Energimarknadsinspektionen misstror elnätsbranschen grovt

Energimarknadsinspektionen misstror elnätsbranschen grovt

Ei säger sig stå på kundernas sida, men myndigheten uttrycker sig som om elnätsföretagen, som ofta är kommunalt ägda, vore sina kunders fiender. Det är precis tvärt om, elnätsföretagens nivåer på investeringar och underhåll är för kundernas bästa och syftar till att garantera en smart och säker elförsörjning. Precis som kunderna kräver.

Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar att ellagens regelverk följs, bland annat på elnätsområdet. Elnätsföretagen fick nyligen rätt i Kammarrätten i tre domar som gäller tillåtna intäktsramar för sin verksamhet. Två instanser har därmed på kort tid tillbakavisat Ei:s talan. 

Förra gången var det förvaltningsrätten, som i december 2013 gav elnätsföretagen rätt i frågan om övergångsmetod för intäktsramarnas beräkning. Utslaget visar således att myndigheten inte följt lagen.

Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson beskriver nu de nya domarna från Kammarrätten som ett ”bakslag” där kunderna riskerar att få kraftiga höjningar av elnätsavgiften. Hon anger dessutom en felaktig uppgift om hur mycket mer kunderna riskerar att få betala.

Ei:s uppgift är bland annat att granska de företag som har nätkoncession, elnätsföretagen. Dessa är skyldiga enligt ellagen att på skäliga villkor överföra el för annans räkning. Nättariffer ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning. Så föreskriver ellagen som elnätsföretagen arbetar efter och som följaktligen företagen enligt två domstolsuttag följer. Företagen tar betalt för tjänster som de utför, där kostnaderna alltså motsvarar en prestation hos elnätsföretagen. Dessa prestationer har gjort att vi i Sverige har en mycket hög leveranssäkerhet i näten – 99,98 procent. Det innebär att medelkunden bara behöver vara utan el i totalt två timmar per år.

Det här är inte första gången som Ei uttrycker sig i termer av att elnätsföretagen nu får ”rätt att kraftigt höja sina avgifter”. Myndigheten gör det utan att sätta påståendet i någon som helst relation till företagens prestationer. Det är, om jag ska hårdra det, ett misstroende mot elnätsverksamheten som gränsar till en uttryckt misstanke om att elnätsföretagen bryter mot lagen. Anklagelser om otillbörligt gynnande med miljardbelopp för tankarna till misstänkt förtal – i det här fallet förtal av en seriös och viktig samhällsbransch. Och domstolsutslaget visar, som sagt, att det i själva verket är myndigheten som inte följer lagen.

Ei säger sig stå på kundernas sida, men myndigheten uttrycker sig som om elnätsföretagen, som ofta är kommunalt ägda, vore sina kunders fiender. Det är precis tvärt om, elnätsföretagens nivåer på investeringar och underhåll är för kundernas bästa och syftar till att garantera en smart och säker elförsörjning. Precis som kunderna kräver.

Vi står nu inför investeringar
som ska ge ett smartare elnät och ett elnät som ska hantera alltmer el från förnybara energikällor, med mer varierande elproduktion. Och elnätsföretagen tillhör redan landets stora investerare. Under en tioårsperiod, som närmar sig sitt slut, har cirka 100 miljarder kronor investerats på elnätssidan. Vi har alltså höga krav på näten, och högre blir de. När det gäller kundernas acceptans för näten vet vi att vi står på en bra grund. Varje år mäter vi kundernas syn på elbranschen och elmarknaden. Det vi av tradition alltid får bäst betyg på är leveranssäkerheten, det vill säga hur pålitliga våra elleveranser faktiskt är. Hela 82 procent av de tillfrågade instämmer i att branschen har pålitliga leveranser. Detta resultat tolkar vi som att kunderna är nöjda. De är sannolikt nöjda med såväl kvalitet som vad det kostar att upprätthålla denna kvalitet.

Vi hoppas och tror att kunden ser att vi behåller och utvecklar kvaliteten i leveranserna. Stadig tillgång till el utan avbrott är viktigt för de allra flesta, hushållskunder såväl som industriella kunder. Den bild som Ei förmedlar att elnätsföretagen alltid höjer sina avgifter för att kunna utnyttja intäktsramarna är helt gripen ur luften. Återigen, kostnaderna är kopplade till genomförda och planerade prestationer i näten. Det finns också elnätsföretag som redan har annonserat att de inte alls tänker utnyttja sina ramar fullt ut. Vi tar gärna emot kritik från myndigheten, men den ska i så fall vara grundad på fakta och följa lagar och regler. Och vi vänder oss emot att bli misstänkliggjorda för att syssla med en verksamhet som främst går ut på att vittja kunderna på pengar. Att underblåsa en sådan bild hos allmänheten gagnar ingen.

Förtroendet för elnätsverksamheten är viktig att uppnå. Förtroendet byggs av elnätsföretag som tar ansvar för nätverksamheten samtidigt som tillsynsmyndigheten, Ei, tillämpar lagar och regelverk på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med vad regering och riksdag beslutat. Elnätsföretagen ska nu analysera de nya domar som publicerats. Vi står till förfogande för ett konstruktivt samarbete med Ei. Men då ska verkliga fakta, lagar och regler ligga till grund för regleringen av elnätsföretagens avgifter.

Kjell Jansson
Vd Svensk Energi

1 Kommentar
Av Svensk Energi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Lars Billström skriver:

    Energimarknadsinspektionen låtsas bara att de står på kundernas sida. Granskar man Ei yttrande till Kammarrätten ser man att dessa är ytterst lama.
    Det är ingen på Ei som trodde att övergångsmetoden skulle hålla för rättslig prövning, men genom denna lyckades Ei:s ledning förvilla det rättmätiga mediedrevet mot myndigheten.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet