En elfaktura – krångligare för bolagen och dyrare för kunden

En elfaktura – krångligare för bolagen och dyrare för kunden

Energiministrarna i Norden har beslutat att införa en gemensam slutkundsmarknad för el med start tidigast 2015. Syftet är att stärka kundens ställning på marknaden vilket givetvis är bra, men mycket talar emot att det verkligen blir så.

I dag har de nordiska länderna kommit olika långt i arbetet. Danskarna har kommit längst, i Sverige diskuteras det och finländarna vill avvakta. Upplägget spretar, många komplicerade juridiska samt praktiska frågor är ännu olösta. Ingen vet när detta blir verklighet och ingen vet heller under vilka former det kommer att bli. Sannolikt är att 2017 är ett mer realistiskt mål för lanseringen. 

Hårdare konkurrens ska leda till lägre pris. Tanken är att fler elhandelsbolag ska skapa större konkurrens och pressa priserna. Elhandlaren ska bli kundens enda kontakt, i motsats till i dag då både elnätbolag och elhandelsbolag har direktkontakt. Den föreslagna modellen ska enligt beslutsfattarna innebära en rad fördelar, till exempel:
• Enklare och billigare för kunden,
• Samfakturering av el- och nätavgifter – en faktura för kunden,
• Minskat användande av de dyrare anvisningsavtalen.
Det är naturligtvis bra, men bara i teorin. I praktiken blir det krångligare regler för bolagen och dyrare för kunden vilket gör att själva syftet missats.

Kundens företrädare är negativa. Ett förslag hur regelverket ska se ut är framtaget och sedan i höstas ute på remiss hos marknadens aktörer. Svaren är mycket intressanta, särskilt de från kundens företrädare: Fyra av de fem kundorganisationerna som svarat på remissen är negativa till föreslagna förändringar. Man ser inte kundnyttan (enklare och billigare), tvärtom påpekas att förändringarna driver kostnader. Vår slutsats blir därför att ministrarna fattar beslut som ska förbättra för kunden, men kunden anser att förändringen blir till det sämre. Ändå fortsätter arbetet. Är det kundfokus?

På PiteEnergi har vi daglig kontakt med våra kunder. Vi vet att en klar majoritet av dem mest av allt bara vill att el-leveranserna fungerar och att elen ska vara prisvärd. Vi prioriterar mer än någonsin ökat kundfokus i form av rådgivning och leveranskvalitet i allt vi gör. Som närvarande aktör har vi överlägsen lokalkännedom och kunskap om vad kunderna i närområdet behöver och efterfrågar. Än så länge är det – oss veterligen – varken en nordisk eller europeisk slutkundsmarknad som står överst på kundernas önskelista. Det är snarare ännu mer individuell rådgivning, högre närvaro samt stöd vid investeringar i olika fjärrvärme- och bredbandslösningar.

Varför togs då beslutet och vad kan branschen göra? Ja, vi inom branschen kan gnälla över detta beslut, det är bekvämt – ”det är politikernas fel”. Men om vi funderar en stund över varför beslutet är taget, så kommer eftertankens kranka blekhet; har vi gjort vår hemläxa inom branschen? Svaret är nej. Det är alltså vårt eget fel att reglerna ska införas. Vi har låtit opinionsbildare ge en negativ bild över vår bransch utan att stå upp. Vi har också missat att tala om alla bra saker vi gör – för miljön – för kunderna – för ägarna. Dessutom har ett antal opartiska experter bedömt elmarknaden som sund – enligt de marknadsregler som idag gäller, det vill säga utbud och efterfrågan bestämmer priset. Varför har inte branschen talat om det för kunden?

Vad vi gör då på PiteEnergi? Från 1/8 2014 levererar PiteEnergi 100 procent förnybar el. En förändring som gör att kunderna automatiskt är med och bidrar till en hållbar framtid. Vi har redan under 2013 tagit bort det så kallade ”tillsvidarepriset”. Vi ger kunderna bra service som gör att de ska välja oss som leverantör, vi jobbar med att tillfredsställa och helst överträffa deras behov – varje dag. Genom att ta ansvar och jobba hårt med schyssta marknadsvillkor får vi nöjda kunder – våra kundundersökningar ger oss höga betyg.

Om alla aktörer gjorde samma sak skulle kundernas förtroende för hela branschen öka, och politikerna slippa lägga tid och energi på att skapa regler som gör det krångligare och dyrare för kunden.

Daniel Fåhraeus
Vd PiteEnergi

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet