Italiens omställning ger risk för effektbrist

Italiens omställning ger risk för effektbrist

Italiens utveckling mot allt mer vind- och solkraft och allt mindre konventionell kraft gör att det i sommar finns risk för effektbrist. Den slutsatsen drar Europas systemoperatörer i en färsk rapport.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) är en organisation som består av 43 systemoperatörer från 36 europeiska länder, bland annat är Svenska kraftnät en del av organisationen.

Inför varje sommar och vinter, då elsystemet påfrestas extra hårt i Europa, presenterar ENTSO-E en rapport som kartlägger risken för effektbrist i de 36 länderna. För Sverige är inte sommaren en kritisk period, men i södra Europa kan det mycket väl bli kritiskt om det blir varmt under en längre period. Mot den bakgrunden pekas i år Italien ut för att vara i riskzonen för effektbrist.

”I Italien, vid svåra förhållanden med mycket höga temperaturer, finns det risk för effektbrist under större delen av sommarperioden. Den mest kritiska perioden förväntas vara från mitten av juni till slutet av juli och riskerna gäller främst centrala och norra Italien”, skriver ENTSO-E i sin rapport.

Bakgrunden till att Italien har fått det här ansträngda läget är att landets produktionsmix har förändrats – intermittent kraft i form av vind och sol har vuxit, medan den konventionella termiska kraften har minskat. Enligt statistik från ENTSO-E stod vindkraften för 5,5 procent och solenergin för 8,9 procent av landets elproduktion 2015.

”Under de senaste åren har det italienska elsystemet ställts inför en betydande minskning av den konventionella (termoelektriska) kraftflottan. Tillväxten av intermittent generering (till exempel vind och sol) har tillsammans med en nedgång i efterfrågan, satt kommersiellt tryck på traditionella generatorer, vilket leder till nedläggningen av de äldsta kraftverken.”, skriver ENTSO-E.

Den här utvecklingen har gjort att mellan 2012 och 2016 har 15 GW konventionell kraft fasats ut:

”Den totala mängden installerad el i konventionella kraftverk minskade från 77 GW till 62 GW och ytterligare 5 GW konventionell effektkapacitet är inte tillgänglig på grund av miljömässiga/juridiska hinder…”, skriver ENTSO-E i sin rapport.

Redan förra sommaren och också inför senaste vintern fanns det en risk för effektbrist i Italien. Till den här sommaren kan dessutom vattenläget adderas. Indikatorn för snö och vatten visar liknande värden som gällde 2007 när Italien hade ett kritiskt vattenår. Så om inte vattensituationen förändras kan det få negativ effekt på vattenkraftproduktionen, men också den termoelektriska på grund av potentiell brist på kylvatten, bedömer ENTSO-E.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet