”Genomför statlig informationskampanj om elavtal”

”Genomför statlig informationskampanj om elavtal”

Svenskarna sparade el i vintras men det kunde bli ännu mer om hushållen haft smarta eltjänster med timprisavtal och därmed direkta ekonomiska skäl att variera elförbrukningen, skriver Tanmoy Bari på Greenely. Regeringen bör ge sina myndigheter på energiområdet i uppdrag att ta fram begriplig information om hur förbrukarflexibilitet fungerar i praktiken, menar han.

I höstas varnade Svenska kraftnät för att det fanns en risk att elkunder under vintern skulle kopplas bort på grund av effektbrist. Nu skedde inte det, trots att vi hade rekordstort underskott den 16 december mellan klockan 9 till 10, då vi saknade 3 000 MWh. Som tur var kunde vi importera. Att vi klarade oss beror på att svenskarna sparade el, enligt Svenska kraftnät har elförbrukningen sedan september 2022 i snitt legat fem procent under motsvarande period 2021. I februari var minskningen 6,5 procent.

Men förbrukningen skulle varit ännu lägre om hushållen haft smarta eltjänster med timprisavtal och därmed direkta ekonomiska skäl att variera elförbrukningen. Som exempel kan nämnas att Greenelys kunder i februari minskade sin elförbrukning med hela 21 procent jämfört med året innan. Minskningen är främst under de timmar då elsystemet är som mest pressat. Alla företag som erbjuder timprisavtal och utrustning för att styra förbrukningen har märkt samma sak.

Europa arbetar för att koppla bort den ryska gasen och oljan, samtidigt ska vi ställa om till fossilfri produktion inom ramen för Fit for 55-programmet där koldioxidutsläppen ska minska med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Som en konsekvens lär elkonsumtionen öka kraftigt, i Sverige kan det handla om en fördubbling till år 2035, enligt en rapport från Energimyndigheten

En fördubblad elkonsumtion tillsammans med långa tillståndsprocesser för nya vindkraftsparker och kärnkraftverk leder till att vi under lång tid måste kunna variera förbrukningen under höglasttimmarna. Lyckas vi inte med det får vi skyhöga elpriser och situationer då Svenska kraftnät måste använda rullande elavbrott.

Tre energimyndigheter har nyss presenterat fem rapporter med förslag på hur elsystemet ska kunna bli mer flexibelt. Energimyndigheten (Ei) konstaterar i Konsumenter och efterfrågeflexibilitet (Ei 2023:04) att det bara är timprisavtal som överhuvudtaget ger elanvändaren skäl att variera sin förbrukning, men bara runt tio procent av hushållen har ett sådant avtal. Det råder stor förvirring hos hushållen om hur olika elavtal fungerar, vilket avtal hushållet faktiskt har och vad man betalar för.

Ei föreslår en rad konkreta åtgärder för att få hushållen mer medvetna om den roll de kan spela i elsystemet:

– Regeringen bör se till att samordna information om hur efterfrågeflexibilitet fungerar, vilka smarta styrtjänster som finns och hur olika avtalsformer fungerar, och göra informationen enkelt tillgänglig.

– Ordna så att historiska elpriser blir enkelt tillgängliga och utveckla digitala verktyg som gör att hushållen kan räkna ut hur mycket de skulle tjäna på att variera sin elförbrukning.

– Gör det möjligt för hela hushållet att dela information om elpriser och elanvändning. Idag är det den som står för avtalet som får informationen, men för att ett hushåll ska kunna förbruka flexibelt måste alla vara involverade.

– Slopa möjligheten för elnätsföretagen att fakturera för den genomsnittliga förbrukningen, något de gör för att det är enkelt. Sådan månadsavräkning är ett avgörande hinder för hushållen att reagera på marknadens prissignaler.

Regeringen bör snabbt ge sina myndigheter på energiområdet i uppdrag att ta fram begriplig information om hur förbrukarflexibilitet fungerar i praktiken och genom kampanjer sprida den. Detta kan få stor betydelse när EU till 2025 går över till prissättning av el per kvarts timme. Med så noggrann upplösning kan hushållen spara stora pengar, samtidigt som elsystemet kan hållas i balans i väntan på att ny elproduktion byggs. Det finns en risk att elsystemet under kommande vinter blir ännu mer pressat, därför är det bråttom.

***

Foto: Ellevio

 

4 Kommentarer
Av Tanmoy Bari
vd Greenely
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars-Göran Johansson skriver:

  Timavtal, eller kommande kvartsavtal, är säkert bra för de privatkunder som kan utnyttja det. I praktiken villakunder. Speciellt för dem som har elbil som laddas vid villan. Och allra mest för dem som dessutom har solceller med batteri.

  För dem som bor i lägenhet är det knappast värt pengarna att betala för någon extra styrutrustning. Elmätare, och avtal, som bygger på timavläsning kommer antagligen förr eller senare bli obligatoriska för alla elkunder. Även för de som bor i lägenhet. Men då klarar sig dessa säkert bra utan någon extra styrutrustning. Timpriserna finns ju gratis på nätet. T ex för SE4 på https://elen.nu/dagens-spotpris/se4-malmo/. Och upptäcka att numera är elen i SE4 billigast mitt på dagen. Eller man skall kanske säga minst dyr.

 2. Christer Daleskog skriver:

  Min personliga vilja till ”elsparande” och förbrukningsflexibilitet är absolut noll. Helt noll. Det är den hos var och en som har någon erfarenhet och kunskap om hur ett nationellt elkraftsystem fungerar och som har iakttagit hur våra politiker har hanterat vår elförsörjning de senaste åren.

  Man kan inte kapa bort högkvalitativ elförsörjning motsvarande minst Luleälven (förmodligen mycket mer) och sedan tro och begära att medborgarna skall ”elspara” och vara förbrukningsflexibla. Sedan må det finnas hur mycket smarta styrsystem och styrmetoder som helst (har själv jobbat med styrsystem).
  Politikerna försöker också inbilla oss att undermålig vindkraftproduktion ”ersätter” bortfallet av ”Luleälven”.

  Det vi måste kräva är att politikerna skaffar sig en genuin kraftsystemkunskap, alternativt skaffar sig sakkunniga i frågan och respekterar deras kunskap, och slutar inbilla sig att deras vridna och verklighetsfrämmande ideologier och idéer kan styra över kraftsystemteknikens realiteter.
  När vi nått dit kan vi ev börja prata elsparande och förbrukningsflexibilitet. Men framför allt byggande av fungerande och effektiva produktionsanläggningar för el. Och vindkraft hör inte dit.

 3. kent flood skriver:

  Förstå ej. Om jag flyttar min matlagning till natten (löjligt) så dra väl huset inte mindre el. (Jo kanske billigare) Detta gäller vad jag flyttar, disk, tvätt, tv-tittande, datoranvändning med mera. Dessutom kostar den utrustning som skall administrera detta skjortan och kräver högskoleutbildning att förstå. Ni kan ju börja sätta er in i Home Assistent exempelvis. Eller bara försöka köra igång systemen. Överföringen från P1 (kontakten på elmätaren), Inköp av extra dator, Inköp av regler utrustning till elpanna, ovan utrustning mm. Dessutom har vi användare ingen som hels aning om hur elpriser blir dygnsvis framöver. I varje fall inga bindande löften. Kör igång gaskraft nu och så snart som möjligt massa kärnkraft och tjafsa inte. Tycker jag som är högutbildad, gammal och trött. Vare sig framtiden blir varmare (kanske) eller kallare (helt säkert) så behövs energi när den behövs.

 4. Björn ST Wiklund skriver:

  Jaa med en ökande intermittens i elproduktionen kommer variationerna att bli större. Klart de som har intermittenta källor vill försvara dessa…. att ha ett högt elpris men inte lika högt som det som är är ju som att spotta på en brasa…

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet