvarig Boliden: ”Det tyska elpriset kommer att slå hårt mot oss”

2 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Per Kylsten skriver:

  Gunnar,
  jag tror man skall tolka rubriken som att hon önskar att en spotmarknad liknande Nordpool införs i hela Europa, eller åtminstone i EU.
  Det skrämmande i resonemanget är att detta är överordnat om utvecklingen på energipriser blir positiv eller negativ för svenska konsumenter. Sanningen kommer fram i den sista meningen. Det är mindre bra att det är en företrädare för en svensk myndighet som säger så. Vilka skall då se efter våra intressen?

 2. Gunnar Ålfors skriver:

  Bra artikel, men rubriken borde varit: ”Vi vill fortsätta att ha en likvid spotmarknad”. Det är ju så att vi har en likvid spotmarknad nu (Vilket även framgår av artikeln).
  Den rubrik som används för artikeln kan ju misstolkas som en önskan att få något vi nu inte har.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet