”Dags för energiminister Farmanbar att agera”

”Dags för energiminister Farmanbar att agera”

Vi uppmanar energiministern att snarast tillsätta en utredning som tar helhetsgrepp på elmarknaden så att elförsörjningen blir en möjliggörare och inte ett hinder för utveckling i Sverige. Det skriver Lokalkraft Sveriges Erik von Hofsten, vd, och Anders Pettersson, senior rådgivare. Att som skedde tidigare i år politiskt gå in på elmarknaden med elpriskompensation måste undvikas i framtiden, menar de.

Det lapptäcke av kortsiktiga åtgärder som den svenska elmarknaden utgör måste kastas. De svenska elkonsumenterna förtjänar bättre. I den nyligen publicerade rapporten ”Anvisade elavtal Utvärdering av 2017 års reglering och vägar framåt för en förbättrad elmarknad” pekar Energimarknadsinspektionen, Ei, på att elkunder drabbas på grund av brister i den svenska elmarknadsmodellen. De elkunder som inte själva aktivt väljer en elleverantör blir anvisade en elleverantör. Processen för hur denne anvisningsleverantör väljs ifrågasätts. Ei föreslår att det bör utredas hur den som ska leverera el till de aktuella elkunderna utses. Men detta är bara en av bristerna med dagens elmarknadsmodell.

”Dagens emellanåt höga elpriser i södra Sverige tycks inte ge tillräckliga incitament för att ny elproduktion ska byggas där”, skriver debattörerna.

Erik von Hofsten

Lokalkraft Sverige anser att ett helhetsgrepp på elmarknadsmodellen behövs. Det krävs en gedigen utredning som kan lämna förslag på hur elmarknaden som helhet ska organiseras för att fungera väl i framtiden. Alla prognoser för framtida elanvändning visar på en kraftig ökning. Förutsättningarna för att producera, lagra, transmittera, distribuera och använda el kommer att förändras. Att då försöka få en elmarknadsmodell som skapades under helt andra förutsättningar att fungera framöver ser vi som i det närmaste ogörbart.

Energiministern bör snarats tillsätta en utredning som ska ta fram en elmarknadsmodell som utgår från kundernas behov av en säker leverans av el. Ansvaret för att alla elkunder kan få den el de behöver när de behöver den behöver bli tydligt. Dagens emellanåt höga elpriser i södra Sverige tycks inte ge tillräckliga incitament för att ny elproduktion ska byggas där. Vad som krävs ytterligare för att säkra elförsörjningen i bristområden behöver utredningen ge förslag på.

Elmarknaden är uppdelad i en monopoldel, elnäten, och en marknadsdel, produktion och elhandel. Det är inte givet att dagens gräns mellan monopol och marknad är den mest lämpade. Det är mycket möjligt att det i stället skulle vara bättre att dra gränsen mellan fysisk leverans av el och finansiell prissäkring. Utredningen behöver analysera olika tänkbara gränssnitt mellan monopol och marknad.

Anders Pettersson

Att som skedde tidigare i år politiskt gå in på elmarknaden med elpriskompensation måste undvikas i framtiden. Det är ytterligare ett exempel på brister i degens marknadsmodell som utredningen behöver hitta lösningar på.

Energiminister Farmanbar har tidigare uttalat sig för en ny elmarknadsmodell. Varför händer det inget? Det är dags att agera. Vi uppmanar energiministern att snarast tillsätta en utredning som tar helhetsgrepp på elmarknaden så att elförsörjningen blir en möjliggörare och inte ett hinder för utveckling i Sverige.

 

 

 

4 Kommentarer
Av Erik von Hofsten och Anders Pettersson
Lokalkraft Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Carl-Åke Utterströn skriver:

  Vi behöver inte någon omställning över hvud taget. Allrahelst inte oekonomisk varken landbaserad eller havsbaserad vindkraft.

  Der är bättre att ha långsiktig kärnkraft med livslängd både 80 och 100 år i en framtid. Vindkraft är i sammanhanget bara dagssländeteknik. Att Farmanbar inte inser vad som orsakar de volativa elpriserna och föreslår ännu mer och dyrare och svårare att underhålla havsbaserad vindkraft.

 2. Per Israelsson skriver:

  Förr sa politiker till kunniga att vi behöver billig el och el till alla, lös problemet. Nu har politiker som knappt har gymnasieexamen tagit över hela området. De leds av visioner och ideologi, allt annat än vetenskap. De som är kunniga och kritiska får inte komma till tals i de skattefinansierade kanalerna. Resultatet vet man redan nu. Massor med bortslösade pengar och ett dysfunktionellt elnät med periodvisa bortkopplingar. Men tydligen måste det gå över styr helt innan det blir förändring. Och trots allt prat om fossilfritt så är det kärnkraften man vill ersätta. Sverige har varit fossilfritt vad gäller el i decennier.

 3. Mats R Andersson skriver:

  Tack för att någon äntligen lyfter det verkliga problemet.

  Vi har tillräckligt länge försökt att laga denna ”trasiga cykelslang med solution och lagningslappar”. Det är nog dags att titta om vi inte ska investera i en ny slang.

 4. mats nilsson skriver:

  intressant debattinlägg!

  Litet trist att ni föreslår fler utredningar. Vi behöver konkreta förslag inte ännu mer utredande. Men mycket spännande med en ny syn monopol och konkurrensutsatt del. Nätbolagen måste få en annan roll i framtiden.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet