Folkpartiet om energipolitiken

Folkpartiet om energipolitiken

I en serie artiklar kartlägger Second Opinion Energi var riksdagspartierna står i energipolitiken. Först ut är Folkpartiet och Eva Flyborg.

Folkpartiet har gjort sig känt som en stark kärnkraftsförespråkare, men partiet vill inte att det är politiken som ska styra om el produceras på det ena eller andra sättet. Istället är man för att styra energimarknaden genom att reglera miljöfrågorna på ett mera övergripande plan. 
– Folkpartiet vill ha så liten detaljstyrning som möjligt av vilka energislag som används, säger riksdagsledamot Eva Flyborg som är Folkpartiets talesperson i energifrågor. Vi vill ha så ren och effektiv energi som möjligt som stör så lite som möjligt. Då kan miljöfrågor vara aktuella att väga in, exempelvis att människor livsmiljö inte skadas på ett orimligt sätt.

Samtidigt understryker Eva Flyborg att det är kärnkraft och vattenkraft som fungerar bäst:
– Det är kärnkraft och vattenkraft som är det bästa sättet att producera el på.

Folkpartiet anser att det i första hand är utsläppen av koldioxid som ska beskattas och regleras.

– När det gäller systemet med koldioxidskatt och utsläppsrätter är vi nöjda med hur det fungerar idag.

Det är också därför som Eva Flyborg är mycket kritisk till det stöd som ges till utbyggnad av förnybar energiproduktion genom systemet med elcertifikat eftersom hon menar att det är ett ineffektivt sätt att styra om energisystemet.

– Elcertifikatsystemet skulle aldrig ha införts och det bör tas bort.

Eva Flyborg är mycket negativt inställd till vindkraften överhuvudtaget. Hon menar att den kommunala vetorätten mot vindkraft är bra.

– Det finns inget bra med storskalig vindkraftsutbyggnad, det är ineffektivt, dyrt och det förstör livsmiljön för många människor. Däremot är vågkraft lovande, det ger mer stabil elproduktion.

Rent principiellt är Folkpartiet mot inte bara riktade stöd till viss energiteknologi – i alla fall när ny teknologi nått en viss mognad. Folkpartiet är dessutom motståndare till de befintliga särskilda skatterna riktade mot specifika energislag, exempelvis kärnkraftsskatt och fastighetsskatt på vattenkraftverk.

– Jag tycker inte om att skatten på vattenkraft höjs genom höjda taxeringsvärden. Jag skulle hellre se att vi effektiviserar de vattenkraftverk vi har, och att pengarna stannar kvar och återinvesteras.

När det gäller kärnkraften menar Eva Flyborg att det finns fler skäl att inte ta bort kärnkraften:
– Det finns även en avvägning mot jobben. Om vi skulle stänga av kärnkraften skulle det drabba enskilda och företag mycket hårt genom höjda elpriser.

Men är det säkert att det finns villiga investerare till nya kärnkraftverk?

– Både effekten och säkerheten har redan höjts vid kärnkraftverken genom mycket stora investeringar och jag är övertygad om att det kommer att byggas nya kärnkraftverk i Sverige.

Det finns kritik mot att myndigheter ställer för omfattande krav på miljöprövningar när man vill uppgradera vattenkraftverk. Hur ser du på det?

– Om man byter ut en mindre del på ett vattenkraftverk så ska det inte behövas någon miljöprövning. Om miljön bara påverkas i ringa grad så ska inte nya tillstånd behövas.

Behövs det förändringar av lagstiftningen?

– Jag ser inga behov av förändringar i regelverket för tillståndsprövning. Men om myndigheter sätter käppar i hjulet så får vi agera. Det kan ju exempelvis behövas fler handläggare.

När det gäller den omdebatterade prisregleringen av elnätsavgifterna är Folkpartiets inställning vänta och se.

– Vi får se hur nätregleringen fungerar, den måste utvärderas innan vi vet om det behövs förändringar. Men man ska vara lite misstänksam mot begreppet smarta elnät, för vad är det? När det gäller informationsöverförning så finns det redan möjligheter till det. Smarta elnät handlar väl i stor utsträckning om investeringar som behövs för att klara av att bygga ut vindkraften.

Folkpartiet är för att det svenska elnätet byggs ihop ytterligare med övriga Europa.

– Svenska Kraftnät sköter utbygganden av överföringskapacitet till utlandet bra, det behövs ingen särskild politisk styrning för det. Det finns en dualitet med kablar till utlandet, det kan ibland påverka priset uppåt och ibland är de helt nödvändiga för att vi ska klara av vårt elbehov.

Ska staten satsa mer på energiforskning?

– Det är inte bara frågan om mer eller mindre till energiforskning, utan även vad den används till. Tankeförbudet för kärnkraft var dåligt för säkerhetsarbetet och det har vi nu tagit bort, säger Eva Flyborg och förordar inte ytterligare tillskott till energiforskningen.

Hur ser du på olika åtgärder för att spara energi eller el?

– Det energisparprogram som fanns för industrin förbjöds tyvärr av EU. Vi vill att ett liknande stöd ska införas igen.

Men Folkpartiet förordar inte åtgärder som syftar till att minska elförbrukningen.

– Det är naturligtvis jättebra att exempelvis isolera byggnader och på så sätt spara energi. Vi ska inte slösa med energi, men det är bra att använda el.

Folkpartiet är motståndare till de förslag om så kallade Vita certifikat som diskuteras inom Eu och som innebär att man premierar vissa åtgärder inriktade på att spara energi, exempelvis bättre isolering i fastigheter. Eva Flyborg kommer tillbaka till att styrningen inte ska ske på vilken typ av lösning som används för att komma åt problemet med utsläpp av klimatgaser.

– När det gäller ny teknik så kan det behövas särskilt stöd. Exempelvis för infrastruktur för elbilar. Miljöbilspremien kan vara befogad eftersom det är en ny teknik som behöver utvecklas.

Folkpartiet är emot att man stöttar viss produktionsteknologi och emot vita certifikat men däremot för stöd till miljöbilar, hur går det ihop?

– I tidigare skeden kan det behövas stöd, exempelvis genom forskning. Etanolbilarna var en återvändsgränd, men elbilarna är något annat.

Hon nämner också att det kan vara motiverat att stödja utbyggnaden av infrastrukturen för miljösmarta bilar och även demonstrationsplattformar som kan behövas för att komma vidare.

Rent principiellt skulle Folkpartiet gärna sänka elskatten som vanliga konsumenter betalar, eftersom den inte har någon betydelse för miljön enligt Eva Flyborg. Men det är en budgetfråga, konstaterar hon där en sänkning måste finansieras på något sätt.

Det har riktats kritik mot elmarknaden. Behöver den förändras?

– Elmarknaden fungerar ganska bra, det går alltid att förbättra exempelvis genom att ta bort elcertifikaten och produktionsskatter. Däremot behöver fjärrvärmen konkurrensutsättas. Nu får vi se vad utredningen kommer fram till i den frågan.

6 Kommentarer
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Bertil Forsberg skriver:

  Har alltid röstat på Folkpartiet men de senaste åren varit tveksam till hur jag skall göra 2014.
  Men denna artikel var klart förlösande – äntligen en konstruktiv energipolitik!
  Nu gäller det att föra ut den och inte jamsa med Moderaterna i deras ”känna hur det blåser-politik” så kommer det här att bli ett bra val 2014!

 2. Ingvar Engelbrecht skriver:

  Utmärkt Eva!

  Jag röstar på folkpartiet

 3. Helge Andersson skriver:

  Tycker Folkpartiet har en sund grunduppfattning, utom när det gäller koldioxiden. Man ska inte bedriva alarmism, det skadar förtroendet för samhället att överdriva i den skalan som idag görs. Allt fler hoppar av koldioxidöverdrifterna ute i världen, snart är det bara EU och Sverige kvar.

 4. Eskil Sjofar skriver:

  Äntligen klara besked. Har tidigare röstat vänsterut men nu folkpartiet!

 5. Ivar Holmberg skriver:

  När det gäller införandet av smarta elnät så finns det många anledningar till det. Det är inte bara vindkraften som har nytta av det. När tekniken nu kommer så skulle den ha införts även om ingen vindkraft hade funnits. Om tekniken blir riktigt väl utvecklad och utbyggd kanske det inte behövs snabb reglerkraftsreserv som helt klarar bortfall från kärnkraftverk som snabbstoppas.

 6. Evert Andersson skriver:

  Får man önska sig något så är det en riksdagsmajoritet av så kloka politiker som Eva Flyborg, när det gäller energifrågorna.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet