”Avsteg från energins ’saltsjöbadsanda’ ”

”Avsteg från energins ’saltsjöbadsanda’ ”

Fridolf Eskilsson, VD och koncernchef i Jönköping Energi, upplever att “saltsjöbadsandan” på energiområdet nu är i gungning.

“Det som hänt inom svensk energipolitik på sistone är djupt oroande. Skatten på avfallsförbränning är dramatisk. Den är ett avsteg från den tidigare outtalade agendan – ett slags saltsjöbadsanda – där energibranschen, kunder och politikerna i handling enats om att göra det som är bra för miljön, bra för ekonomin och bra för Sverige!”, säger Fridolf Eskilsson.

Under årtionden, menar han, har politiker och branschföreträdare kunnat åka världen runt och berätta om ett av världens effektivaste energisystem, med hög tillgänglighet och som ger Sverige en hög konkurrenskraft. Till gagn för klimat och miljö.

“Det har varit en symbios där inte minst svensk fjärrvärme kunnat utvecklas genom att marknadens aktörer vågat satsa, då regelverken varit förutsägbara”, säger Fridolf Eskilsson.

En dramatisk skärpning av energibeskattningen för kraftvärme har aviserats som följd av “Januariöverenskommelsen” och som del i en grön skatteväxling. Regeringen föreslog i dagarna införandet av en stegvis skatt på avfallsförbränning från 75 kronor per ton avfall år 2020, höjning till 100 kronor året efteråt och slutligen 125 kronor per ton avfall från år 2022. Undantag ska gälla för biobränslen. Utöver skatten på avfallsförbränning har sedan tidigare aviserats även en tredubbling av energiskatten och en åttadubbling av koldioxidskatt för kraftvärme inom EUs utsläppshandelssystem, EU-ETS.

Fridolf Eskilsson bedömer att de skärpta energiskatterna för Jönköping Energi innebär en kostnadsökning för kraftvärmesystemet på nivån 15 procent. Och, säger:

“Detta får, så klart, delas mellan våra kunder och bolaget”.

När det gäller skatten på fossila bränslen inom kraftvärmen borde ingen inom branschen vara överraskad men det finns flera förbehåll. Anläggningarna ingår i EU-ETS och borde därmed få konkurrera på den marknaden. Men också att tidplanen innebär direkt implementering.

“Att det ska gå så fort – utan någon analys av konsekvenserna – är något helt nytt under solen på den svenska energihimlen!” Fridolf Eskilsson anser att den fossila kraftvärmens skattebelastning kan, även om den är väntad, dras över samma kam som avfallsförbränningen.

När det gäller skatt på avfallsförbränning skräder Fridolf inte orden:

“Avfallsförbränningen eller återvunnen energi ger enormt positiva klimateffekter. Det är helt häpnadsväckande att man inför en skatt på det som är viktigt – och rätt – i klimatets namn!”

Både avfallskraftvärme och i viss mån gaskraft kopplade till ett fjärrvärmenät är också resurseffektivt. Ska vi slösa bort den möjligheten? Bioenergi är naturligtvis superbra men också en begränsad resurs som långsiktigt ska räcka till mycket.

Som ansvarig VD i ett mellanstort kommunalt energibolag tycker Fridolf Eskilsson att situationen snabbt har förändrats – till det sämre:

“Min undran är enkel. Vill man på riktigt ta sig an klimatfrågan? Är det fortfarande så att branschen kan satsa på det som är rätt och riktigt? Eller riskerar man bakslag i morgon? Det skapar osäkerhet när det gäller framåtriktade satsningar exempelvis med tunga investeringar.”

“Nu får man hålla sig i relingen, och hålla hårt om hatten, och se om problemen blåser över.”

Det stora moderna Torsviksverket i Jönköping, där kraftvärme produceras, är en viktig strategisk tillgång i bolaget. Jönköping Energi har mycket kraftvärme – både från avfall och biobränsle.

Effekten av kraftvärmebeskattningen har satt ljuset på frågan om lokal effektbrist i elnätet – dvs kapacitetsbrist. Jönköping har ett effektbehov på 225 MW el. Vattenkraft och kraftvärme gör att abonnemanget från överliggande nät kan begränsas till 165 MW. Fridolf Eskilsson medger att Jönköping därmed har ett gynnsamt läge med matning från flera håll:

“Krasst är det dock kraftvärmen som gör att vi inte har några egentliga begränsningar i tillväxt.”

Tvärtemot många kommuner längre upp i landet, med krympande effektkapacitet i elnäten, har Jönköping en bra position. Kraftvärmen är mycket viktig för den fortsatta utvecklingen av kommunen och regionen. Fridolf säger:

“Vi skulle säkert kunna utnyttja detta stenhårt för att locka till oss nya satsningar. Det är i sig en angenäm sits som kan ytterligare förstärka en redan stark tillväxt i regionen.”

 

 

 

2 Kommentarer
Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Ulf Johannisson skriver:

  MP och C sviker gång på gång miljön.

 2. Jan Kjerstensson skriver:

  Finns absolut anledning att reagera på ändringar som införs med kort varsel och med den typ av stora och långsiktiga investeringar vi har att hantera i energibranschen.

  Frågan är också om politikerna tänker rätt när man belastar sopförbränning med extra skatt på det här sättet. Ger det rätt styrning? Den bakomliggande tanken med skatten, om jag förstått det rätt, är att gynna det som brukar kallas cirkulär ekonomi dvs i det här fallet mer sortering och omhändertagande av detta och mindre sopor. Inget som i sig är fel men frågan är om styrningen ska ske på det här sättet.

  Även med mer återvinning kommer det rimligen finnas kvar en viss mängd restsoppor som ändå måste brännas och som också är bra att bränna i den typ av anläggningar vi har med hög verkningsgrad och goda miljöprestanda, att då lägga skatt på dessa styr rimligen fel. Risken är ju att dessa anläggningar inte längre finns kvar i det läget. Styrningen mot cirkulär ekonomi/sortering bör därför ske på annat sätt.

  Vidgar man sedan perspektivet kan dessa anläggningar även ha en roll i ett europeiskt perspektiv eftersom alla i Europa inte har samma goda förutsättningar som vi att hantera sopor miljömässigt bra. Man har helt enkelt inte byggt ut fjärrvärmenäten eftersom man inte har det behovet. Kan möjligen vara ett lite kontroversiellt förslag men förmodligen bra ekonomiskt och miljömässigt.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet