• ”Vattenfall måste drivas affärsmässigt”

  ”Vattenfall måste drivas affärsmässigt”2

  Det externa intresset för Vattenfall är extremt, ”Många vill styra skutan” som kommunikationschefen Karin Lepasoon uttrycker det. Men samtidigt är hon tydlig med att Vattenfall måste drivas affärsmässigt.…

  Läs mer...
 • Fjärrvärme förbättrar effektbalansen

  Fjärrvärme förbättrar effektbalansen2

  En ny studie visar att effektbalansen i kraftsystemet kan förbättras med i storleksordningen 3 500 MW via ökad användning av fjärrvärme och kraftvärme.…

  Läs mer...
 • När tar eleffekten slut?

  När tar eleffekten slut?0

  Energidebatt med ansvariga politiker handlar i bästa fall om produktion av elenergi, när ytterligare fyra reaktorer med nästan 3 000 MW effekt avvecklas. Fast helst vill de inte tala om saken. Än mindre talas om effekten i systemet kommer att räcka när så mycket faller bort. Tanken är ju att ytterligare sex reaktorer ska stoppas; hur det nu ska gå till?…

  Läs mer...
 • Omställningen av energisystemet större än vad många är medvetna om

  Omställningen av energisystemet större än vad många är medvetna om4

  Hur stor är egentligen utmaningen som kraftsystemet står inför med en allt större andel väderberoende kraft? Folke Sjöbohm, kraftsystemsanalytiker och statistiker på Svensk Energi, ville ta reda på svaret och kom fram till att den är omfattande.
  – Omställningen i kraftsystemet är väldigt stor, det tror jag många inte är medvetna om, säger han.

  Läs mer...
 • Odenberg om reaktorstängningar: ”Systemet blir mer sårbart”

  Odenberg om reaktorstängningar: ”Systemet blir mer sårbart”0

  Kommer systemet verkligen att klara av att leverera tillräckligt med effekt när våra fyra äldsta reaktorer stängs och nästan 3 000 MW försvinner från södra Sverige?
  – Vår bedömning är att vi kommer att kunna hantera situationen men det är klart att marginalerna krymper och att systemet blir mer sårbart än det är i dag, säger Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät.…

  Läs mer...
 • Ny bok analyserar priset på olja

  Ny bok analyserar priset på olja1

  En sträng klimatpolitik utgör det enda möjliga hindret till skifferrevolutionens och den ”konventionella” revolutionens genomförande. Men hittillsvarande försök att etablera en sådan politik har i grunden misslyckats. Det mycket omfattande kapitalinflödet till oljesektorn tyder på att investerarna inte tror att en sådan politik kommer att genomföras under förutsebar framtid.…

  Läs mer...