Bergkvist EU-förhandlare för energiinfrastruktur

Bergkvist EU-förhandlare för energiinfrastruktur

– Om vi ska klara de höga klimatmålen i EU måste vi underlätta för förnybar energi och nya investeringar i infrastruktur för framför allt el, säger Erik Bergkvist (S), nyutnämnd förhandlare för EU:s energiinfrastruktur och enda svensken vid förhandlingsbordet.

Lagstiftningen för EU:s energiinfrastruktur – TEN-E– ska uppdateras. Syftet är att bättre koppla samman infrastrukturen för el och gas i medlemsländerna och anpassa den till mer förnybar energi. Den nuvarande TEN-E-förordningen antogs 2013 och fastställde då en strategi för planering av gränsöverskridande energiinfrastruktur. Sedan dess har det hänt mycket som påverkar infrastrukturen för energi, inte minst betydligt tuffare klimatkrav genom Parisavtalet och att efterfrågan på el har ökat rejält. TEN-E ses också som en förutsättning att nå den gröna given, som ska göra EU klimatneutralt till 2050.

EU-kommissionen presenterade nyligen ett förslag till en revidering av TEN-E. Den uppdaterade versionen ska bland annat stödja elektrifieringens roll i den framtida energimixen, bidra till utfasning av fossila bränslen i gassektorn genom förnybara och koldioxidsnåla gaser, inklusive vätgas, och leda till att ett mer integrerat energisystem utvecklas.

Under våren pågår förhandlingar i både Europaparlamentet och Ministerrådet. I Europaparlamentet är det sju rapportörer, en från varje partigrupp i Europaparlamentet, som förhandlar fram förslaget.

– Att jag är den enda svensken vid förhandlingsbordet gör att jag kommer att ta med mig Sveriges unika förutsättningar, med hög andel koldioxidfri el, och erfarenheter av energiinfrastruktur i ett geografiskt stort och glest befolkat land, säger Erik Bergkvist och fortsätter:

– Sverige har som mål att bli världens första fossilfria nation, så jag kan visa på att vi har väldigt höga ambitioner och att vi är drivande i arbetet med fossilfria energisystem.

Han pekar på att detta framför allt märks i norra Sverige där det planeras enorma investeringar i fossilfri industri, både stålverk och batterifabriker, vilka kommer att kräva mycket fossilfri el.

– Framöver kommer sannolikt norra Sverige behöva den el som producerad där och det blir allt viktigare att både kunna exportera och importera el, säger Erik Bergkvist.

Han trycker på just detta och menar att det är oerhört viktigt att det finns bra överföringsledningar för el mellan länderna i EU, eftersom det skulle bli väldigt kostsamt om varje land skulle ha tillräcklig elkapacitet varje timme året runt. Något som orsakade en livlig debatt i vintras då Sverige importerade el, jämfört med att Sverige vanligtvis exporterar el.

– Genom handel mellan länderna får vi ett effektivare elsystem och det är uppbyggnaden av detta som TEN-E ska hjälpa till med. I Sverige handlar det om flaskhalsar både till och från andra länder. De kan nog bli större eftersom vi kommer att behöva så mycket el till industrierna i norr. Det blir därför mer intressant än tidigare för svensk del hur vår energiinfrastruktur ser ut gentemot andra länder.

– Sverige har ledartröjan vad gäller fossilfri energiförsörjning och TEN-E är nyckeln till att lyckas i den fortsatta utvecklingen av detta, så det är viktigt att vi finns med vid förhandlingsbordet.

Den uppdaterade förordningen får full effekt 2023 och den kommer främst att påverka PCI-listorna (Project of Common Interest), men redan under nästa år kommer förändringarna att märkas menar Erik Bergkvist. PCI-listorna styr villkoren i olika EU-fonder där länder kan söka pengar för att knyta samman energiinfrastruktur mellan länderna. PCI-listan ska följa regelverket i TEN-E och eftersom den nuvarande är från 2013 leder det till att länder fortfarande får finansiering för fossila infrastrukturprojekt.

– Senast det gjordes en uppdatering av dessa listor, PCI-lista4, var de flesta i min parlamentsgrupp frustrerade just för att det fanns väldigt många fossila projekt. Därför är den revidering som nu sker oerhört viktig och det nya regelverket blir ett riktigt kraftfullt instrument i energiomställningen.

– Sverige har gjort klart att vi vill ha ett fossilfritt energisystem. Det gör att Sverige lätt kan ansöka om pengar, eftersom våra ambitioner stämmer väl in med EU:s mål.

I de förhandlingar som nu pågår finns samtidigt ett tryck från flera länder att tillåta naturgas, eftersom det är en viktig energikälla i EU.

– Det diskuteras i förhandlingsgruppen om att naturgas ska vara en övergångslösning, men övergångslösningar tenderar ofta att bli kvar under lång tid, så jag kommer att jobba för att vi inte godkänner naturgas. Det kommer att bli den största stötestenen, men jag är optimistisk att vi löser detta så att vi enbart satsar på förnybar energi, säger Erik Bergkvist.

Fokus, anser Erik Bergkvist, bör ligga på att framställa fossilfri el och där det inte är möjligt kan man satsa på fossilfri vätgas. Där ser han dock en öppning för att ha ej helt koldioxidneutral vätgas som en övergångslösning det vill säga för att framställa vätgas, där det inte går att få fram fossilfri vätgas.

– Det är nu också viktigt att vi nyttjar revideringen av TEN-E för att få hävstång i produktion och distribution av vätgas.

– Slutligen är angeläget att vi är tydliga med varför vi ställer de krav som vi gör. Det handlar om kommande investeringar på 1000-tals miljarder kronor och då måste det finnas en transparens och en tydlighet kring det regelverk som finns. Medborgarna i EU-länderna ska lätt förstå varför satsningar i energiinfrastruktur får investeringsmedel, säger Erik Bergkvist.

 ***

Fakta:

EU-kommissionen presenterade nyligen ett förslag till en revidering av det transeuropeiska energinätet, TEN-E, som först antogs 2013. Revideringen är tänkt att bättre stödja moderniseringen av EU:s energiinfrastruktur och för att uppnå klimatmålen genom att underlätta för ren energi, ny teknologi och ökad försörjningstrygghet.

Enligt den reviderade TEN-E-förordningen kommer infrastruktur för naturgas och oljeledningar inte längre kunna få status som projekt av gemensamt intresse. Nya och uppdaterade infrastrukturkategorier kommer att stödja smarta elnät och en bredare användning av förnybara och koldioxidsnåla gaser, inklusive vätgas. En ny strategi för en mer integrerad planering av infrastruktur på land och till havs kommer att stödja en intensivare utbyggnad av havsbaserade nät i Europas hav.

Under våren kommer förhandlingar att ske i både Europaparlamentet och Rådet. En slutlig omröstning i Europaparlamentet väntas under sommaren eller tidig höst.

2 Kommentarer
Av Ann-Sofie Borglund
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Bo Nilsson skriver:

  Det som sticker ut här är att man talar om fossilfri elproduktion i hela dokumentet UTOM när man talar om att tillåta eller inte tillåta naturgas under en övergångsperiod. Då har vi plötsligt ett krav på förnybar energi från Sverige. Det innebär en utfasning av kärnkraften. Den ekvationen kan vi inte lösa i det svenska elnätet under överskådlig tid. Dessutom kommer ett sådant krav sannorrlikt att fyrdubbla kostnaden för el genom att helt onödiga investeringar måste införas för att balansera en dubbelt så stort energimängd mot i dag. Vi kan ju inte bygga ut vattenkraften så där kan bara pumpkraft skapas till befintliga magasin. Lagring av el med vätgas eller batterier blir väldigt kostsam om det skall vara för längre tidsperioder vid haverier och extremväder. Återstår kärnkraft som balans. Den är fossilfri men inte förnybar efter några tusen år. Vi ska nog akta oss för förnybar om vi ska klara den här omställningen!!

  1. Erik Bergkvist, Europaparlamentariker (S) skriver:

   Tack för din kommentar Bo! Syftet med TEN-E är att sammanlänka EU:s energinätverk. Regelverket ger en anvisning om hur vi i EU sammanlänkar våra nätverk för att ge bästa möjliga förutsättningar för energitillgång i hela Europa. För att skapa ett så hållbart, modernt och uppdaterat energinätverk som möjligt. TEN-E syftar inte till en utfasning av kärnkraften. Medlemsstater har fortfarande bestämmanderätt över sin energimix och kan fortsatt använda kärnkraft.

   På sikt tycker jag däremot att det vore bättre att ersätta kärnkraften med andra förnybara energikällor. Det återstår att se hur fjärde generationens kärnkraft presterar, men än så länge är det många frågetecken kvar. Som jag ser det är vägen framåt att på ett ordnat sätt hitta en övergång från kärnkraft till förnybar energi.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet