”Flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod ger många fördelar”

”Flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod ger många fördelar”

Flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod eftersträvar att maximera samhällsekonomisk nytta för hela elmarknaden, skriver Mårten Bergman, chef för Svenska kraftnäts enhet Transmission och Elmarknad och Erik Ek, Strategisk driftchef på Svenska kraftnät. Metoden effektiviserar både användningen av elnätet för elmarknadens aktörer och driften av kraftsystemet, menar de i en kommenterar Mats Nilssons kritiska artikel.

Svenska kraftnät tillgängliggör maximal driftsäker kapacitet i dag och med flödesbaserad metod kan vi öka denna kapacitet och marknaden kan använda den mer optimalt.

Den flödesbaserade metoden innebär att marknadskopplingsalgoritmen använder detaljerade nätmodeller för att hitta det optimala ekonomiska energiflödet baserat på alla bud från marknadsaktörerna. Den handel som ger största ekonomiska nytta för den europeiska elmarknaden som helhet får prioritet.

Bild: Erik Ek och Mårten Bergman, Svenska kraftnät.

Marknadskopplingsalgoritmen hittar andra lösningar
Med flödesbaserad metod så kommer marknadskopplingsalgoritmen att hitta nya och mer flexibla lösningar som vi inte är vana vid idag.

Ett exempel är icke-intuitiva energiflöden (flöden från högprisområde till lågprisområde). Icke-intuitiva energiflöden minskar belastningen på de mest begränsande ledningarna och möjliggör större flöden mellan andra elområden. Det ger mer samhällsekonomisk nytta till hela elmarknaden.

Läs även Mats Nilssons artikel med kritik mot den flödesbaserade metoden.

Parallelldriften ger bild av framtiden med flödesbaserad metod
Svenska kraftnät arbetet tillsammans med övriga nordiska systemansvariga och Nordic RCC för att införa flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod på dagen-före-marknaden i Norden. I grunden finns EUs gemensamma regelverk som anger att flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod ska implementeras i Europa, om inte särskilda skäl finns. Tillsynsmyndigheterna i Norden har beslutat att införa flödesbaserad metod.

Just nu pågår så kallad extern parallell drift (EPR), där flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod simuleras och resultaten jämförs med marknadsutfallet från nuvarande kapacitetsberäkningsmetod (NTC). Resultaten från simuleringarna för vecka 50, 2022 till och med vecka 6, 2023, indikerar att produktionen och handeln mellan elområden ökar med den flödesbaserade metoden. Överlag minskar också prisskillnaderna mellan de nordiska elområdena.

Syftet är öka värdet för elmarknaden som helhet
För att kunna införa flödesbaserad metod i Norden krävs bland annat att det går att påvisa att metoden faktiskt ger samhällsekonomisk nytta, så kallad Social Economic Welfare (SEW). Marknadskopplingsalgoritmen optimerar handelsutfallet i dagen före-marknaden genom att maximera SEW. SEW definieras i det här sammanhanget som summan av konsumentöverskott, producentöverskott och kapacitetsavgifter.

Syftet med att införa den flödesbaserade metoden är att öka den samhällsekonomiska nyttan, det vill säga värdet för elmarknaden som helhet. Det går inte att förvänta sig att alla aktörer alltid blir vinnare i alla situationer.

Metoden genererar ny och mer komplett marknadsdata
Den nya metoden ställer nya krav på marknadsaktörerna, som kommer att få mycket mer och nya typer av information att förhålla sig till. Flödesbaserad marknadsdata är mer komplett, men blir även komplex och svårläst än det vi får idag. Samtidigt ökar transparensen på elmarknaden genom att ge insyn i kapacitetstilldelningsprocessen. Svenska kraftnät uppmanar därför alla aktörer att följa parallelldriften och själva sätta sig in i data och rapporter redan nu.

Ta del av data och analyser från parallelldriften
Under EPR beräknas och publiceras flödesbaserade parametrar dagligen i publiceringsverktyget JAO.

Data från marknadssimuleringarna publiceras på Nordic RCCs webbplats.

Delta gärna i vårt nästa aktörsmöte på nordisk nivå den 27 mars. Det hålls som ett hybridmöte, dels på Arlanda flygplats, dels via Teams. Mer information och länk till registrering/teams-mötet finns på webbplatsen.

Viktigt verktyg för energiomställningen
I takt med att kraftsystemet förändras, behöver utformning och regelverk anpassas för att klara av att hantera ett mer snabbföränderligt väderberoende elmarknad. Behovet av ökad flexibilitet, av effektiv hantering av överföringsbegränsningar med geografisk lokalisering av resurser och av korrekta styrsignaler till marknadens aktörer, ökar och ställer nya krav på marknadslösningarna.

Den nya metoden förbättrar elmarknadens förmåga att hantera fluktuationer i utbudet av vind, sol och annan förnybar energi och bidrar därmed till ett hållbart värde för samhället. För Svenska kraftnät handlar det därför om mer än att bara uppfylla kravet på oss som systemansvarig att tilldela maximal överföringskapacitet för handel. Flödesbaserad metod är ett viktigt verktyg för att klara befintliga och kommande utmaningar i energiomställningen. För oss i Norden ger det extra stor nytta i omställningen, då det ger bättre förutsättningar för förnybar el från vind och vatten i norr att nå konsumenterna i söder.

3 Kommentarer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars-Göran Johansson skriver:

  Artikelförfattarna skriver att: ”Flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod eftersträvar att maximera samhällsekonomisk nytta för hela elmarknaden.” Vilket är det samma som att hänvisa till målsättningen i det datorprogram som EU använder för prissättningen av el, det heliga datorprogrammet Euphemia.

  Men hittills har denna maximering skett på elkundernas bekostnad. Man skulle kunna tro att elkunderna inte ens räknas in i elmarknaden. Och en flödesbaserad beräkningsmodell lär inte ändra på detta. Utan elkunderna får fortsätta att betala flera gånger det verkliga produktionspriset.

  Gör i stället något som gynnar elkunderna. T ex avskaffa de unika svenska elområdena så att vi svenskar, liksom övriga EU-länder, slipper betala kapacitetsavgifter inom vårt eget land. Men då minskar förstås också Svk´s extrema intäkter. Och det är väl där som skon klämmer!

 2. Anders Gustafsson skriver:

  Håller med Bengt, SVK har inte gjort mycket rätt senaste 12 åren!
  Gör de ingenting tjänar de massa miljarder, gör de fel blir det också massa miljarder på bekostnad av elkunder!
  Dags att byta ut hela styrelsen och det måste till nya direktiv från regeringen.

 3. Bengt Ekenstierna skriver:

  Flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod är Svenska kraftnät nya ”hitte-på” för att lasta över på elkunderna att Svk inte har lyckats bygga upp ett överföringsnät som matchar tillgång/efterfrågan i varje region. Innan avregleringen 1996 fanns inga sådana här problem. Skulle inte avregleringen leda till ett bättre kapacitetsutnyttjande av jorda investeringar till gagn för Sveriges medborgare, industrier, företager, etc.. Har det någonsin varit sämre än idag?

  2012 vid införandet av elområdena så hette det att i bristområdena skulle elen bli dyrare och den prissignalen skulle styra investeringarna till sådana geografier. Inte har det investerats i elproduktion i södra Sverige sedan införandet av elområdena. Vore bättre om Svk’s ingenjörer jobbade fram en ny prissättningsmodell för kapacitetsavgifterna, som innebär att de kostnader som hamnar på elkundernas elräkningar summerar upp till de 0,5 miljarder kronor som var planerat istället för de 55 miljarder kronor som var fallet förra året. Vad är det som driver Svk att ligga kvar med flaskhalsavgifter som är helt omotiverade istället för införandet av en reduktionsfaktor som normaliserar dessa.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet