Elområdena är ett exempel på EU:s dåliga inflytande på Sverige

Elområdena är ett exempel på EU:s dåliga inflytande på Sverige

Generaldirektör Odenberg försöker med hjälp av vinterns låga elpriser förklara bort att det uppdrag han tvingats till av regeringen att dela in Sverige i elområden, ger högre elpriser för alla elkonsumenter i södra Sverige.

Svenska Kraftnäts:s generaldirektör Mikael Odenberg har återigen dragit ut i fält för att försvara den uppdelning i prisområden som regeringens feghet inför EU:s bestämmanderätt har tvingat SVK att införa. Lojalt försvarar generaldirektören sina politiska ledare. Hans statistik är förbluffande. Enligt honom är verkligheten att elpriset varit 25 öre lägre per kwh i år än föregående vinter. 

Jag kan upplysa att årets vinter varit cirka 25 öre dyrare per kwh än vintern 2006/2007. Inget av dessa siffror har ju ett dyft med indelningen i prisområden att göra. Det är funktioner av en fri marknad med marginalprissättning av varan och tillgång och efterfrågan. Tillgången är produktionsapparatens och aktörernas vilja att använda densamma och efterfrågan styrs i stort sett av konjunktur och väder. Ingen av dessa parametrar påverkas av Sveriges indelning i elområden.

Redan den 5 mars på Second Opinion anförde just generaldirektören vinterns låga elpriser som försvar för införandet av elområdena och menade på att då spelade inte några örens prisdifferans mellan område 3 och 4 någon roll. Han påstår dessutom att den ”genomsnittliga prisskillnaden bara uppgått till något öre per kWh”. Sant om man räknar just genomsnitt.

Men en företagare med timmätning som köper el per timme har faktiskt helt andra verkligheter. Ta bara som exempel en enda dag den 1 februari 2012. Då var den genomsnittliga skillnaden mellan områdena 19,65 öre men en kund med normal ”industriutnyttjning” fick en skillnad på 26,16 öre/kwh.

Generaldirektörens statistik är missvisande och hans hänvisning enligt ovan till elprisjämförelse mellan olika år inte adekvat. Kontentan är att den av regeringen beodrade, av SVK genomförda , indelning i prisområden, ger elkunder i elområde 4 högre elkostnader än i övriga Sverige. Hur mycket beror på prisskillnaderna mellan områdena och kundernas uttagsprofil. Att sedan gränsdragningen diskuteras är ju förklarligt.

Jag håller dock med generaldirektören att gränserna måste dras utifrån de fysiska förutsättningarna, det vill säga hur en kund faktiskt matas. Att då som i fallet Gnosjö/Hestra/Anderstorp inte följa de fysiska matningsvägarna utan lokaldistributörens nätområden är praktiskt för SVK men inte korrekt enligt de förutsättningar SVK själva uppger.

Men felet med indelning i elområden är återigen inte SVK:s. Felet är de ryggradslösa politiker som minsann kan ställa upp och bråka om ett krav på att genomföra momskrav på föreningar i Sverige, berättigat bråk tycker jag. Det är samma politiker som inte vill accceptera EU.s krav om att förbjuda snusexport, utan högljutt agerar för en ändring, även detta bra tycker jag. När får vi en politiker som lika högljutt påpekar för EU att vi minsann inte vill hålla på och straffbeskatta de elkunder som bor i södra Sverige och därför avskaffa elområdena?

6 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Krister Svensson skriver:

  Måste än en gång bemöta de myndigheter, tjänstemän och politiker (?) som med en dåres envishet försvarar elområdesindelningen. I morgon ( fredag ) kostar elen i elområde 4 nästan hela dagen mellan 40 och 50 öre/kWh. Systempriset på Nordpool överstiger inte under hela fredagen 23 öre/kWh. Orsak: I förra veckan snabbstoppades Ringhals 2. Det kan inte vara logiskt att störningar på elproduktionen i andra delar av Sverige ( elområde 1-3 ) endast skall drabba svenska kunder i elområde 4. Framförallt
  då elkunderna i elområde 1-3 drar nytta av ett lågt elpris just för att den stora elproduktionen är lokaliserad i norra och mellersta Sverige.Håll Sverige samman ! ( se även min kommentar 2012.06.13)

 2. NilsLennart skriver:

  1. Det faktum att det har varit ett lägre elpris i år jämfört med föregående år. DETTA HAR INTE MED INDELNINGEN AV ELOMRÅDE ATT GÖRA.
  2. Jag tycker verkligen om vissa politiker. Enligt GD Odelberg skulle jag inte göra detta. De politker som arbetar för de intressen som gynnar svenska värden och svenska konsumenter oavsett om det gäller snus eller att slippa redovisa moms för ideela organisationer. OBSERVERA. Jag har ALDRIG sagt att SVK är skyldiga till att vi fått en indelning i elområden. Det är politiker med svag ryggrad jag kritiserar.!!
  3. Indelning i elområde är en eftergift till EU:s orimliga krav. Det är bara detta jag sagt.
  4. Jag har i en insändare i JP under denna vecka försvarar GD Odelberg mot ett osakligt angrepp från en insändare som insurerade att SVK föredrar friledning mellan Hallsberg-Barkaryd för att GD skulle få högre bonus!!

  Jag har med andra ord inte något mot varken GD eller svenska politiker i gemen, men ,men jag hesiterar mot att man inte agerar för att främja svenska intresse och lägger sig platt för EU. Exakt det står det!! Elområden är ett exempel på EU:s dåliga inverkan på Sverige.

 3. Eric Anderzon skriver:

  Mikael Odenberg vill bagatellisera konsekvenserna av områdesindelningen genom att ralljera med att Lindberg kommer med överdrifter. Kan meddela att Store Enso i Hyltebruk, som sysselsätter ca 30% av den kommunens invånare, nyligen sa upp 80 personer. Man behöver inte vara professor i mattematik för att räkna ut vad Stora Enso, som förbrukar ca 1% av landets totala elproduktion, kommer lägga sina framtida investeringar. Inte i landets dyrast elområde i vart fall. För egen del kan jag meddela att mina företag har bara denna vecka haft en merkostnad på ca 17500 kr, bara för att jag ligger 5 km på fel sida den felaktigt dragna gränsen. Till detta skall läggas 30% högre kostnad för nät och överföring, bara för att jag tillhör Eons nätkoncession.

 4. Krister Svensson skriver:

  Jo, Svenska Kraftnät med Mikael Odenberg i spetsen tillsammans med Energimarknadsinspektionen är duktiga på att sprida desinformation. De blandar ihop äpplen med päron. Energimarknadsinspektionen skriver att ”Indelningen av elområden har haft positiva effekter”. De skriver att, sedan införandet av elområden i november 2011, har det i 80 % av tiden varit ett gemensamt pris i de olika elområdena. I 10 % av tiden har skillnanen varit mellan 1 och 10 öre/kWh, samt i 10 % av tiden har det varit mellan 10 och 25 öre/kWh. Detta är nonsens då de allra flesta elkunderna inte köper el med timmätning, utan som ett medelpris över månaden. Tittar man på Nordpols hemsida så kan man se att spotpriserna varje månad sedan införandet av de fyra elområdena i Sverige varit dyrare i elområde 4. ( +1 till 9 öre/kWh ) Det hjälper inte om kunden har ett bundet elpris på 1 eller 3 år. Då gör elhandelsföretagen ett påslag på 3-6 öre för kunderna i elområde 4. Men den allra största tokigheten med de nya elområdena är att när den stora produktionen av el från vattenkraften i norr ( elområde 1 och 2 ) och kärnkraften ( i elområde 3 ) strular så blir det katastrofala effekter på priset i elområde 4.

 5. Stefan Hermansen skriver:

  Genomsnitt är väl mer relevant än att bara mäta maxskillnad? Det är ganska få som bara använder el 1 dag per år…

 6. Mikael Odenberg skriver:

  Det är ett faktum att vinterns elpriser har varit mycket låga jämfört med föregående år och att prisskillnaderna inom landet mestadels varit små.

  Detta konstaterande av fakta utgör inte ett försvar för Svenska Kraftnäts beslut att dela in Sverige i fyra elområden. Däremot är det en viktig sakupplysning till dem som har lyssnat på opinionsbildare, som med Lennart Lindbergsk nyansrikedom, har tecknat bilden av hur sydvenska företag drivits ut ur landet och dito villaägare tvingats gå från hus och hem.

  Av inlägget kan man också förstå att Lennart Lindberg inte tycker om politiker. Men indelningen av Sverige i elområden är inte ett politiskt beslut, utan ett uttryck för hur Svenska Kraftnät hanterar det systemansvar som vi är ålagda.

  Elområdesindelningen skapar förutsättningar för att hantera det svenska nätets överföringsbegränsningar på ett sätt som är transparent och som står i överensstämmelse med europeiska konkurrensregler. Därför har Svenska Kraftnät fattat beslutet.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet