Hushållen viktiga när Sverige satsar miljarder på el till Afrika

Hushållen viktiga när Sverige satsar miljarder på el till Afrika

I dagarna lanserar USA ihop med Världsbanken och Sverige programmet ”Power Africa” för att göra elektricitet mer tillgänglig för den stora grupp människor i Afrika som saknar el. Sverige ska satsa 1 miljard dollar i afrikanska samarbetsländer de kommande tio åren.

För en kontinent där två tredjedelar av befolkningen är utan el innebär satsningen givetvis mycket goda nyheter. Den som har besökt landsbygden i Afrika vet hur stora utmaningar som finns utan el. Inomhus brinner en liten fotogenlampa vars bränsle är dyrt och hälsovådligt och vars ljus knappast är tillräckligt för att göra läxan ordentligt. Familjens mobiltelefon laddas i en kiosk flera kilometer bort och matlagning sker över öppen eld. En stor del av dagen går åt till att samla ihop till sin energikonsumtion som ofta består av fotogen, ved och kol. 

Dessutom utgör inköp av bränslen, framförallt fotogen, ibland upp till 40 procent av familjens inkomst. Ambitiösa skolbarn kämpar mot mörkret för att hinna göra läxan. Det spelar ingen roll hur mycket de vill, om de inte ser böckerna kan de inte läsa och miljön inomhus är rent hälsovådlig när trädbränslen och fotogen eldas.

Tillgången till elektricitet är en av framgångsfaktorerna för en stabil ekonomisk tillväxt, med allt det goda som det medför i form av jobb, bättre utbildning och hälsovård, och totalt sett en högre levnadsstandard. Power Africa öppnar möjligheter för många reformer och marknadsmässiga förändringar som måste på plats för att skapa en bättre fungerande energimarknad med en stabil elproduktion både till industrin och till en växande tjänstesektor.

Vi ser dock risker med satsningen. Energifrågan är komplex och det är svårt att implementera stora program. Energi handlar mycket om pengar och området är politiskt laddat. Det är inte nödvändigtvis något fel med stora program, men det påverkar möjligheterna att nå ut till hushållen. Ett växande näringsliv skapar givetvis förutsättningar för arbetstillfällen, men i hemmen saknas fortfarande el. Det kommer helt enkelt ta lång tid för familjer och hushåll att märka någon skillnad av stora program. Läxorna förblir ogjorda i mörkret.

GIVEWATTS har sedan år 2010
arbetat med att distribuera smarta och förnybara energilösningar med solceller till hushållen på marken i Kenya. Vi inser att det kan ta lång tid innan skolbarn genom ett traditionellt kraftsystem med elnät får tillgång till elektriskt ljus när de ska göra läxan. Det kanske aldrig sker. Men lösningen är kanske inte så långt borta. Det krävs satsningar på flera nivåer för att nå ut till både näringslivet och hushållen. Elproduktion måste ske i såväl stora kraftverk som i mindre skala, till och med på hushållsnivå. Detta måste backas upp av en distribution som är anpassad för en mer diversifierad produktion och marknad.

De möjligheter som förnybar energi skapar håller successivt på att förändra behovet av stora kraftverk och eldistribution med stamnät. Detta är väldigt spännande och extremt lämpat för den afrikanska landsbygden. Därför hoppas vi att Power Africa även lägger resurser på att utveckla hushållsmarknaden. Det handlar om att anpassa energi- och elutbyggnaden efter behov och efterfrågan, en elektrifiering som sker ”underifrån”.

Afrika är en till stora delar en orörd marknad, där efterfrågan av produkter och tjänster nu utvecklas fort. Urbaniseringen går snabbt, men fortfarande bor en majoritet av befolkningen på landsbygden. Människor bor utspridda, ungefär som i norra Sverige, med skillnaden att de flesta har mycket små finansiella resurser. Med ett elsystem som enbart planeras på samma sätt som skett i Sverige blir det troligen omöjligt att skapa en fungerande marknad för hushållen.

GIVEWATTS har under sina fyra år i Afrika samlat på sig många konkreta exempel på hur hushållen resonerar i energifrågan. En familj i ett utvecklingsland har inga marginaler att ta av. Pengarna måste prioriteras, och det räcker aldrig till allt det nödvändiga. Detta styr helt hur en familj prioriterar. Hur en familj resonerar är individuellt, men vanligen är den första investeringen en lampa, en mobilladdare och möjligen en radio och en liten TV. För detta behövs inga stamnät. Det räcker med en relativt liten installation, optimerad för att klara av vad familjen har råd med. Solcellsbaserade lösningar har varit ett första steg i det som vi ser som en god start i en elektrifiering underifrån av Afrikas landsbygd.

Vi hoppas nu att dessa tankar tas med i den glädjande och stora satsning som Power Africa är. Det ger oss även en unik möjlighet att lära oss mer om hur denna spännande kontinent fungerar, och samtidigt vara en del av en hållbar framtid i Afrika.

Petter Claesson och Jesper Hörnberg
Grundare av GIVEWATTS

GIVEWATTS har ett nära samarbete med Svensk Energi och får finansiering från flera av de svenska energibolagen.
GIVEWATTS har distribuerat förnyelsebara energiprodukter till över 7000 hushåll i Kenya.

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet