Färre strömavbrott och smarta elnät är inte gratis

Färre strömavbrott och smarta elnät är inte gratis

För en majoritet av elnätsföretagen innebär EI:s beslut att pengarna inte räcker för att fortsätta investera i den takt man planerat, skriver Svensk Energis Kjell Jansson.

Ny statistik från Energimarknadsinspektionen (EI) över elavbrotten i landet visar positiva resultat. Rapporten som beskriver utvecklingen av leveranssäkerheten 2005-2010 visar att antalet elavbrott har varit relativt oförändrat, men framför allt så har avbrottstiderna på landsbygden minskat. Medvetna och fokuserade satsningar har därmed gett resultat. 

40 miljarder investerade i vädersäkring av elnäten
Sedan slutet av 90-talet har svenska elnätsföretag satsat cirka 40 miljarder på att vädersäkra elnäten genom att isolera luftledningar eller ersätta ledningar med nedgrävda kablar. Stort fokus har legat just på drabbade områden på landsbygden, vilket också inneburit stora investeringar. Arbetet påskyndades efter stormarna Gudrun år 2005 och Per 2007. Över 5 000 mil ledning har åtgärdats hittills. Sedan några år tillbaka finns dessutom en väl organiserad samverkan mellan elnätsföretagen vid storstörningar. De avbrott som nu inträffar kan åtgärdas snabbare och idag ligger leveranssäkerheten på 99,98 procent.

Den nya förhandregleringen hindrar fortsatta investeringar
Sveriges elnätsföretag står nu inför det faktum att de kanske inte kommer att ha råd att fortsätta att investera kommande år för att ytterligare förbättra leveranssäkerheten. Anledningen är att elnäten drivs som monopol där staten, genom Energimarknadsinspektionen, bestämmer hur mycket pengar företagen ska ha att röra sig med och om investeringar i elnätet ska löna sig eller inte. Hösten 2011 fick elnätsföretagen besked om hur stora intäkter de tillåts ha kommande fyra år. För en majoritet innebär EI:s beslut att pengarna inte räcker för att fortsätta investera i den takt man planerat. Drygt hälften av Sveriges elnätsföretag har därför valt att överklaga EI:s beslut.

Rätt förutsättningar behövs för att utveckla elnäten
Bland allmänheten kommer det alltid att råda näst intill nolltolerans mot strömavbrott och leveranssäkerheten har fortsätt högsta prioritet bland elnätsföretagen, även med lägre intäkter. Men samtidigt ställs andra krav från politiskt håll på vad elnäten ska klara. ”Smarta nät” är ett begrepp som hörs ofta. Det finns stora ambitioner om att öka andelen förnybar el och nyss kom en proposition om att alla elkonsumenter ska ha rätt till timmätning.

Elbranschen bejakar dessa planer. Men det är samtidigt viktigt att säga att dagens elnät inte klara utmaningarna utan anpassningar, vilka kommer att kosta pengar. Pengar som elnätsföretagen riskerar att inte ha eller inte kunna få in.

Om vi vill ha en fortsatt stabil elleverans och samtidigt utveckla vårt elnät till en modern infrastruktur som klarar morgondagens utmaningar, så måste vi ge elnätsföretagen rätt förutsättningar att göra sitt jobb – att säkerställa en trygg elförsörjning idag och resurser för att utveckla elnäten också för morgondagens behov. Till nytta för oss alla.

Kjell Jansson
VD Svensk Energi

Av Svensk Energi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet