Gunnar Eikeland: ”Finns ingen linje i klimat- och energipolitiken”

Gunnar Eikeland: ”Finns ingen linje i klimat- och energipolitiken”

Produktionen i den svenska vattenkraften kan tvingas minska på grund av hur myndigheter tillämpar EU:s ramdirektiv för vatten. Dessutom har skatterna på vattenkraft ökat. Skellefteå Kraft överväger investeringar i Norge och Danmark snarare än i Sverige.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Vattenkraftens framtid är oviss. Myndigheternas sätt att tillämpa EU:s ramdirektiv för vatten och statens sätt att beskatta är anledningarna, menar Gunnar Eikeland, vd för Skellefteå Kraft. 

– EU-direktivet ska omsättas till nationella förhållanden. Det vi kan konstatera utifrån de ståndpunkter som finns bland berörda myndigheter i dag är att vi inte kommer att kunna ta tillvara på vattnet för kraftproduktion på det sätt som vi har gjort tidigare. Olika myndigheter är involverade på olika sätt och den generella ståndpunkten är att man tycker att man ska släppa igenom mer vatten i dammarna, säger Gunnar Eikeland och fortsätter:

– Det här innebär att vi inte får samma möjligheter att använda kraften när vi behöver den, vi måste öka graden av spill och det gör att vi får mindre kraft. Vi behöver spara vatten i våra dammar för att producera kraften när den behövs. Jag frågar mig om man från aktörer och beslutsfattare är medveten om detta och vad det kommer att få för följder. Om det här införs blir det inte bra.

Ibland är kraftbolagen tvingade att spilla för att följa angivna villkor för gällande tillstånd. Till exempel i år med ett gynnsam hydrologisk situation, men det här är en annan fråga än att konsekvent spilla. Energibranschen har gjort bedömningen att om produktionsbortfallet blir realitet riskerar vattenkraftens årliga produktion minska med så mycket som 6 TWh – lika mycket som vindkraften producerade i Sverige under 2011.
– För vår del kan det bli väldiga volymer som försvinner. Vi kan tappa upp till 200 GWh på ett år. Det motsvarar sju, åtta procent av vår årsproduktion, säger Gunnar Eikeland.

Samtidigt är han tydlig med att kraftbolagen måste inse vilken roll de spelar lokalt. Deras miljöpåverkan är ett faktum.
– Det är viktigt att vi som kraftproducenter förstår och har respekt för att vår verksamhet har en lokal miljöpåverkan och gå in i det arbetet. Vi måste göra insatser för att förbättra miljön lokalt, men det handlar om insatser av engångskaraktär som förbättrar förhållandena i älvsystemet utan att vi tappar i kraftproduktion. Att ha en lösning där vi måste spilla vatten år efter år är ingen lösning ur vårt perspektiv.

Utebliven produktion är dock en del av ett större problem. Om vattenkraften tvingas till produktionsbortfall får det följder för hela energisystemet. Vattenkraftens roll som reglerare i energisystemet är otvivelaktig. Dess egenskaper där man snabbt kan släppa på mer vatten och direkt få mer kraft är ovärderlig för balansen i systemet. Men med mer påtvingat spill minskar vattenkraftens flexibilitet och därmed blir reglerfunktionen sämre. Det här i kombination med det pågående arbetet med att få in mer vindkraft i systemet kan ge problem. Med mer vindkraft i systemet ökar svängningarna i produktionen och därmed blir behovet av vattenkraftens reglerkraft större.

– Om vi minskar flexibiliteten i vattenkraftens reglerförmåga med mindre vatten i magasinen och samtidigt ökar energin och eleffekten från vindkraft ökar vi gradvis risken för att inte ha balans i energisystemet. Jag ser en klar fara med den här utvecklingen. Det kan också bli ett hot mot vindkraftens utveckling, som ju måste förses med reglerkraft.

Självklart finns det också en ekonomisk aspekt av frågan – att Skellefteå Kraft och andra vattenkraftsproducenter får ett ekonomiskt bortfall. Men den här utvecklingen är inte given, menar Gunnar Eikeland, för risken är att hela elmarknaden rubbas och då kan vändningen bli en annan.
– Visst kan det handla om ett ekonomiskt tapp för vår del, men det är inte givet. För om vi minskar andelen vattenkraft i energisystemet så ökar risken för ett ansträngt kraftsystem och med det kraftiga variationer i prisbildningen. Så då är det inte säkert att vi förlorar på det ekonomiskt, men det blir sämre för slutkunden och det är det ingen som vill. En mindre stabil elmarknaden vill ingen ha. Fundamentet för en stabil elmarknad är en kärnkraft med hög tillgänglighet och en stark reglerkraft i vattenkraften. Så hotet mot minskad produktion genom vattenkraft är ett hot mot elmarknaden, säger han.

Ett annat hot som Gunnar Eikeland ser är signalerna från Sveriges regering. Fastighetsskatten för vattenkraft har ökat från 1,7 till 2,8 procent sedan 2009. 2011 betalade Skellefteå Kraft 125 miljoner kronor och det beloppet kommer det här året stiga till ungefär 170 miljoner kronor. Gunnar Eikeland tycker utifrån det här att energipolitiken i Sverige är präglad av osäkerhet och inkonsekvens.
– Den här signalen ser jag som att man från regeringshåll inte premierar förnybar energi. Jag ser det som att vi inte har någon linje i klimat- och energipolitiken. Bara en verksamhet går bra så kastar man på skatter och tar lönsamheten ur den. Vad är det som säger att man inte gör likadant med vindkraften i framtiden? Jag bedömer att den politiska risken är väldigt stor i Sverige just nu, säger han och avslöjar att deras investeringshorisont sträcker sig utanför Sveriges gränser.

– Den svenska energipolitiken är i dag inte förutsägbar och det här stryper vår investeringsvilja. Så trots att vi är ett kommunalägt bolag tittar vi på både Norge och Finland som tänkbara länder att investera i, för där är det en bättre stabilitet i politik och regler. Det här är nödvändigt för att få bästa möjliga långsiktiga värdetillväxt.

4 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Alfred Maultasch skriver:

  Tidigare beskattade politikerna vad man vill avveckla eller stoppa på marknaden. Nu gör gör man tvärt om man beskattar man vill få mer av. Arbetet, företagsamheten och energi är bra exempel. Högre skatter ger fler jobb och mer förnyelsebar energi. När dumheten styr kommer det att bli varmare på vår planet förbered er på detta.

 2. Curt Widlund skriver:

  Naturligtvis är vattenkraften som går som baskraft en konkurrent till vindkraften som pressar ner priset ytterligare. Det är bra för kunden. Styr er produktion optimalt det gynnar kunderna och den Svenska naturen med människor och djur. Vindkraften är en fantastisk naturmarodör som stör människor, djur och fauna. Jag tycker IPPCs rapporter har ingen stabil forskning men gynnar vindkraften med olika skrämmande senarier som politikerna tror på. Man hoppas på det sunda förnuftet kommer tillbaka med syn på framtiden som den fungerar i dag med säker billig el. Transportnätet kräver EU skall byggas så att hela Europa skall kunna utnyttja all energi med priset som konkuransmedel. Alla industrier i Europa skall få samma konkuransvilkor med höga elpriser. I Sverige betyder det ca 200 – 300% högre.

 3. Kjell Lingeblad skriver:

  Detta är ingenting att förvåna sig över. Svensk energipolitik har ända sedan Fälldins dagar varit en härva av svikna löften, krossade illutioner och ett schackrande som kostet svenska folket sannolikt flera hundra miljarder kronor.

  Det spelar ingen roll vem som sitter i landets politiska ledning. Schackrandet fortsätter och vad kan vi förvänta oss i framtiden när nu centerpartiet har hand om både energi-och miljöpolitiken.Spåren förskräcker!!

 4. Aldor Karlsson skriver:

  Detta blir kanske räddningen för alla som är på väg att drabbas av vindkraften.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet