Flödesbaserad metod effektiviserar kraftsystemet

Flödesbaserad metod effektiviserar kraftsystemet

Den flödesbaserade metoden för kapacitetsberäkning ger flera nyttor för den nordiska elmarknaden, bland annat eftersom den effektiviserar driften av kraftsystemet genom att bättre ta hänsyn till hur kraft flödar i nätet. Det skriver Svenska kraftnäts Erik Ek och Mårten Bergman i en replik på Vattenfall, Fortum och Energiföretagen Sverige.

Förändringen till ett mer väderberoende kraftsystem leder till ändrade egenskaper i kraftsystemet, vilket medför att systemoperatörerna behöver en ny verktygslåda och ett ökat samarbete för att möta dessa utmaningar. Gårdagens lösningar som togs fram när kraftsystemet endast bestod av planerbar produktion kommer inte att fungera.

Bild: Erik Ek och Mårten Bergman, Svenska kraftnät.

Vi tror att den mer volatila väderberoende elproduktionen kommer att skapa behov av ökade möjligheter för marknadsaktörer att handla sig i balans i intradagmarknaden. Svenska kraftnät arbetar kontinuerligt med att utveckla de metoder och verktyg som behövs för kraftsystemets behov.

Läs även artikeln av Vattenfall, Fortum och Energiföretagen Sverige:”Flödesbaserad kapacitetstilldelning måste ge ökad samhällsnytta”

För att säkerställa välfungerande elmarknader behövs marknadslösningar som stöttar en effektiv drift av kraftsystemet. Svenska kraftnät eftersträvar att allokera så mycket överföringskapacitet som möjligt till marknaderna med hänsyn till nätets fysiska begränsningar, vilket inbegriper avbrott och potentiella fel. Vi har tillsammans med de övriga nordiska systemoperatörerna sedan 2012 arbetat med att utveckla och implementera en flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod. Den flödesbaserade metoden är standardmetoden för kapacitetsberäkning som ska gälla om det inte går att bevisa att samordnad nettoöverföringskapacitet är mer effektiv.

Vi menar att den flödesbaserade metoden ger följande nyttor för den nordiska elmarknaden:

En marknadslösning som effektiviserar driften av kraftsystemet genom att bättre ta hänsyn till hur kraft flödar i nätet.
Den flödesbaserade metoden gör det möjligt för systemoperatörer att ge maximal kapacitet till marknaden eftersom marknadsalgoritmen hittar det optimala ekonomiska flödet baserat på alla bud hos marknadsaktörerna. Detta är möjligt eftersom en detaljerad nätmodell ingår i marknadsalgoritmen och det är den handel som ger störst nytta för hela kraftsystemet som prioriteras. Med nuvarande metod är det endast bud i angränsande elområden som konkurrerar om kapaciteten. Dessutom ger den flödesbaserade metoden en ökad driftsäkerhet eftersom systemoperatörerna har möjlighet att övervaka att enskilda ledningar inte blir överlastade redan innan drifttimmen. Det är ett viktigt verktyg att ha tillhands, bland annat vid avbrott.

Utökade handelsmöjligheter för marknadsaktörer.
Den flödesbaserade metoden erbjuder större bestämmanderätt för marknadsaktörerna. Idag väljer transmissionsnätsoperatören ut de NTC-kapaciteter som ges till marknaden. I och med att systemoperatörerna kommer att beskriva kraftsystemet mer detaljerat för marknadsaktörerna överlåts det till marknadsaktörerna att prioritera hur de vill nyttja överföringskapaciteten i handelsskedet utifrån sina bud.

Harmoniserad och mer transparent hantering av kapacitetsberäkning i norden.
Den gemensamma nordiska kapacitetsberäkningsmetoden medför att kapaciteten i transmissionsnäten beräknas koordinerat med samma metod av det gemensamma kontor som de nordiska systemoperatörerna bildade i Köpenhamn. Det blir också mer transparent hur kapacitetsberäkningen sker eftersom metoden finns dokumenterad i det metodförslag som godkänts av de nordiska tillsynsmyndigheterna. Det ökar förutsättningarna till välfungerande marknader eftersom aktörerna ges lika förutsättningar att konkurrera.

Den flödesbaserade metoden kommer först att införas på dagen före marknaden eftersom det är där likviditeten är störst och också den potentiella nyttan. På intradagmarknaden kommer vi från start att nyttja metoden för tillgänglig överföringskapacitet för intradagmarknaden men på sikt kommer vi att implementera den flödesbaserade metoden där också. Vissa marknadsaktörer har uttryckt en oro kring att så kallade ”negativa flöden” – där kraften går mot prissignaler –kan användas för arbitrage-trading, när flowbased-metoden införs. Vi har inte sett några sådana indikationer till möjligheter till arbitrage-trading i våra analyser. När ett negativt flöde uppstår i dagen före marknaden är det inte möjligt med handel i intradagmarknaden mellan två elområden som ökar flödet på den begränsande ledningen. Det innebär att kapaciteten i intradag sätts till noll i alla de begränsande riktningarna för att inte överlasta den begränsande ledningen.

För att inte försena införandet av den nya kapacitetsberäkningsmetoden ytterligare har de nordiska systemoperatörerna efter diskussion med tillsynsmyndigheterna kommit fram till att de planerade 18 månaderna av intern och extern parallelldrift ger tillräckligt med data till marknadsaktörerna för att genomföra anpassningar. Svenska kraftnät startar efter denna sommar de interna parallella körningarna, medan de externa parallella körningarna börjar i kvartal 1 2021. Implementering av den flödesbaserade metoden planeras ske i början av 2022.

 

1 Kommentar

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Erik Ahlström skriver:

    Hurra och äntligen!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet