El kan bli nästa nordiska exportäventyr

El kan bli nästa nordiska exportäventyr

I morgon den 23 januari firar vi Elens Dag i de nordiska länderna och skälen till detta är uppenbara: El är själva livsnerven i det moderna samhället. Tänk bara på hur vi skulle klara oss utan el – bara för en enda eftermiddag – i Stockholm eller Köpenhamn. Det är svårt att föreställa oss hur vårt samhälle skulle se ut utan el i kontakterna.

Och vi kan göra så mycket mer med vår el än att bara vara huvudpulsådern i vårt eget samhälle. Vår gröna el har potentialen att bli nästa stora exportäventyr. Som Mellanöstern har sitt svarta guld i oljan, sitter vi i Norden på en skattkista av grönt guld – vår el.

Vi har en av världens mest välutvecklade och välfungerande elmarknader. Vi har en gemensam nordisk marknad som är väl förbunden över våra landsgränser. Och vår elproduktion är grönare än de flesta andra ländernas i Europa. Därför ska vi inte bara fortsätta med att producera denna gröna el, vi ska också fokusera på att använda den. Vår el ska användas till mycket mer, till exempel inom transportområdet.

Världen blickar mot Norden när det handlar om framtidens energisystem. Nyligen pekade International Energy Agency, IEA, ut Norden som framtidens gröna kraftverk för hela Europa. Det betyder att vi har en vara som resten av Europa efterfrågar och väntas göra ännu mer framöver: ren el med liten påverkan på klimatet till konkurrenskraftiga priser. Samtidigt är elektrifiering av samhället, särskilt transportsektorn, svaret när vi ska tackla de stora klimatutmaningar som världen står inför. Inte bara för oss här i Norden, utan för hela världen. Därför kommer fler människor i framtiden att efterfråga mer el istället för fossila bränslen. Och vi är redo att leverera.

Det finns bara ett överskuggande problem.
Dåliga elförbindelser från Norden till resten av Europa riskerar att stoppa äventyret. Vi stöter på en mur när elen ska exporteras söderöver. Elkablarna mellan Jylland och Tyskland svarar för 40 procent av exportkapaciteten från den nordiska marknaden till Europa. Men vi tillåts inte att sända elen över tyska gränsen. Förra året var i genomsnitt  bara 13 procent av förbindelsen söderöver öppen. Detta hinder kan bara politikerna ta bort. Och det är på tiden att detta löses i samarbete mellan våra regeringar.

Därför vädjar vi – i samband med Elens Dag – till de nordiska regeringarna att snarast ta tag i de allvarliga exportproblemen. Bara under år 2014 gick Norden miste om cirka 600 miljoner kronor (SEK) i tappade elexportintäkter.

Den europeiska inre marknaden för energi ska i framtiden spela i en helt annan liga än idag. Vi står klara med vår unika produkt. Ett nytt nordiskt exportäventyr står för dörren. Nu saknar vi bara vägarna för att kunna transportera elen.

Lars Agaard, vd, Dansk Energi
Pernilla Winnhed, vd, Svensk Energi

5 Kommentarer

Av Pernilla Winnhed
vd Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Jan Bengtsson skriver:

  Hej.
  Hur kan det plötsligt bli ett sådant oväsen om
  hur vårt land ska försörjas med el?
  Det kan liknas vid SJ som blivit en dinosar.
  I vårt land är vi nu ihopkopplade med andra
  länder så brist på el behöver inte finns,
  men vår basindustri kräver mycket el,
  och då är det anmärkningsvärt att knappast

  någon har vågat ta tag i problemet.
  Så många förståsigpåare talar mest i mun på
  varandra,än så länge klarar vi oss,men sedan?

 2. Anders Nilsson skriver:

  Med all respekt för skribenternas kunskaper måste jag ställa mig frågan om det kommer att finnas länder på kontinenten som är villiga att köpa all el som vi råkar få över?

 3. Torbjörn Eriksson skriver:

  Javisst! Exportera kan vi göra om vi behåller och förnyar kärnkraften. Vindkraft är bara att glömma i strängt klimat, bara 2 av 48 snurror levererar i Sidensjöparken. De övriga 46 står stilla, nedisade! Sidensjöparken är bara ett exempel. Lika illa överallt i Norrland!!

 4. Eric Anderzon skriver:

  Förstår att Svensk Energi vill ha bättre möjlighet till att exportera Svensk el. Våra grannländer har som regel betydligt högre priser, som genom marginalprissättningen smittar av sig till Sverige. De 600 mkr Pernilla menar att elbolagen missat i exportintäkter är bara ett skrap på ytan av vad södra Sverige har betalat i flaskhalsavgifter för den elexport som är gjord. Sedan kan vi fundera på hur mycket övrig industri har tappat p.g.a. dessa avgifter.
  Glöm inte att branschföreningen Svensk Energi har som huvudsaklig uppgift att göra det så behagligt som möjligt för sina medlemsföretag!

 5. Lars Wiegert skriver:

  Förvisso är det bra att göra reklam för elkraftens fördelar. Den är bra till mycket, inte minst till att ersätta smutsig energi. Men att Norden ska kunna exportera el till övriga Europa kan vi glömma så länge vi har politiker som stryper kärnkraften. Utan den kommer eleffekten inte ens att räcka till för våra egna behov. Det blir snarare vi som behöver importera eleffekt.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet