Energikrisen gör det dags att effektivisera företagens IT-lösningar

Energikrisen gör det dags att effektivisera företagens IT-lösningar

Världens datacenter uppskattas konsumera omkring två procent av den globala elförbrukningen. Effektivisering leder inte bara till att stärka hållbarhetsprofilen, utan kan även leda till påtagliga besparingar när det kommer till elkostnaderna, skriver Mats Ericson på Nutanix.

Krisen med skyhöga elpriser gör att det finns pengar att tjäna för företag som satsar på modern och resurssnål utrustning. Ökad effektivitet på företagets datacenter bidrar inte bara till minskade kostnader, det är också ett sätt att stärka hållbarhetsprofilen.

De skenande energipriserna har snabbt ritat om de ekonomiska spelreglerna för många branscher. Redan idag står IT-sektorn för en betydande energianvändning. Enbart inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) förbrukar datacenter över 90 TWh per år med en utsläppsnivå som motsvarar ungefär 5,9 miljoner fordon (27 miljoner ton koldioxid). Globalt uppskattas världens datacenter konsumera omkring två procent av den globala elförbrukningen. 2019 förutspådde Greenpeace att IT-sektorn år 2025 skulle konsumera så mycket som 20 procent av världens elektricitet.

En effektivisering av landets datacenter torde därför stå högt på önskelistan hos många vd:ar och CIO:er, då detta inte bara leder till att stärka företagets hållbarhetsprofil, utan nu även kan leda till påtagliga besparingar när det kommer till elkostnaderna.

Datacenter – en potentiell energitjuv och koldioxidutsläppare
Även om den el som används i Sveriges datacenter idag oftast är grön, så är vi också en del av det elnät som spänner över hela Europa. Det innebär att en minskad användning av el inom landets gränser kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser genom till exempel ett minskat behov av koleldad elproduktion nere på kontinenten. Att vi dessutom går mot en vinter med ett reellt hot för elbrist, är ett annat starkt argument att se över möjligheterna att spara el genom att effektivisera företagets IT-lösningar.

På många av de datacenter som utgör ryggraden i många av dagens digitala tjänster snurrar idag hårdvara som är väldigt ineffektiv. Det är inte ovanligt med en nyttjandegrad på under tio procent på grund av energislukande servrar som är påslagna utan att knappast användas alls. Detta är svårt att försvara med de elpriser vi ser idag.

Moderna lösningar kan leda till stora besparingar
Enligt en analys från amerikanska Energy Innovation har energiförbrukningen bland datacenter inte ökat i samma utsträckning som datahallarna växt eftersom energieffektiviteten hos ny IT-utrustning – särskilt servrar och lagringsenheter – förbättrats avsevärt tack vare IT-tillverkarnas ständiga tekniska framsteg, servervirtualisering, som gör det möjligt att köra flera program på en enda server, och att mycket it-infrastruktur har flyttats till stora datacenter i molnet och så kallade hyperscalers (Microsoft, Google och Amazon), som använder just effektiva kylsystem för att minimera energianvändningen.

Ett konkret sätt att minska elkonsumtion är just att byta till moderna sådana hyperkonvergerade IT-miljöer vilket bidrar till att nyttjandegraden ökas avsevärt. Genom ökning av nyttjandegraden av såväl serverkraft som lagring och nätverksresurser går det att använda el på ett betydligt mer effektivt sätt.

Möjligheterna till ordentliga kostnadsbesparingar genom att uppgradera företagets hård- och mjukvarulösningar har sällan varit så stora som de är idag – det gäller att varje företag tar chansen att modernisera IT-infrastrukturen och på så sätt spara pengar och samtidigt bidra till samhället och klimatet.

Av Mats Ericson
regionchef Sverige, Danmark och Island på Nutanix
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet