DEBATT: Sverige har möjlighet att bli energiproducent för hela Europa

DEBATT: Sverige har möjlighet att bli energiproducent för hela Europa

Energipolitiken är oerhört bred men lyfts evigt fram som att handla om en fråga och det är den fråga som erbjuder den senaste nyheten. Utanför debatten pågår utvecklingen i ett rasande tempo. Den rent politiskt viktigaste förändringen som kan komma till stånd är att se Sverige som en energiproducent med stor exportkapacitet.

Red anm: Fredrick Federley avslutar debatten. Vi sammanfattar debatten här.

Den energipolitiska debatten har präglats av ett planekonomiskt tänkande i form av att vi ska täcka våra egna el- och bränslebehov. Sedan har det tagit stopp. 

Ur mitt perspektiv har Sverige möjlighet att producera el liksom bränsle i mycket större mängd än vi gör i dag och på så vis bli en extremt viktig energiproducent för hela Europa. För att klara den matchen måste den politiska debatten ändra perspektivet och marknaden i sig måste se sig som en tillväxtmarknad för framtiden. Vi behöver säkra elövergångar mellan länderna och elmarknaderna så att vår el med lätthet kan bli en handelsvara.

Den svenska debatten är också unik i sitt miljöfokus. När vi pratar om att helt fasa ut de fossila energislagen så ökar kolen lavinartat i Europa när USA utvinner gas med nya och lönsamma metoder. Det visar på att vi med stark innovation och lönsam företagsamhet kan leda utvecklingen framåt mot ett grönare Europa. Varje kWh vi kan producera utöver den svenska förbrukningen leder till en stärk elförsörjning i Europa, stärkt andel av grön el och ger också en säkerhetspolitisk dimension som inte är att förakta. Vintern är här och även om den än så länge är ljum i stora delar av Europa kan kylan mycket väl slå till. I Ukraina är energipolitiken ett maktpolitiskt vapen av sällan skådat slag under vinterhalvåret och Ryssland kan utöva oproportionerligt inflytande över ett kallt Ukraina. Inom överskådlig tid lär inte Sverige kunna lösa den Ukrainska energiförsörjningen men vi kan bli en bricka i ett viktigt bygge.

Märk väl att de energikällor jag helt dömer ut är det som har fossila bränslen som källa. Jag lägger ingen favör i frågan om vind, vatten, biobränslen, biotermisk energi, vågenergi och så vidare. Kärnkraften anser jag ska få verka ut och vi ska bygga för en framtid där vi klarar oss utan kärnkraft. Så länge den är lönsam ser jag dock ingen anledning att stänga reaktorer i förtid och slösa med resurserna. I tidigare årtiondens debatt sågs kärnkraften som motståndare till andra energislag. De senaste åren har dock visat på annat. Trots att kärnkraften utgör en väsentlig del av vår elproduktion är det andra energislag som växer mest.

Samtidigt som dessa utmaningar står för dörren är jag övertygad om att det är faktor x som kommer att förvåna oss mest. De sätt att producera el och bränsle på som vi ännu inte har i systemet men som kommer att bereda god extra tillförsel av ett flertal energislag. Effektivisering av befintlig teknik som drar mindre el i takt med att vi blir bättre på att isolera våra hus och få energismarta lösningar i mikroperspektivet kommer att ge stor effekt framöver. Hur mycket det kommer att ge oss och vilka nya energibovar som kommer kan vi inte veta.

Jag vågar dock gissa att det kommer att gå i riktningen av lägre användande av el för att kunna driva mer. Det är dock ingen nackdel för branschen som helhet eftersom vi kommer att bli fler som behöver energi och exportmöjligheterna till ett Europa som går i helt fel riktning just nu energipolitiskt sett är enorma. Faktor x bereder oss garanterat med nya lösningar vi tidigare inte kunnat kommersialisera eller få in i våra system. Faktor x är allt vi inte vet men som forskning, företag och innovatörer skapar för framtiden. För att gynna faktor x är det viktigt med avdrag för företag som satsar på forskning och utveckling liksom det är viktigt att branschen inte motverkar sig själv genom att motarbeta andra energislag än de man själv arbetar med.

Alla vill värna sitt eget men historien ger oss svaret att när vi går mot likformighet stagnerar utvecklingen och när vi får mer av mångfald så tar utvecklingen fart. Det är så klart obekvämt om man är en producent med fungerande verksamhet som upptäcker nya konkurrenter. Ett sammanhållet Europa i energihänseende kommer dock innebära att varje kWh som kan produceras i stort eller smått kommer att vara efterlängtad.

Sist men inte minst i detta korta anslag över bredare ändringar som behövs i energidebatten så önskar jag att alla elproducenter som är fossilfria ska ses som en tillgång oavsett storlek. En stängd kärnreaktor får stora effekter. En stängd turbin i ett vattenkraftverk i en mindre bruksort ger väldigt liten skada. Olika energislag är olika säkra och ger olika mängd el vid olika tidpunkter. Det är fakta och inkluderar så väl stora som små vattenkraftverk, stora som små vindkraftverk och kärnkraften likaså. Ju bredare producentbas både i form av ägare, storlek och energislag desto säkrare produktion i dess helhet.

I ett grönt Europa är det Sverige som har tätpositionen i form av företag, naturresurser och kunskap. Det ska vi bygga vidare på som konkurrensfördel och visa att kol och gas inte är nödvändigt i energimixen för att dels få fortsatt tillväxt och en bättre miljö.

Fredrick Federley
Riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet (c)

ÖVRIGA ARTIKLAR I DEBATTEN:
Fredrik Bergström och Tore Englén, WSP
Anders Mathiasson, vd för Energigas Sverige

Niclas Damsggard, chef för Sweco Energy Markets
Tommaso Auletta, chef för ABB:s enhet för energieffektivisering
Mikael Höök och Simon Davidsson, forskare vid Uppsala Universitet
Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen
Lotta Gröning, samhällsdebattör
Malin Thorsén, projektledare på Svensk Energi

3 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Curt Widlund skriver:

  tt vindkraftvärk (ä) ekonomiska produktionstid är 15 – 20 år. Under vk produktionstid sjunker verkningsgraden med 30%. Vindkraftlobbyn anger 25-30 år utan degeneration. Vkv verkningsgrad är växellåda och generator vind och turbin inte inräknad. Man utgår från 59% där vindens energi förlust är 41%. Jag räknar från generatorns märkeffekt och får då ut ca 20 % elenergi av maxenergin från generatorn. Det låter bättre om man kan luras med en verkningsgrad mellan 25-40 där vindförlusterna är uteslutna.
  Man får ut 690V AC som inte är synkroniserat med lokala vknätverket så strömmen likriktas och pulsbreddmoduleras och spänningsmässigt anpassas och synkroniseras till lokala nätet 13000 – 40 000 V. För anslutning till stamnätet likriktas strömmen, pulsbreddmoduleras och spänningsmässigt anpassas till stamnätet på 400 000 V trefas. Omvandlingar och anpassning ger ca 3% förluster och mycket värme. Stamnätet ger en förlust på ca 10% från Norrland till södra Sverige. Skall strömmen till kontinenten anpassas energin till HVDC överföring i kabel. Omvandlas, synkroniseras och anpassas till det Tyska nätet. ca 3 % förlust. Överföras till industriområdena i söder och väster där ytterligare 10% energi försvinner. Så kvar blir en tumetott.
  För Sverige är förödelsen miljömässigt massiv . För människorna i omgivningen av ett vk är ljudet förödande med stressrelaterade sjukdommar som resultat. Dessutom betalar Svenska elabonenter för nöjet att få naturen förstörd och människor betalar med sin hälsa. Myndigheter anser att 80 – 90% inte störs av vk. Det betyder att man accepterar upp till 2 miljoner människor får leva och stå ut med vk idag.
  Är den lilla mängd sporadisk energi värd den förödelse vk ger vår natur och den negativa påverkan på människor och djur som vindkraften har.
  Efter 15 -20 år skall gamla vkv rivas och bytas ut mot ett nytt vkv med nya kostnader energiförbrukning och CO2 utsläpp. Vindkraften kommer att skapa arbetstillfällen med enorma kostnader för kunderna. Stämmer nya vkv bultkrans med gamla fundamentets bultkrans eller måste fundamentet också bytas. Ett ekorrhjul som vi får leva med och betala för i framtiden för en mycket dålig energikälla i alla avseenden.

 2. mats p skriver:

  Ett flummigt inlägg i debatten får avsluta detta ämne! Hur skall Sverige kunna försörja större delen av Europa med förnybar energi! Har FF någon aning om vilka subventioner och ekonomiska uppoffringar son krävs för att göra detta. Pratar vi tex el och att Sverige dessutom skall avveckla kärnkraft som idag ger 60 Twh el då riskerar sverige att ha ett underskott på elproduktion år 2050 även om vi subventioner fram förnybar elproduktion med hundratals miljarder kronor. Någon större export kan vi väl då inte tala om? Och pratar vi biobränslen så krävs det att vi helt slutar använda skogsråvara för papper, kartong, sågade trävaror mm och helt övergår till att producera biobränslen av vår skog för att ens täcka Sveriges eget behov av energi. Så var är det vi skall exportera till Europas 400 miljoner invånare!! Nej hela detta inlägga saknar ju konkreta fakta på vad det innebär ifall dessa drömmar skall kunna förverkligas..
  Debatten om sveriges roll i framtidens europeiska energisystem måste upp på borden! Är det tänkt att Sverige skall exportera energi till resten av Europa istället för att själva förädla och ta till vara på de resurser som vi har! I så fall är det ju en katastrof för sverige och svenk ekonomi. vi skall givetvis andvända energin till att producera och förädla våra tillgångar inom landet så som skog, malm och tekniskt kunnande. Detta skapar vår välfärd och de resurser som krävs för att driva AB sverige framåt….
  Eller skall vi göra pellets/flis av våra skogar och sälja detta till tyskland så att de kan elda upp detta i sina kraftverk så att de kan producera och utveckla sin industri medans sverige skall lägga ner sin!
  Nej det är dags för en ny energipolitik vars mål är att ta till vara Sverige och den svenska industrins resurser och förädlar energitillgångarna inom landet ! Allt annat är en felaktigt politik!

 3. Tord Wiklund skriver:

  Gröna drömmar. Inte ett ord om kostnader . Svenska Kraftnät räknar i sin ”perspektivplan 2025” med investeringar på 55-60 miljarder kommande 10-15 år i stamnätet. Elnätsföretagen kommer att behöva investera mer än så för att utöka lokal- och regionnät. EI meddelar att Förvaltingsrättens dom innebär ytterligare 60 miljarder tillkommer för näten de närmaste åren.
  Utöver detta måste frågan ställas om det finns kunder att exportera till. Det pågår utbyggnad av egen el kapasitet i samtliga omgivande länder.
  Kostnaderna är skrämmande för hushållen, näringslivet och jobben. Skribenten ombedes upprätta en prisplan.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet