Fastighetsbeskattningen motverkar elcertifikatsystemets syfte

Fastighetsbeskattningen motverkar elcertifikatsystemets syfte

När taxeringsvärdet för energianläggningar beräknas, ses elcertifikaten som en del av fastigheten. Detta hotar investeringar i förnybar produktion och motverkar själva syftet med elcertifikatsystemet. Att perioden som taxeringsvärdet beräknas på är så lång som sex år förstärker dessutom de negativa effekterna.

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme har därför uppmanat regeringen att skyndsamt ändra lagen om fastighetsskatt och ta initiativ till en statlig offentlig utredning med uppdraget att genomföra en översyn av fastighetsbeskattningen för energianläggningar.

Branschorganisationerna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme representerar tillsammans en stor del av energibranschen och vi är djupt oroliga över fastighetsbeskattningen för energianläggningar. Den är inte hållbar. Det arbete som regeringen har bedrivit under senare år med att göra skatterna på klimat- och energiområdet mer träffsäkra och ändamålsenliga har bevisligen inte omfattat utformningen av fastighetsbeskattningen. I sin nuvarande form motverkar den dessutom de svenska energipolitiska målen. 

Vi anser att det är angeläget att utformningen av fastighetstaxeringen stämmer överens och samordnas med de energi- och klimatpolitiska målen. Elcertifikat är ett svensk-norskt stödsystem för ny förnybar elproduktion med målet att nå 26,4 TWh ny förnybar elproduktion mellan 2012 och 2020. Enligt vår uppfattning är lagens mening att elcertifikaten inte ska påverka taxeringsvärdet, utan att detta är en intäkt som beskattas i rörelsen. För branschen som helhet försämras lönsamheten dramatiskt för nyinvesteringar i till exempel biokraftvärmeverk och annan förnybar elproduktion.

Ett konkret exempel är Fortums nya biokraftvärmeverk i Värtan i Stockholm som ska stå klart 2016. Värdet av elcertifikaten motsvarar omkring 2/3 av det beräknade taxeringsvärdet för anläggningen. Detta innebär en ökning med 180 procent, eller 5,5 miljoner kronor i årlig fastighetsskatt jämfört med om elcertifikaten inte varit taxeringsvärdesgrundande.

Syftet med elcertifikaten är att stimulera investeringar i ny förnybar elproduktion, inte ge högre intäkter till statskassan. Lagen om fastighetsskatt behöver ändras så att det tydligt regleras att tilldelning av elcertifikat inte ska fastighetsbeskattas. Den senaste genomförda fastighetstaxeringen visade också på att det nuvarande systemet inte är hållbart. Taxeringen genomförs vart sjätte år och baseras på historiska värden. Värderingen bygger därmed på marknadspriser som gällt under föregående sexårsperiod och styr fastighetsskatteuttaget för kommande sexårsperiod. Taxeringsperioden 6 år alldeles för lång. Stora förändringar kan inträffa på en elmarknad och i elcertifikatssystemet.

Kraftproduktionsanläggningar producerar i dag el på en avreglerad nordisk elmarknad. Den senaste taxeringen medförde en höjning av taxeringsvärdena med i genomsnitt över 50 procent. Med dagens relativt sett låga marknadspriser på el och elcertifikat blir resultatet att lönsamheten avsevärt försämrats, vilket direkt slår tillbaka mot de energipolitiska målen.

Regeringen har de senare åren lagt ned arbete på klimat- och energiområdet, men utformningen av fastighetsbeskattningen är ett område som riskerar de resultat som uppnåtts. Vår uppmaning till regeringen blir därför – ändra lagen om fastighetsskatt och tillsätt snarast möjligt en statlig offentlig utredning om den framtida fastighetsbeskattningen.

Kjell Jansson, vd Svensk Energi
Ulrika Jardfeldt, vd Svensk Fjärrvärme

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet