Egendomlig kommunikation av Svk

Egendomlig kommunikation av Svk

Den 6 december 2021 var en kall dag, då allt behövde göras för att säkra effektbehovet i södra Sverige. Dagen innan gav Svenska kraftnät order om att effektreserven i Karlshamnsverket skulle sättas i produktion för att säkra den svenska effektbalansen. Men när saken kommunicerades utåt var budskapet ett annat.

En egendomlighet i Svenska kraftnäts kommunikation behöver påtalas. Den 8 december gick affärsverket ut med ett pressmeddelande ”Svenska effektreserven hjälpte Polen”. Det nämndes att den polska systemoperatören PSE hade hört av sig till grannländerna efter att ha missbedömt hur mycket elreserver som fanns att tillgå. 1 700 MW behövdes i Polen.

Bild: Det oljeeldade Karlshamnsverket kallades in för att klara effektbalansen.

Så här beskrivs saken i Svenska kraftnäts meddelande:

”Lösningen Svenska kraftnät kunde erbjuda Polen var att sätta effektreserven i drift för deras räkning. [] En överenskommelse träffades mellan Svenska kraftnät och deras polska motpart om att Karlshamsverket skulle producera cirka 300 MW under ett antal timmar på måndagen. Det möjliggjorde att den handel mellan Polen och Sverige, som hade bestämts på söndagen enligt Day ahead-handeln, kunde minska med samma volym, 300 MW.

– Räkningen för denna produktion betalar inte vi utan det är Polen, eftersom det var de som fick tillgång till elen, säger Pontus de Maré.”

Denna sak uppmärksammas också i den nu aktuella kraftbalansrapporten, både i sammanfattningen och längre fram i texten, där beskrivningen är den här:

”Det var första aktiveringen av effektreserven sedan december 2012, och orsaken var otillräckliga reserver i Polen (efter förfrågan från den polska systemoperatören PSE) och alltså inte på grund av effektbrist i Sverige.”

Det som inte berättas är att Svenska kraftnät hade gett order om den nämnda kapaciteten i Karlshamnsverket redan dagen innan förfrågan kom från Polen. Detta framgår av de marknadsmeddelanden (Urgent Market Messages) som Svenska kraftnät lämnat hos Nordpool.

Närmare bestämt gav Svenska kraftnät kl. 16:07 den 5 december besked om att Karlshamns block B2 fått order om ”minimiproduktion” kl. 05-09 den 6 december och storskalig produktion på 330 MW kl. 09-21, detta för att ”säkra tillräcklig marginal för den svenska kraftbalansen”.

Under kvällen den 5 december kl. 18:43 och 19:33 kom senare ytterligare två marknadsmeddelanden som bland annat preciserade att båda blocken vid Karlshamnsverket, B2 och B3, skulle köras i gång för produktion av de 330 MW. Genom att båda blocken sattes i drift skulle produktionen kunna ökas ytterligare med kort varsel.

Det marknadsmeddelande som gavs kl. 16:07 den 5 december ser ut så här:

Följande dag, den 6 december kl. 09:46, när de båda Karlshamnsblocken alltså redan var i gång, kom ännu ett marknadsmeddelande från Svenska kraftnät. Nu kompletterades beskedet så att produktionen i Karlshamnsverket förutom att säkra den svenska kraftbalansen även skulle kunna stödja grannländerna (”…and to be able to support neighbouring countries”).

Detta marknadsmeddelande såg ut så här:

Effektläget var denna dag prekärt i elområde SE4, vilket bland annat hanterades genom elimport från just Polen, som mest 600 MW. Denna import kunde genom motköpet från polsk sida nu alltså minskas med 300 MW.

I en intervju för Second Opinion i september i fjol aviserade generaldirektören Lotta Medelius-Bredhe ökade kommunikationsinsatser: ”Vi är förstås inte nöjda över läget. Jag förstår att det finns frustration hos marknadsaktörerna, och den kommunikationssatsning vi nu gör inkluderar bättre information om kapacitetssituationen.”

Vi välkomnar en förklaring av Svenska kraftnät hur prioriteringarna ser ut i denna satsning.

 

 

 

6 Kommentarer
Av Svenolof Karlsson
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lennart Nilsson skriver:

  Visst är det en egendomlig kommunikation från SVK. Men detta är ju det nya normala från SVK, dvs att mörklägga hur illa ute Sverige är vad gäller effektbalansen.

  Ett exempel är vintern 20/21 då SVK:s GD avfärdade oron om elbrist med att

  ”- ­Svensk export av fossilfri el är mycket stor”

  https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2021/kalla-dagar-ger-okad-effektforbrukning-och-hogre-elpriser/

  1. mats nilsson skriver:

   så sant!

   Svenska kraftnät är nog den myndighet i Sverige som i störst utsträckning lämnat idealet att de finns till för samhället, inte tvärtom. Botemedlet är att organisera om och skapa tre nya enheter med affärsmässig ledning av en ny systemoperatör, ett nytt transmissionsnätsbolag och en kvarvarande myndighetsdel.

 2. Svenolof Karlsson skriver:

  Tack för svaret. Men i era tre första UMM-meddelanden nämns bara att åtgärderna gällde Sveriges effektbalans. Först i det fjärde meddelandet, 17 timmar efter det första, tillades att åtgärden OCKSÅ föranleddes av behov hos grannländerna.

  För den som följer era meddelanden är detta missvisande information. Saken framstår som ännu märkligare när ni går ut med ett pressmeddelande som bara handlar om Polen, men inte förklarar varför era meddelanden formulerades som de gjorde.

 3. Pontus de Maré skriver:

  Nej, det var ingen egendomlig kommunikation från vår sida.
  Söndag eftermiddag den 5 december bad Polen om hjälp. De var osäkra på om de skulle få ihop effekttillräckligheten. Polackerna hade upptäckt att deras planering för morgondagen visade på ett underskott på 1 700 MW. Vi vidtog då omedelbart åtgärder och det vi kunde erbjuda var vår effektreserv i Karlshamn. I samband med att vi aktiverar effektreserven skickar vi alltid ut ett UMM.
  Rent praktiskt gick det till enligt följande: Eftersom vi erbjöd Polen extra kraft genom att minska importen aktiverades Karlshamn för att bibehålla effektbalansen. Skulle vi inte ha gjort det utan bara minskat importen hade vi fått underskott i södra Sverige. Och om Polen inte hade frågat om att få ändra handelsplanerna skulle Polen ha riskerat effektbrist.
  Pontus de Maré, driftschef, Svenska kraftnät

  1. Carl Berglöf, Energiföretagen skriver:

   Tack, Pontus. Vilket elområde hade riskerat effektbrist om Polen hade planerat rätt från början?
   Jag menar att om allt följt handboken så hade effektreserven sannolikt startats ändå, men för att stötta SE4. Kommunikationen gav sken av att allt var frid och fröjd i Sverige, trots att de faktiska problemen fanns, och fortfarande finns, i SE4 snarare än i Polen.

 4. mats nilsson skriver:

  Bra! Det ser ju konstigt ut. Vad säger övervakande myndighet? Vad får ett sådant hör förfarande för konsekvenser på prisbildningen och därmed aktörernas vinst/förlust?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet