Auktioner på utsläppsrätter bättre än tilldelning

Auktioner på utsläppsrätter bättre än tilldelning

Helsingborgs Dagblad redovisar den 9 maj en undersökning som tidningen gjort om hur mycket pengar olika företag tjänat på systemet med handel med utsläppsrätter och den där till kopplade gratis utdelningen av utsläppsrätter.

I systemet för handel med utsläppsrätter finns både vinnare och förlorare. De sammantagna utsläppen i Europa pressas ned genom att utsläppen totalt sätt inte får överskrida en viss nivå – ett så kallat tak för utsläppen är fastlagt.

De företag som får gratis utsläppsrätter kan välja mellan att behålla dessa och fortsätta att släppa ut koldioxid, eller kan de sälja sina utsläppsrätter till marknadspris. Ett företag som säljer sina utsläppsrätter måste antingen vidta åtgärder i sin anläggning, som gör att utsläppen minskar, eller minska sin produktion så att utsläppen därigenom minskar.

Det är således företagen som gjort något av detta som ”tjänar” pengar på utsläppsrätter. De har helt enkelt minskat sina utsläpp i förhållande till historiska utsläpp.

Samtidigt som några företag kan tjäna pengar på utsläppsrätter genom att sälja dessa så måste andra företag köpa utsläppsrätter. Antingen vill de öka sin produktion eller också har de fått för få utsläppsrätter från början. På en marknad finns det både köpare och säljare – annars skulle marknaden inte fungera. Några betalar och några erhåller intäkter. Detta sätt att hantera frågan leder till att utsläppen kan minska på ett kostnadseffektivt sätt.

Auktionering av utsläppsrätter
Ett sätt att undvika diskussion om huruvida vissa företag har fått för många utsläppsrätter eller inte är att successivt införa auktionering av utsläppsrätter som ett alternativ till gratis tilldelning. Från kraftbranschen förordar vi detta som ett effektivt och enkelt sätt att föra ut utsläppsrätterna på marknaden.

För kraftsektorn kommer detta att bli realitet från år 2013 och för övrig industri kommer en ökad grad av auktionering successivt att ske fram till 2020. Vid auktionering köper alla aktörer den mängd utsläppsrätter de behöver, det vill säga ingen kan i efterhand komma och säga att någon har fått för mycket.

CECILIA KELLBERG
Ansvarig för miljö- och klimatfrågor Svensk Energi

Av
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet