• Fjärrvärme förbättrar effektbalansen

  Fjärrvärme förbättrar effektbalansen2

  En ny studie visar att effektbalansen i kraftsystemet kan förbättras med i storleksordningen 3 500 MW via ökad användning av fjärrvärme och kraftvärme.…

  Läs mer...
 • När tar eleffekten slut?

  När tar eleffekten slut?0

  Energidebatt med ansvariga politiker handlar i bästa fall om produktion av elenergi, när ytterligare fyra reaktorer med nästan 3 000 MW effekt avvecklas. Fast helst vill de inte tala om saken. Än mindre talas om effekten i systemet kommer att räcka när så mycket faller bort. Tanken är ju att ytterligare sex reaktorer ska stoppas; hur det nu ska gå till?…

  Läs mer...
 • Omställningen av energisystemet större än vad många är medvetna om

  Omställningen av energisystemet större än vad många är medvetna om4

  Hur stor är egentligen utmaningen som kraftsystemet står inför med en allt större andel väderberoende kraft? Folke Sjöbohm, kraftsystemsanalytiker och statistiker på Svensk Energi, ville ta reda på svaret och kom fram till att den är omfattande.
  – Omställningen i kraftsystemet är väldigt stor, det tror jag många inte är medvetna om, säger han.

  Läs mer...
 • Odenberg om reaktorstängningar: ”Systemet blir mer sårbart”

  Odenberg om reaktorstängningar: ”Systemet blir mer sårbart”0

  Kommer systemet verkligen att klara av att leverera tillräckligt med effekt när våra fyra äldsta reaktorer stängs och nästan 3 000 MW försvinner från södra Sverige?
  – Vår bedömning är att vi kommer att kunna hantera situationen men det är klart att marginalerna krymper och att systemet blir mer sårbart än det är i dag, säger Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät.…

  Läs mer...
 • Ny bok analyserar priset på olja

  Ny bok analyserar priset på olja1

  En sträng klimatpolitik utgör det enda möjliga hindret till skifferrevolutionens och den “konventionella” revolutionens genomförande. Men hittillsvarande försök att etablera en sådan politik har i grunden misslyckats. Det mycket omfattande kapitalinflödet till oljesektorn tyder på att investerarna inte tror att en sådan politik kommer att genomföras under förutsebar framtid.…

  Läs mer...
 • Missuppfattningarna i effektfrågan kan leda till fel lösningar

  Missuppfattningarna i effektfrågan kan leda till fel lösningar5

  Effektfrågan diskuteras kontinuerligt, såväl i debattartiklar, konferenser och i presentationer. Tyvärr har jag noterat att det råder en hel del missuppfattningar i denna fråga. Dessa missuppfattningar kan därmed leda till felaktiga slutsatser om vad som behöver göras för att just lösa utmaningen med effekten.…

  Läs mer...
 • Tre bra skäl för mer förnybar energi

  Tre bra skäl för mer förnybar energi13

  Nyttan med utbyggnaden av förnybar elproduktion blir ibland ifrågasatt, inte sällan med argument om att vi redan har en koldioxidsnål elproduktion och tillräckligt med el för att klara vår elförsörjning.

  I denna artikel lyfter jag fram tre skäl till varför utbyggnaden bör fortsätta och förklarar varför ett stödsystem fortfarande är motiverat.…

  Läs mer...
 • Nya antaganden om reaktorernas drifttid förändrar energiprognoser

  Nya antaganden om reaktorernas drifttid förändrar energiprognoser3

  Att göra prognoser för Sveriges energisystem är knivigt. Anna Andersson ansvarade för Energimyndighetens senaste framtidsscenario för 2030, hon vet hur många externa faktorer som påverkar. Några av slutsatserna från det senaste scenarioarbetet som presenterades förra året kommer garanterat att se annorlunda ut nästa gång.
  – Vilka reaktorer som kommer att stänga när, är en faktor som får stor påverkan, säger hon.…

  Läs mer...
 • Per Langer om kommissionen: “Absolut viktigast är säkerställandet av effekt”

  Per Langer om kommissionen: “Absolut viktigast är säkerställandet av effekt”0

  Per Langer, vd för Fortum Sverige, understryker vikten av helhetsperspektivet i energikommissionen och pekar ut frågan framför andra som är viktig att kommissionen behandlar.
  – Den absolut viktigaste frågan är hur vi säkerställer att det alltid finns tillräckligt mycket tillgänglig effekt i vårt elsystem, säger han.…

  Läs mer...