”Enkelt skapa marknad för effektstyrning”

”Enkelt skapa marknad för effektstyrning”

Elnätsföretagen bör åläggas att dela med sig informationen om belastningen i det lokala elnätet. Det skulle öppna en ny marknad för effektstyrning, skriver Anders Kjellström, civilingenjör i elkraft och industridoktorand.

Elnätsföretagen sitter inne med informationen om belastningen på det lokala elnätet, där allt fler flaskhalsar kommer att uppstå i takt med att elbilarna blir fler. Kunde den informationen finnas tillgänglig också i det smarta hemmet, där styrning av effekten kan ske mer specifikt, skulle det ge en stor samhällsvinst.

Den ”killer application” som behövs är inte krångligare än så här:

 1. En standard för smarta hem.

En sådan standard får vi under 2018. Standardiseringsgrupper som Zigbee Alliance och Threadgroup arbetar just nu för att föreslå hur en standard för smarta hem och smarta fastigheter ska utformas.

 1. Nätbolagen delar med sig av sin information om belastningen på lokalnätet.

Vanliga elmätare känner av belastningen på det lokala elnätet och använder informationen till att fördela belastningen mellan elkunderna.

 1. Elmätaren delar med sig av sin information i realtid.

Det aktuella förslaget från Energimarknadsinspektionen om strömmande media från elmätarens kundgränssnitt med 15 sekunders fördröjning är feltänkt. Det borde ersättas med en standard för smarta hem baserat på ett öppet gränssnitt med i princip realtidsegenskaper.

Jag är förvånad att Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen hänvisar till en lösning från 2012, när man söker en lösning för framtiden. Redan nu är det 2018, och när det gäller datorkommunikation går utvecklingen rasande fort.

I vårt företag IPv6home har vi skissat på en lösning, där elmätaren i hemmet har en egen IP-adress och innehåller ett multichip, som kommunicerar ut mot det smarta hemmet och klarar alla förekommande typer av kommunikationsstandarder. Den extra kostnaden för att implementera ett sådant multichip i elmätaren rör sig om några kronor.

Med det kan man skapa just en öppen lösning för att få alla möjliga mätvärden näst intill i realtid. Dessa mätvärden kan till exempel värmepump och laddbox abonnera på. Konceptet används också i andra sammanhang, till exempel vid biljettbokning.

För att visa att detta fungerar, har vi byggt en demoanläggning i min villa i Mölndal. Invitation till en demonstration kommer.

Det som behövs är alltså också en lagändring, vilket några personer inom Liberalerna tagit initiativ till genom en riksdagsmotion med kravet att elnätsbolagen ska bli skyldiga att på ett enkelt sätt dela med sig informationen om hur det lokala elnätet belastas.

Hur informationen kan hämtas från elmätaren, för att styra laster från sådant som värmepump och laddbox, behöver vi inte bekymra oss över i dag, det löses genom standardiseringsgrupper runt om i världen.

Skulle elnätsföretagen i Sverige ställa sig bakom detta förslag till standard, skulle förutsättningar skapas för en marknad för olika tjänster och produkter som kan styra effekten i lokalnätet och väsentligt bidra till efterfrågeflexibilitet.

Vår demoanläggning kommer att ge svar på många frågor och klarlägga vilka andra frågor som fortsatt behöver genomlysas.

3 Kommentarer
Av Anders Kjellström
VD IPv6Home AB
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars Sundström Civilingenjör SunToEarth skriver:

  Elnätsföretagen bör som Anders Källström säger naturligtvis åläggas att dela med sig informationen om belastningen i det lokala elnätet och i övrigt visa transparens gentemot konsumenterna och staten.
  Staten bör också lagstifta om tvingande helt rörlig nättaxa för nätbolagen som i dagsläget utför en gigantisk kapitalöverföring från elkonsumenterna till nätbolagen.
  Idag kom rörelseresultatet från Öresundskraft som visade att Öresundskraft gör mycket stora vinster som ligger långt över ägarnas kravnivåer gällande avkastning på kapital.

  Varför gör regeringen ingenting när, för att använda socialdemokraternas eget språk, ”kapitalet utarmar befolkningen”.

 2. Lennart Lindberg skriver:

  Elnätsbolagen har väl inte med detta att göra. Det är en fråga för producenter och säljare. Elnäten klarar belastningen.Ska vi på nätkundernas bekostnad byta elmätare en gång till??

 3. Mikael Lundin skriver:

  Jag delar i mångt o mycket författarens åsikter om att nätdata bör göras tillgängliga samt att teknik eller snarare teknikstandarder är nästan framme. Men det räcker inte för att skapa en marknad. De ekonomiska incitamenten – prissignalerna – för att agera måste också finnas; hos slutkunden eller lokalnätsägaren eller annan aktör tex en ”aggregator”. Vidare praktisk möjlighet att sedan köpa eller sälja, att agera på en marknad. Idag är inte regleringen utformad för att stödja handel på lokalnätsnivå.

  Ser fram emot en inbjudan till demo av villan i Mölndal!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet