”Frikoppla Norden från kontinentens elpriser”

”Frikoppla Norden från kontinentens elpriser”

De nordiska energiministrarna borde ta ett initiativ till att frikoppla Norden från kontinentens elpriser, skriver Nils Andersson, Gunnar Lundberg och Set Persson. Energimarknadsinspektionen bör tillsammans med övriga nordiska elmarknadsmyndigheter skyndsamt utreda frågan, föreslår de.

Rysslands exempellösa krig i Ukraina har gjort att gaspriset skjutit i höjden och därmed även elpriset på kontinenten. Det ser inte ut som att kriget kommer att ta slut i närtid. Det kontinentala elpriset kommer sannolikt att vara högt under lång tid framöver. Eftersom vi i Norden importerar det höga elpriset på kontinenten kommer kunderna även här att få det besvärligt.

De höga elpriserna, om de består, kan göra att satsningarna på CO2-fritt stål och andra industrisatsningar blir olönsamma.

Men är det givet att Norden måste importera de höga elpriserna? I måndags träffades de europeiska energiministrarna till ett krismöte. Bland annat diskuterades hur elmarknadspriserna ska kunna frikopplas från gaspriset.

De nordiska energiministrarna borde ta ett initiativ till att frikoppla Norden från kontinentens elpriser. Detta skulle kunna gå om NordPool i de dagliga marknadsprisberäkningarna i första steget gör spotberäkningar för samtliga nordiska prisområden utan hänsyn till förbindelserna mot övriga europeiska länder. I andra steget beräknas utbytena på förbindelserna mot kontinenten med de nordiska bud som inte har aktiverats i första steget.

Då importeras inte omvärldens elpris utan vi får ett lägre pris i Norden till förmån för kunderna. Producenterna får också ett lägre pris men kan dessutom producera för export enligt sina befintliga budstegar. Problemet med denna lösning är att den strider mot dagens EU-lagstiftning.

Det är dock rimligt att tro att ett liknande förfarande utnyttjas i vissa EU länder som inte vill påverkas av det ryska gaspriset och den tyska kärnkraftavvecklingen.

Norden bör förvissa sig om att inga andra länder redan tillämpar liknande modeller.

Det bör också studeras vilka priser som skulle bli om Tyskland var indelat i prisområden som Sverige. Antagligen skulle de delar som är sammankopplade med Sverige och Danmark ha mycket lägre elpris än Tyskland samlat. Det borde i sin tur leda till mindre påverkan av det nordiska priset.

Vi föreslår att Energimarknadsinspektionen i Sverige tillsammans med övriga nordiska elmarknadsmyndigheter skyndsamt utreder denna fråga. Kommer en sådan utredning fram till att påverkan på de nordiska elpriserna skulle bli väsentligt mindre om Tyskland var indelat i prisområden bör det öppna för att Norden vidtar åtgärder, t.ex. enligt alternativet ovan.

 

 

5 Kommentarer
Av Nils Andersson, Gunnar Lundberg och Set Persson
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Kjell Samuelson skriver:

  VEM har beslutat, att elpriserna i Sverige ska vara kopplade till gaspriserna i Europa?

 2. Daniel skriver:

  Hur är det tänkt att prissättningen ska fungera i ett scenario där norden behöver importera el? I det läget finns väl inga nordiska bud som inte aktiverats?

 3. Magnus Brunell skriver:

  Intressant läsning tills detta kommer:

  ”De höga elpriserna, om de består, kan göra att satsningarna på CO2-fritt stål och andra industrisatsningar blir olönsamma.”

  Där med detta upprepande av ”CO2-fritt hit och dit” försvann all trovärdighet som de tre skribenterna hade i början.

  Det enda som kan förbättra el-situationen i Sverige och Europa är att detta sanslösa hyckleri med, och ljugande om påstådda ”klimatkatastrofer” och ”CO2-utsläpp” som orsaken till naturliga klimatförändringar upphör med omedlbar verkan och fakta börjar diskuteras.

 4. Jan Kjerstensson skriver:

  Utmärkt förslag, kul att se!
  Menar nog att det är rätt uppenbart att ngt måste göras och det här är ett bra förslag som ger ett på flera sätt rimligt resultat. Enligt förslag sätts priser på nordisk nivå – För att lättare få igenom en ändring inom EU kan nationell nivå möjligen övervägas dock enklare med att behålla nordisk genom att vi då kan behålla befintligt system för budhantering så känns ändå rimligt. Till detta finns också historiska kopplingar på området som även det utgör ett skäl.
  Ett tydligt problem med dagens EU system kan beskrivas som ”att det land som ställer till det värst sätter priset för alla andra” – sett så är dagens system inte rimligt. Med beslut gällande utbyggnad av produktion på nationell nivå blir det ändå rimligt med priser som även det sätts på mer av nationell/nordisk nivå. Dagens modell inom EU styr ju mot att man låter någon annan ”göra jobbet” i form av att bygga ut produktion med alla de konsekvenser det får i form av ingrepp i natur mm. I Sverige menar jag att vi ändå haft relativt god acceptans för vår utbyggnad även om diskussion och debatt varit hård emellanåt och den acceptansen är viktig att bevara. Över tid är risken stor att den minskar med dagens EU system. Ser det nog närmast som ett självskadebeteende från EU:s sida att behålla det.
  Förslaget innebär också att optimeringen på EU nivå består dvs att total produktionskostnad inom EU minimeras.
  Till skillnad från förslag om att bygga mer baskraft i söder som bara fungerar så länge man inte bygger fler kablar till kontinenten vilket man av allt döma kommer att göra så fungerar det här förslaget även så.
  Även mer rimligt sett till att svenska nätkunder kommer att finansiera nätutbyggnad för havsbaserad vind.

 5. Bengt Ekenstierna skriver:

  Klokt inspel av kloka kollegor från den tiden då vi hade balans mellan tillgång och efterfrågan.

  I morgon publicerar jag ett förslag som går i linje med det ni efterfrågar och som inte kan kritiseras av Bryssel.

  Jag skrev ett Öppet brev till stadsministern härom dagen med budskapet – AGERA, det är politiken som äger problemställningen med de extrema elpriserna. Låt inte en havererad prissättningsmodell resultera i en överflyttning av pengar från elkunderna till stat och elproducenter under täckmantel att de höga elpriserna är en följd av kriget i Ukraina.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet