• Elcertifikatsystemet framstår alltmer som en tombola

  Elcertifikatsystemet framstår alltmer som en tombola2

  Vad händer i elcertifikatsystemet? Energimyndigheten har föreslagit en omfattande justering av kvotpliktskurvan från och med 2016, men säger ytterst lite om varför behovet av en stor justering uppstått och vad den kan komma att kosta elkunderna. Elcertifikatsystemet framstår allt mer som en tombola.

  Läs mer...
 • Fastighetsbeskattningen motverkar elcertifikatsystemets syfte

  Fastighetsbeskattningen motverkar elcertifikatsystemets syfte0

  När taxeringsvärdet för energianläggningar beräknas, ses elcertifikaten som en del av fastigheten. Detta hotar investeringar i förnybar produktion och motverkar själva syftet med elcertifikatsystemet. Att perioden som taxeringsvärdet beräknas på är så lång som sex år förstärker dessutom de negativa effekterna.

  Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme har därför uppmanat regeringen att skyndsamt ändra lagen om fastighetsskatt och ta initiativ till en statlig offentlig utredning med uppdraget att genomföra en översyn av fastighetsbeskattningen för energianläggningar.…

  Läs mer...
 • Elcertifikaten höjer fastighetsskatten för biokraftvärme

  Elcertifikaten höjer fastighetsskatten för biokraftvärme0

  Elcertifikaten påverkar hur mycket fastighetsskatt ett biokraftvärmeverk ska betala. Det innebär till exempel att Fortums nya anläggning i Värtan får en högre fastighetsskatt på mer än fem miljoner kronor.
  – Det är många kraftvärmeanläggningar som det här blir en betydande pålaga för, säger Erik Thornström på Svensk Fjärrvärme.…

  Läs mer...