”Energipolitiken kortsluten”

”Energipolitiken kortsluten”

Energiminister Ibrahim Bylan har genom diverse politiska och byråkratiska manövrar fullständigt kört över den etablerade beslutsordningen för Regering och Riksdag, menar Nils-Erik Nilsson, vice ordförande för Miljövänner för kärnkraft.

För att kunna fatta politiskt önskade beslut har Ibrahim Baylan drivit igenom dem innan besvärande fakta kommit upp på bordet och störa de politiska myterna och föreställningarna. Vad är det som hänt? När nu Energikommissionens betänkande presenteras den 9 januari 2017 skriver man också i sitt pressmeddelande att kommissionens betänkande baseras på de gjorda energiöverenskommelserna! Vad gör den då för nytta?

När Ibrahim Bylan tillträder som energiminister tillsätter han i mars 2015 en energikommission ”som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050”. Anmärkningsvärt redan då är att: ”Energiminister Ibrahim Baylan kommer att leda Energikommissionens arbete”. Det får väl ses som ett ”politiskt grepp” för att försäkra sig om total insyn i utredningen så att energikommissionen inte skall komma med några politiskt obehagliga överraskningar/fakta. Som tidsramar anges: ”Energikommissonen ska redovisa sitt arbete senast den 1 januari 2017”.

En normal och rimlig beslutsordning hade varit att energikommissionen hade presenterat sina fakta och förslag i en offentlig utredning i serien SOU (=Statens Offentliga Utredningar). Denna hade sedan skickats på remiss och tillsammans med remisskommentarerna utgjort underlag för de politiska besluten. Men detta verkar vara en alltför politiskt riskabel väg att gå, så istället har man redan i direktiven kortslutit den normala beslutsgången och lagt in de politiska förhandlingarna och besluten i kommissionens arbete.

Möjligen i linje med detta gör energiministern den 2016-06 10 upp om den långsiktiga energipolitiken med M, C och Kd. Alltså ett halvår innan underlaget för politiken har publicerats!!
Den 2016-11-28 kompletteras/konfirmeras överenskommelsen men en överenskommelse om energieffektivisering. Alltså även detta strax innan energikommissionen skall presentera sitt förslag, som rimligen borde gått på remiss och tillsammans med remisskommentarerna utgjort ett offentligt underlag för de politiska besluten.
Hur kan Riksdagen stillatigande godkänna detta trixande med beslutsprocesser och förakt för praxis i beslutsärenden, som får urarta till rent ministerstyre? Vad tycker konstitutionsutskottet om detta?

Nils-Erik Nilsson, civ.-ing
vice ordf. Miljövänner för kärnkraft

2 Kommentarer
Av Miljövänner för kärnkraft
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Nils Ronquist skriver:

    På analys.se har man under flera år följt opinionssiffrorna för vilken energiproduktion vi vill ha. Siffrorna under årens lopp har alltid varit till kärnkraftens fördel. Våra politiker skall vara våra företrädare och då gäller för politikerna att lyssna av vad folket anser när det gäller så viktig fråga som energifrågan. Bylan kanske har sin egen lösning men är det vad socialdemokraterna vill, dessutom är energifrågan så pass viktig för att Bylan själv skall besluta i frågan utan lyssna och läs remissvaren först!
    Nils Ronquist

  2. Lars Sundström Civilingenjör SunToEarth skriver:

    Jag ska prata med tre av mina vänner om att bilda föreningen Miljövänner för Äppelskrutt-kraft.
    Då blir vi större än Miljövänner för kärnkraft.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet