Ha inte för bråttom med slutförvaret

Ha inte för bråttom med slutförvaret

Diskussionen om bästa metod för slutförvaring av kärnavfallet är en onödig debatt. Nästa generation av reaktorer är lösningen på kärnavfallsfrågan.

Karl-Inge Åhäll anser i en debattartikel i Göteborgs-Posten att SKB gör fel som satsar på KBS-metoden för slutförvaring av det använda bränslet. Själv förordar han slutförvaring i flera tusen meter djupa borrhål. 

Det finns dock en tredje metod med återvinning som bidrar med ren energi för lång tid framöver och samtidigt är den mest kraftfulla insatsen för klimatet. Enligt en artikel från KTH publicerad 2012-03-20 i forskning.se är nästa generation av reaktorer lösningen på kärnavfallsfrågan. Dagens reaktorer använder mindre än en procent av energiinnehållet i uranet. Med morgondagens reaktor kan teoretiskt 100 gånger mera energi fås ur samma bränsle än vad dagens reaktorer klarar av.

Det innebär att med nuvarande användning av kärnkraft skulle det hittills förbrukade bränslet räcka i ytterligare 5000 år utan att nytt uran behöver brytas. Dessutom minskar mängden avfall som ska slutförvaras till en hundradel och avklingningstiden tills det är ofarligt minskas till högst 1000 år. Därmed skulle även frågan med korrosion i kopparkapslarna vara löst.

Den av Åhäll förespråkade metoden med djupa borrhål skulle helt omintetgöra återvinning. Att redan nu slutförvara enligt KBS-metoden är också olämpligt då det blir kostsamt med att först begrava bränslet för att sedan inom snar framtid ta fram det igen. Hittills har det under 50 år använda bränslet förvarats i två underjordiska bassänger i det centrala mellanlagret. Ny typ av reaktor som kan återvinna det uppskattas vara realitet redan om 25 år och därmed skulle ytterligare 1-2 bassänger i mellanlagret räcka tills bränslet kan börja återvinnas.

Diskussionen om bästa metod för slutförvaring en helt onödig debatt nu och för lång tid framöver. Sedan är problemen mycket enklare med mindre volym och kortare lagringstid. Ha alltså inte för bråttom med slutförvaringen!

Lars Wiegert,
civilingenjör med 40 år i kärnkraftens tjänst och sekreterare i Miljövänner för kärnkraft

Av Miljövänner för kärnkraft
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet