Jonas Abrahamsson om kommissionen: ”Utmaningen ligger i långsiktigheten”

Jonas Abrahamsson om kommissionen: ”Utmaningen ligger i långsiktigheten”

Jonas Abrahamsson understryker vikten av helhetsperspektiv och långsiktighet för en energikommission.
– Jag tror att utmaningen ligger i just långsiktigheten. Politiken är av naturen kortsiktig. Den här diskussionen kräver ett ledarskap som går långt bortom nästa mandatperiod, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Med decemberöverenskommelsen och energi utpekat som ett av tre viktiga samarbetsområden kom energikommissionen ett stort steg mot realitet. Energiministern Ibrahim Baylans (S) fokus är att tillsätta kommissionen. Målen för kommissionen kommer att bli ambitiösa och frågan är hur den ska nå dem. Second Opinion Energi har intervjuat några energibolag om deras förväntningar och hur de ser på en energikommission. 

Först ut är Jonas Abrahamsson, koncernchef och vd för E.ON Sverige, som på frågan varför det är viktigt att en energikommission kommer på plats svarar:
– Det behövs en diskussion om Sveriges framtid, och vilken roll energin kommer att ha i framtiden. Den diskussionen måste ske brett, med en rad olika parter, så att resultatet håller över flera mandatperioder och ger rätt förutsättningar för både samhället, kunder och leverantörer av energi. Vi måste lyfta blicken från detaljer och snuttifiering och se på systemet som helhet, annars hamnar vi bara i en polariserad diskussion.

Varför håller inte dagens energipolitiska läge måttet för att ni som energibolag ska kunna verka på ett effektivt sätt?
– Den senaste energiöverenskommelsen var bra, då den gav ramar och inte detaljstyrde. Det som nu behövs är en än bredare syn, eftersom en stor del av energisystemet kommer att påverkas relativt kraftigt de kommande 10-15 åren, inte minst då äldre kärnkraft tas ur drift. Vi ser även ny väderberoende teknologi ta en allt större plats, och därför är utmaningarna i att behålla det svenska systemets fördelar med konkurrenskraftiga priser till industrin, mycket låga klimatutsläpp och hög leveranssäkerhet högre nu än tidigare. Ledtiderna är relativt långa så vi måste börja nu för att kunna klara av utmaningarna.

Vilka frågor är särskilt viktiga att kommissionen behandlar?
– Hur ser de kommande behoven ut? Hur balanserar vi mellan kostnad, tillgänglighet och miljö i vår energianvändning? Och en ny fråga som vi i Sverige knappt bekymrat oss med tidigare är hur vi ser till att ha effekt tillgänglig i varje ögonblick då den behövs. Kombinationen av baskraft och energileveranser som svänger med vädret ställer nya krav. Vi menar att den nordiska marknaden bör utvecklas med en kapacitetsmarknad för att klara av den delen. Detta är mycket viktigt att hantera i energikommissionen. Energikommissionen bör dessutom ha ett brett perspektiv och inte begränsa sig till elsektorn. En omställning av transportsektorn är nödvändig för att kunna uppnå vårt klimatmål.

Vilka är energikommissionens knäckfrågor, tror du?
– Jag tror att utmaningen ligger i just långsiktigheten. Politiken är av naturen kortsiktig. Den här diskussionen kräver ett ledarskap som går långt bortom nästa mandatperiod. Och det har vi i Sverige gjort förut, och jag tänker främst då på pensionsuppgörelsen. Sen måste man hålla sig ifrån helt onödig reaktorexercis eller andra typer av djupdykningar som ska hanteras av enskilda aktörer. Det är fel nivå att diskutera på.

Hur vill du se att kommissionen utformas?
– Självklart bör inte bara politiken delta i kommissionen, på ett eller annat sätt borde både vi som levererar energi och representanter för kunder och samhälle som använder energi kunna bidra till arbetet. Det kommer också att hjälpa till med långsiktigheten och acceptansen för det som kommissionen levererar om något eller några år. Jag tror även att Vägval El, som drivs av IVA, kan bidra med viktig input till energikommissionen.

Ser du några fallgropar där kommissionen kan hamna fel och att dess resultat inte bidrar till att utveckla energipolitiken åt det håll som krävs?
– Jag tycker att en kommission är ett bra sätt att hantera energifrågan på. Det vore fel att peka ut fallgropar innan den ens har startat. Med tillräcklig bredd i kommissionen, med fokus på det framtida Sverige och med synen långt framåt i horisonten kommer den att ha alla förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det är viktigt att undvika ett rent nationellt perspektiv. Vi har sedan många år en integrerad nordisk elmarknad och perspektivet bör även beakta övriga grannländer. Det blir även viktigt att dra lärdom från andra länder.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Carl Erik Magnusson skriver:

    Välskrivet, framtidsinriktat. Vi behöver en öppen, bred och förutsättningslös diskussion, där alla komponenter ingår: Vetenskap, energibransch, näringsliv, politik, organisationer och medborgare. Lyft blicken!
    Ett fungerande och modernt samhälle vilar på trygg elförsörjning-en förutsättning för värdigt liv här hemma såväl som globalt. Men kommissionen bör ta ett helhetsgrepp på hela energisektorn.
    Politiken måste ibland anpassa sig till planering på längre sikt. Decemberöverenskommelsen, om än kritiserad, kan bidra till det. Vi har en tradition att kunna komma överens i avgörande framtidsfrågor. Fortsätt med det!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet