”Elnätet mycket mer än en plastpåse, Ygeman”

”Elnätet mycket mer än en plastpåse, Ygeman”

Bengt Östling, VD i Dala Energi, oroas över energiminister Anders Ygemans syn på elnäten i Sverige. Liknelsen vid att elnäten är plastpåsen, som man bär hem maten i från affären, bekymrar Bengt Östling som menar att branschen uppenbarligen har misslyckats med att förklara nyttan och betydelsen av effektiva elnät.

Sverige ska ligga i framkant inom klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Omställningen i Sverige skall ske genom bland annat ökad elektrifiering och digitalisering. Och där har Dala Energi – precis som många andra energibolag – en nyckelroll, säger Bengt Östling.

På branschens årsstämma med Energiföretagen Sverige nyligen tyckte energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman att branschen borde vara mer visionär istället för att fokusera på detaljer i regelverk, säger Bengt Östling:

– Då blir man först glad, eftersom han i princip har rätt. Men när han i nästa andetag kritiserade elnätsavgifter och beskrev elnätet som plastpåsen som man bär hem maten ifrån affären med så blir jag bekymrad och känner att vi som bransch misslyckats med att på ett begripligt sätt förklara vilket värde vi skapar i samhället och vilka utmaningar vi står inför.

Elnäten är möjliggöraren för en klimatomställning, menar Bengt Östlig och jämför elnätets roll med hur en banan kommer från trädet till bordet: bananbåten som transporterar bananen från odlaren, hamnen där omlastningen sker, tåget och järnvägen som transporterar bananen vidare, terminalen där omlastning sker till lastbilen, lastbilen och vägen som lastbilen kör på för att komma till affären, affären och kassan där bananen når kunden, och slutligen plastpåsen som bananerna bärs hem i.

En stor del av kostnaderna för en banan är distribution, precis som när det gäller elen.

– Dala Energi strävar efter att prisvärt distribuera el med hög tillförlitlighet, och långsiktigt hållbart, vilket är mycket mer än en plastpåse.

Bengt Östling medger att energibranschen behöver bli mer visionär, samtidigt som vi utnyttjar de tekniska möjligheter som redan idag finns och implementera dessa på ett smart sätt i våra energisystem.

– För att lyckas måste vi göra det enkelt för kunden, driva på för att få en ny marknadsmodell på plats med en kontakt för kunden. Vi måste se till att genomföra en elhandlarcentrisk modell som är effektiv. Låt elnätsägarna fokusera på vad vi är bra på, att förvalta och utveckla Sveriges viktigaste tillgång; elnäten.

Dala Energi är ett privatägt företag med fokus på att vara en drivkraft för bygdens utveckling. Bolaget ägs idag av över 3 500 privata ägare tillsammans med tre kommuner (Rättvik, Leksand och Gagnef). Det är ett unikt samarbete, som kan ses som en form av Public Private Partnership. Det ger en utveckling av bygden på affärsmässiga grunder. Egentligen är det ett optimalt ägande, säger Bengt Östling:

– Vi får balansera mellan affärsmässighet och samhällsnytta där allt skall vara långsiktigt hållbart. Aktien handlas publikt via Pepins och alla kan bli ägare i sitt energibolag, vilket är ganska unikt.

Bolaget skall erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i bygden på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt, säger han:

– Vårt fokus skall vara att leverera en kundupplevelse som är lite mer, bland annat har vi som mål att 95 % av alla kundärenden skall vara avslutade inom 10 dagar. Vi strävar efter att betraktas som det mest attraktiva varumärket i vår bransch och uppfattas som innovativa och vara ledande med smarta lösningar.

Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet