Begränsad kundrelation försvårar innovation

Begränsad kundrelation försvårar innovation

Att skapa energitjänster har två framsidor. Både kunden och företaget blir vinnare, menar Upplands Energi som ligger i framkant på området. Men det finns också hinder, exempelvis regleringarna kring monopolets gränsdragningar.

— Nätföretagen får ju rent formellt inte ha någon annan kundrelation än den rena nättjänsten vilket försvårar innovativa utvecklingsprojekt, säger Joacim Eronen, vd för Upplands Energi.

Upplands Energi arbetar innovativt för att ta fram energitjänster för sina kunder. En av tjänsterna som de i dag erbjuder handlar om att automatisera och effektivisera driften av vattenburen elvärme, ofta i form av värmepumpar. Med den tjänsten får kunden en komfortförbättring, för värmesystemet känner in när och hur det ska användas. Med detta följer en energieffektivisering och också en kostnadsbesparing. Eftersom systemet är uppkopplat mot internet och har en mobilapplikation där kunden om den vill kan planera sin drift, få kontroll över sin användning och också göra styrningar mot elpriset, så ska kundnyttan öka. Sedan några år tillbaka arbetar Upplands Energi med detta projekt som kallas Klok El.

För Upplands Energi kan man säga att en av vinsterna blir gentemot överliggande nät, regionnätet. Genom att under ett fåtal timmar under värmesäsongen styra kundernas värmepumpar, utan att påverka kundens inomhuskomfort, kan nätet optimeras och Upplands Energi kan undvika att få effekttoppar. Topparna kan nämligen i vissa fall bli för höga mot överliggande regionnät och resultera i dryga straffavgifter. Genom automatiseringen av värmepumpen förflyttas lasterna över tid och man undviker de spetsigaste topparna. Det ger en högre nyttjandegrad av befintlig infrastruktur och kan även möjliggöra alternativa tariffstrukturer, är Upplands Energis erfarenheter.

— Kan vi få ner effekttopparna kan vi få en effektivare nätdrift. Samtidigt som kunderna i sin vardag får en effektivare uppvärmning och komforthöjning jämfört med vad de har haft tidigare. Det är enkelt att montera systemet, men sedan bygger såklart lösningen på högteknologi, säger Joacim Eronen.

En vidareutveckling och nästa utvecklingssteg som påbörjats är att anpassa hemmaproducerad solel med energilager och elbilsladdning.

Joacim Eronen pratar om en ”energitriangel” där de tre delarna ska vara i samspel och kunna styras. Projektet heter Väx El, drogs igång i januari i år, och är en vidareutveckling av Klok El. växlande effektreglering, och bygger på energitriangeln: Hur kan man styra energilager, elbilsladdning och solceller?

Effektökningen som laddning av elbilar innebär och dess omfattande påverkan på det befintliga elnätet, blir mer påfrestande ju längre ut och ju närmare du kommer kunden i systemet. Elnätet ut från de så kallade nätstationerna är ofta inte dimensionerat för att ladda speciellt många elbilar samtidigt, berättar Joacim Eronen. Detta kommer att bli ett problem om inte effekterna kan styras och optimeras, menar han.

— Den här typen av lösningar är en förutsättning för att vi ska kunna ha mer förnybar el och en omfattande elbilsladdning i de befintliga elnäten och ett måste för att vi ska ha en stabil energiförsörjning i framtiden.

Projektet drivs av Sustainable innovation i samarbete med Upplands Energi, Ngenic, Ferroamp, STUNS Energi och Chargestorm. Energimyndigheten är med och delfinansierar.

Målet är att även detta ska bli en energitjänst likt den som har skapats av Klok El och ska bland annat skapa tekniska förutsättningar för att elbilen ska kunna laddas hemma, utan att både kunden och nätföretaget får kraftfulla effekttoppar.  Joacim Eronen berättar att det är ett omfattande utvecklingsprojekt som även skall leda till att utveckla nya affärsmodeller med attraktiva tjänstepaket för kunderna.

Ni är i framkant för att hitta energitjänster, finns det några begränsningar med dagens regler och lagar för att kunna driva utvecklingen?

— Vi ser med lite oro på den utveckling som nu sker att kunden kommer längre och längre bort från sitt nätföretag och att nätföretagen skall vara mindre aktiva i kontakten med kunderna. Att den så kallade ”supplier centric model” ökar kundnyttan är inte alls min tro på framtidens kundfokuserade energimarknad. Kunderna kommer att vara mycket aktiva och närmare tillsammans med sitt nätföretag – till nytta för både kund som nätföretag, säger Joacim Eronen.

Kan gränsdragningen mellan er elnätsverksamhet som är ett monopol och övrig verksamhet utgöra ett hinder för att ta fram bra energitjänster?

— Nätföretagen får ju rent formellt inte ha någon annan kundrelation än den rena nättjänsten vilket försvårar innovativa utvecklingsprojekt. Det gäller för nätföretagen att tydligt ställa sig på kundens sida och påvisa nyttan.

Och när det kommer till frågan på vilket sätt Joacim Eronen vill att elmarknaden ska utvecklas svarar han:

— Jag kan tycka att det fokuseras på sakfrågor som i dag egentligen inte betyder något för kunderna till exempel en faktura i stället för två. Det är bättre om energibranschen i stället lägger omfattande resurser och förädlingsförmåga på att lyfta det som är viktigt och efterfrågat från kunderna: Komfort hemma, enkelt och tryggt. Att sedan infrastrukturen som säkerställer detta samtidigt utvecklas är en win win-situation.

 

 

4 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Johan Jonsson skriver:

  Angående Hults kommentar.
  Nätföretagen har kompetensen och organisationen för att förvalta och utveckla elnätet dvs energi och effekt i realtid samt kommer att jobba tillsammans med kunderna för att optimera morgondagens infrastruktur.
  Elhandlarna har kompetensen och organisationen för elförsäljning.

 2. Lars Sundström Civilingenjör SunToEarth skriver:

  Detta är rätt väg Joacim!

  Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 3. Göran Hult skriver:

  Det låter som ett bra system som kan realisera kundens potential till flexibilitet. Däremot borde det utvecklas och marknadsföras av elhandlaren eller en aggregator som kan erbjuda tjänsten till det lokala elnätsföretaget och även till övriga avnämare som dayahead, intradag och kanske även reglermarknaderna där elnätsföretaget inte skall agera. På så vis gör flexibiliteten betydligt större nytta. Elnätsregleringen måste utvecklas så att nätföretagen kan tjäna pengar på köpta tjänster utan att nödvändigtvis göra stora investeringar.

  1. Björn Berg skriver:

   Hej Göran,

   Systemet är utvecklat av Ngenic AB och vi är den aggregatorn du helt riktigt beskriver ska göra detta. Vi säljer tjänsten till den som betalar för att styra kunderna och i de allra flesta fallen ligger de största vinsterna i nätoptimering och inte på handelssidan. Vi går mer och mer mot en effektekonomi där nu inte bara marknaden förändras utan även den underliggande fysiken i elnäten samtidigt som marginalkostnaden för en producerad kWh går mot 0. Det gör att vikten av nätoptimering ökar och därmed även vinsten av det. Tyvärr hänger inte lagstiftningen med längre, vi kan ändra de marknadsmässiga reglerna, men vi kan inte ändra fysikens lagar… Och att kompensera för fysikens lagar skulle kosta minst tiofalt mer än att anpassa sig. Så även om du har helt rätt att med dagens marknad bör det gå till så som du säger så är det inte det optimala ur varken fysiken eller samhällskostnadens synvinkel.

   Björn Berg, vd Ngenic AB

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet