I november delas Sverige in i elområden

I november delas Sverige in i elområden

Med uppdelningen i elområden går Sverige före andra länder i Europa som kan behöva göra samma sak som vi. Allt för att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Målet är en gemensam europeisk elmarknad, via en bättre fungerande nordisk elmarknad.

De priser som uppstår i varje område speglar balansen mellan tillgång och efterfrågan på el. Detta elpris blir en tydlig styrsignal för var ytterligare elproduktion behövs i Sverige, eftersom den som bygger ny elproduktion får bättre betalt där elpriset är högre. För att kunna bygga nya kraftverk krävs dock att tillståndshanteringen förenklas.

Indelningen i elområden innebär också att det blir tydligt för beslutsfattare var Svenska Kraftnät måste förstärka elnäten. Det långsiktiga målet är att bygga bort ”flaskhalsarna” i elnätet, mellan elområdena.

Dyrare i söder
Indelningen i elområden tillåter alltså elpriserna att bli olika i de olika områdena. Hur ofta som detta uppstår beror på hur ofta det råder höga elflöden i Sverige, som ”stoppar upp” där det finns flaskhalsar i elnätet.
Höga elflöden kan bero på stor efterfrågan på el i ett område. Höga elflöden kan också uppstå vid stora tillrinningar som ger mycket el från vattenkraften eller vid hög produktion av vindkraft.

Sannolikheten för högre elpriser blir större i de södra delarna av Sverige (elområde 4) där det råder underskott på el än i norr som har överskott på el. Det kan därför bli vanligare med högre elpriser i söder än i norr.
Elhandelsföretagen handlar med finansiella kontrakt för att hantera riskerna med olika priser i de olika områdena. Denna handel förväntar sig en skillnad i råkraftpris på mellan 4 till 6 öre per kWh mellan norr och söder. För kunder blir skillnaden större då skatter och avgifter för elcertifikat tillkommer.

Företagen agerar olika när det gäller fasta elprisavtal
Energimarknadsinspektionen har studerat hur elområden hittills påverkat avtalen till kunderna i en rapport presenterad i början av juni. Några elhandelsföretag har helt upphört att sälja fastprisavtal medan andra valt att inte erbjuda fastprisavtal till kunder i elområde 4, vid försäljning av fastprisavtal som sträcker sig förbi november 2011.
Flera elhandelsföretag valde att sälja fastprisavtal till ett lägre pris till kunderna i de tre nordligaste elområdena medan priset till kunder i elområde 4 sattes högre än för kunder i de övriga tre elområdena. Avtal om fast pris kan se olika ut mellan elområden och mellan elhandelsföretagen beroende på hur risken hanteras.

En annan metod som elhandelsföretagen har för att hantera risken med elområden är att införa en så kallad prisjusteringsklausul i fastprisavtalen. I avtalets villkor skrivs då in en klausul som innebär att det överenskomna priset kan ändras vid införandet av elområden. I början av perioden oktober–mars 2010/2011 var det ungefär 20 elhandelsföretag av sammanlagt 120 som använde en prisjusteringsklausul vid försäljningen av fastprisavtal.

Dansk anmälan ligger bakom
Svenska Kraftnät driver och förvaltar stamnätet i Sverige och övervakar elsystemet. Det ska alltid råda balans mellan tillgång och efterfrågan på el.
Den 1 juli år 2006 anmäldes Svenska Kraftnät till EU-kommissionen av den danska branschorganisationen Dansk Energi, för att ha begränsat exporten av el i vissa situationer.
Förklaringen är att ökad överföring av el genom Sverige och skev balans mellan tillgång och efterfrågan i olika delar av Sverige har ökat elflödet genom trånga sektorer i elnätet. Dessutom har kärnkraftverket i Barsebäck stängts. Detta har ökat behovet av att ibland begränsa elflödet och därmed handeln med grannländerna.

EU-kommissionen beslutade den 14 april 2010 att Svenska Kraftnät måste förändra hanteringen av överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Därför delar Svenska Kraftnät in Sverige i fyra områden den 1 november 2011.

Kalle Lindholm

3 Kommentarer
Av
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Krister Svensson skriver:

  EU-kommissionens beslut att begränsa överföringsproblematiken, verkar i Sverige endast drabba kunder i elområde 4. I verkligheten har vi endast fått 2 elområden i Sverige. Ett område med normalpris (elomr. 1-3) som ej påverkas. Därutöver ett område ( elomr. 4) som skall stå för alla kostnaderna. En kund i detta elområde som använder 20 000 kWh/år, och nu skriver ett 3-årsavltal med bundet pris, får under denna bindningstid betala ca 6 000 kr. mer är kunderna i övriga landet. Förhoppningsvis kommer denna orättvisa ganska snart att rättas till så att hela Sverige får vara med och betala för att detta genomförs. Problematiken har sin grund i ett nationellt beslut för ca 15 år sedan. Nämligen beslutet att avveckla Barsebäck. Detta beslut har jag inga invändningar mot, tycker t.o.m att det var bra. Det är dock inte OK att endast kunder i elområde 4 skall bära de ekonomiska konsekvenserna. Funderar vidare på vad det innebär med konkurrensbegränsning för företagen i Södra Sverige, gentemot företagen i övriga Sverige. Jag har i minnet vilka protester som framfördes när industrin skulle beläggas med en elskatt på 0,5 öre/kWh.

 2. Göran Svensson skriver:

  Man kan fråga sig om det inte är sydsvenskarna som ska ha lägre energiskatt framöver, om nu någon geografisk plats ska ha det överhuvudtaget. Att Norrland ska ha lägre energiskatt på ett (betydligt) lägre elpris känns inte rimligt.

 3. Thomas Eriksson skriver:

  De priser som CFD nu handlas i nu är mycket högre än förväntat. 4-6 öre? Senast jag tittade NordPool (2 minuter sedan) så skiljer det 9 öre mellan norr och syd på årskontrakten.

  För den lilla människan som ska köpa sin el via ett elhandelsbolag, så skiljer det 13-14 öre på ett ettårsavtal hos jämförelsesiten elskling.se, om du har ”turen” att bo i Boden istället för Malmö.

  Systemet är ju som sagt väldigt nytt och det är med stor spänning jag ser fram mot 1 november och de vilda diskussioner jag kommer att få ta del av när extremvärdena ger sig till känna!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet