Behövs baskraft?

Behövs baskraft?

Frågan om baskraftens roll blir alltmer aktuell när sol- och vindelen byggs ut. Det som behövs för att kunna svara är en kraftfull satsning på forskning som en viktig insats i skapandet av framtidens effektiva energisystem.

Svenska Kraftnät hade nyligen sin årliga kund- och intressentdag. Professor Lennart Söder medverkade och menade att vi ska sluta prata om baskraft i ett scenario där vind- och solel byggs ut kraftigt. I stället för baskraft med konstant elproduktion behövs snarare kraftverk som byggs för få drifttimmar per år. Som gasturbiner. Men även mer balansering från vattenkraftverk med magasin samt flexibilitet i elanvändningen. Detta för att kompensera för variationer i den väderberoende bränslefria elproduktionen från sol och vind. 

Men elektriska energisystem behöver mer än balans mellan produktion och användning av el för att fungera. Frågan om baskraft blir alltmer aktuell. Elsystemet måste fungera med en allt större andel vind- och solel. Även i extrema fall som inträffar någon eller några timmar varje år. Detta underströk Sture Larsson som tills nyligen var teknisk direktör vid Svenska Kraftnät. Sture menade att det finns en lång rad frågeställningar som måste studeras närmare. Det rör tekniska frågor likväl som frågor i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Ett sådant är utformningen av elmarknaden.

Lennart Söder menade att elpriserna i Norge skulle varit nära noll utan sammankopplingen med Sverige och andra länder. Detta eftersom den norska elen nästan helt kommer från vattenkraft. Och vattenkraft likt annan bränslefri elproduktion har mycket låga rörliga kostnader. När anläggningarna väl är byggda är elen från vatten, vind och sol nära gratis. Fast ekonomer vet att det inte är gratis eftersom kapital till investeringar kostar.

Fungerar dagens marknadsutformning i framtiden? Modellen skapades under nittiotalet när förhållandena var alltmer annorlunda. En ökande andel bränslefri elproduktion driver ner elpriset. Då minskar incitamenten att bygga och behålla anläggningar för bränslebaserad elproduktion. Det är redan ett problem i Tyskland där el från vind och sol gör att de så kallade baskraftverken konkurreras ut under alltfler timmar under året. Utan stöd blir de olönsamma. Detta underströks av flera tyska talare vid ett seminarium som Elforsk nyligen arrangerade tillsammans med IVA och den tyska motsvarigheten Acatech. En forskargrupp från Köln har visat att utbyggnaden av de transnationella elnäten i Europa är mycket lönsam. Detta i ett scenario när elproduktionen från vind- och solel byggs ut kraftigt.

Sture Larsson underströk med eftertryck behovet av mer forskning. Det räcker inte med att hoppas och tro att systemet ska fungera under årets alla timmar. Det behövs mer kunskap. Sture har helt rätt. En lång rad viktiga frågeställningar måste klaras ut. Det behövs fler som medverkar i arbetet för ny teknik och en ny utformning av elmarknaden. Sambanden är komplexa. Och det räcker inte att studera det elektriska energisystemet isolerat.

Sverige har framgångsrikt byggt ut fjärrvärmen som till stor del försörjs med värme från kraftverk som samtidigt gör el. Frågan är hur dessa kraftvärmeverk förblir lönsamma i konkurrensen från den bränslefria vind- och solelen. I Danmark har politikerna satt målet att hälften av elen ska komma från vindkraft redan år 2020. Då kan det bli intressant att göra fjärrvärme i elpannor. En annan tillämpning som studeras i exempelvis Tyskland är att göra gas av el från sol och vind. Detta är exempel där energisystemet bör analyseras snarare än el, fjärrvärme och gas separat.

Så hur är det nu med baskraften – behövs den? Svaret beror på vad vi menar med baskraft. Frågan ingår dessutom i ett större sammanhang och jag delar Sture Larssons slutsats att det behövs en kraftfull satsning på forskning som en viktig insats i skapandet av framtidens effektiva energisystem.

Magnus Olofsson
Vd för Elforsk och Värmeforsk

2 Kommentarer
Av Magnus Olofsson
tekn dr i elektriska energisystem
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Karl E W Petersson skriver:

    Helt fel att påstå att vatten-vind och solkraft är gratis när investeringen väl är gjord.
    Lille vän,har Du aldrig hört talas om att det erfordras tillsyn,service och underhåll för driva en anläggning. Lever Du i en värld där allt sådant är gratis?

  2. Roger Fredriksson skriver:

    Vindkraftsproducerad vätgas – är det en del av lösningen?
    Stor potential för vindkraft i norr och brist på elnätskapacitet är skäl nog för att undersöka om det är fallet. Förnybart producerad vätgas till bränslecellsbilar är ett annat skäl och ett tredje är behovet av regional hållbar industriell utveckling i norr – http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3463733.ece /Roger Fredriksson, oberoende energianalytiker

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet