”In i huset och möt konkurrensen”

”In i huset och möt konkurrensen”

– Kilowattimmen är död – det är inte där kundernas framtida behov eller energibranschens framtid ligger, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef i Kraftringen Energi, som med ålderns rätt kommer att lämna tjänsten i början av nästa år och flytta ”hem” till Värmland igen.

– Vi har traditionellt varit duktiga på att leverera nyttigheter fram till husväggen. Att bygga infrastruktur och leveranssäkerhet har varit och är vår styrka. Nu måste vi in i huset, bortanför värmeväxlaren och elmätaren för att kunna möta konkurrensen från nya aktörer som  exempelvis Google och Tesla!

Sylvia Michel talar engagerat om den förflyttning som energiföretagen nu måste göra. En process som redan är på gång. Efter två år som branschens spejare i Bryssel för Svensk Energi blev hon glad över utmaningen att få ta sig an det yttersta ansvaret i ett så stort och brett energiföretag som Kraftringen idag är. Sylvia säger:

– Jag visste ju efter sejouren i Bryssel vad som var att vänta – kanske rentav en europeisk slutkundsmarknad på el. Det var med de erfarenheterna på näthinnan som det gällde att på alla sätt rusta koncernen för morgondagen. Ingen enkel uppgift – men jag är nöjd med vad jag och duktiga, kompetenta och hängivna medarbetare har lyckats med under de senaste åren,

I tider av krympande marginaler – både inom el- samt värme/kylasidan – är det nya affärsmöjligheter och nya affärsmodeller inför morgondagen som behövs, säger hon, samt – inte minst – mod att våga bryta nya vägar:

– Vi kan välja att stå kvar utanför väggarna och nöja oss med det som vi av hävd är duktiga på med krympande marginaler som konsekvens vilket är en överlevnadsfråga på sikt. Eller i konkurrens med nya aktörer ge oss in i huset och se vilka problem kunden vill ha lösta. Är det funktionaliteten? Eller inomhusklimatet? Eller vad?

– Vi inom Kraftringen vill vara med i förarsätet och bli kundens bästa vän i den kommande förflyttningen. Det handlar om helt nya affärsmöjligheter som behövs för att trygga bolagets framtid. Vi har strategin klappad och klar och, vill jag mena, vi är väl rustade för att ta dessa steg in i framtiden.

Sylvia Michel är en färgstark kvinna och har under sina år i energibranschen bidragit med nya infallsvinklar och nya perspektiv i en bransch som av hävd betraktats som konservativ. Detta har möjliggjorts trots – eller till och med tack vare – att hon saknar den typiska bakgrunden för en ledare i energibranschen:

– Nej, man måste inte vara civilingenjör eller civilekonom för ett uppdrag som Vd för ett energibolag, och det finns utrymme för fler duktiga och kompetenta kvinnor! Jag hade språk och företagsekonomi i min grundutbildning. Och kompletterade senare med en MBA. Mitt yrkesliv har i stort följt tioårsintervall. Som 23-åring började jag som avdelningschef hemma i Karlstad på TBV (Tjänstemännens Bildningsverksamhet). 1980-talet arbetade jag inom persondatorbranschen för att under 1990-talet och efter barnafödande återigen byta bransch, denna gång till Ericsson, både i Karlstad och Stockholm.

Före de två åren i Bryssel för Svensk Energi var hon i fem år vd för Kristinehamn Energi. Sylvia Michel leder idag en koncern med inemot 500 anställda och cirka 2,5 miljarder SEK i omsättning. De har ungefär 260 000 kunder på elnät och elhandel. Koncernen väntas fortsatt vara investeringstung – inte minst för återstående vädersäkring av elnäten – med 450-500 MSEK årligen även de närmaste åren.

– Med ökad energieffektivisering och minskad energiförbrukning, ställer jag mig verkligen frågan om vi behöver mer produktionskapacitet. Jag tror utmaningen snarare handlar om att utveckla nya affärer och lösningar som bygger på verkligt kundbehov och funktionalitet.

Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet