Fast pris gäller i Finland

Fast pris gäller i Finland

En stor del av elen i Finland prissätts på elbörsen Nord Pool Spot – precis som i Sverige – och prishöjningarna har varit betydande de senaste åren. Men det finns en väsentlig skillnad och det är att nästan alla finnar har fast elpris.

– I Finland är det inte populärt med rörligt pris på el, utan de flesta konsumenter har fast pris. Det finns de som tycker att detta är dåligt eftersom kunderna inte känner av prisförändringar på marknaden och anpassar därför inte sin konsumtion till högre marknadspriser, säger Pekka Tiusanen vid branschorganisationen Finsk Energiindustri.

I Sverige har enligt Energimarknadsinspektionen mindre än hälften av konsumenterna valt fast elpris. 

I finska medier kan man se nyheter som känns främmande från svensk horisont: Vasabladet rapporterar att det blir dyrare boendekostnader vid årsskiftet då en rad priser höjs, inklusive elpriset. Som det presenteras ger det sken av en ordning där priset är samma för alla och bestäms en gång per år.

– Elpriserna upplevs inte som ett stort problem för finländarna, säger Pekka Tiusanen.

Men Teemu Närvä som är Publicity Manager på Vaasa Energy Institute vid Vaasa Universitet menar att den finska mediebilden av elmarknaden totalt sätt liknar den svenska. Även i Finland finns missnöje med elpriserna som naggar marknadens förtroende i kanten, menar han.

– Särskilt bonusfrågorna i energibolagen har kommit i fokus när elpriserna gått upp, säger Teemu Närvä.

Teemu Närvä är ansvarig för forskningsprojektet PriceWatch som pågått sedan år 2000 och som handlar om att undersöka elpriserna i Finland. Man använder metoden "Mystery Shopping" som går ut på att man med hjälp av fingerade kundpersoner tar in offerter från elbolagen. Priserna sammanställs och publiceras månatligen, vilket enligt Teemu Närvä röner stort intresse från medierna. 

Han tycker att allt för många finnar är passiva elkonsumenter och att det borde ­finnas en myndighet som aktivt ­informerar konsumenter om ­elpriser och möjligheten att byta. En sådan finns som bekant i Sverige i form av Energimarknadsinspektionen.

Kärnkraften får stor medial uppmärksamhet i Finland i och med den reaktor som är under uppförande och de som nu planeras. Dessutom inträffade kärnkraftsolyckan i Fukushima just före det finländska valet. Nu är det politiska läget oklart och även konsekvenserna för energipolitiken.

Några av de nyheter som förekommit i år på de svenskspråkiga webbplatserna:

– Den finska riksdagen debatterade elpriserna och skattefrågorna kom i fokus.

– I Finland skiljer man på anbudspriser och listpriser  

– Få finnar byter elleverantör 

2 Kommentarer
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Gunnar Ålfors skriver:

    Mer: Att sen priset, oavsett fast eller inte är så högt beror ju mest på att de staliga pålagorna är så enorma. Vatten- o kärnkraftskatt, elberedskaps- o elcertifikatsavgift, extremt hög energiskatt och så moms på allt detta statliga.

  2. Gunnar Ålfors skriver:

    Fast pris smart även i Sverige (förutsatt att man binder när terminspriserna har en dipp) jämfört med rörligt pris. Och naturligtvis mycket smartare än s.k. ”tillsvidarepris” som ingen borde ha. Media gör dock allt (antagligen inte av elakhet utan p.g.a. okunnighet) för att locka kunder att välja rörligt. Media framställer det nämligen som att valet enbart är mellan rörligt och något sämre. Det sämre är ”tillsvidarepriset” men det kallas ”fast pris”. Fast pris, valt vid rätt tidpunkt kommer därför bort i informationen.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet