Älvräddarna ifrågasätts inte i SR – inslaget friat

Älvräddarna ifrågasätts inte i SR – inslaget friat

Vetandets värld anmäldes till Granskningsnämnden för ett inslag som handlade om vattenkraftens miljöpåverkan. Beskrivningen blev ensidig på grund av att Älvräddarna inte ifrågasattes menar anmälaren, men Granskningsnämnden håller inte med och friar.

I maj tidigare i år sände Sveriges radios program Vetandets värld ett inslag med rubriken ”När forsarna återföds – om vattenkraften och miljön”. I inslaget beskrivs hur vattenkraften påverkar miljön negativt och hur rivningar av dammar kan leda till positiva miljöeffekter. Forskare intervjuas och berättar om miljöeffekterna, men också en företrädare från Älvräddarna. Det är det senare som anmälaren vänder sig emot.

”I inslaget behandlades frågan om problematiken kring fiskvandring och fördämningar på ett ensidigt sätt. En företrädare för lobbyorganisationen Älvräddarna fick, med understöd av en forskare, fritt och utan att bli ifrågasatt utveckla sin och organisationens syn på problematiken.”, återges anmälarens ståndpunkt av Granskningsnämnden.

Ett exempel på när Älvräddarnas uppgifter inte ifrågasätts är när inslaget tar upp frågan om hur mycket vatten i de stora vattendragen som skulle behöva spillas för att gynna fiskvandringar. I inslaget återges Älvräddarnas syn på målet i den nationella strategin för vattenkraften som att det målet ”inte duger”. Och det är endast Älvräddarnas bedömning av vilket vattenspill som skulle vara rimligt för att få fungerande fiskvägar, som lyssnarna får ta del av.

”I stor skala mellan 2 och 7 procent kanske tio i värsta fall för att det ska funka.”, säger Älvräddarnas företrädare.

Det låter kanske inte så mycket, men att öka vattenspillet i de större älvarna med tio procent innebär ett bortfall på produktionen i ungefär samma storlek . Vattenkraften stod 2015 för 74 TWh av Sveriges totala elproduktion på knappt 160 TWh. En sådan här produktionsminskning som får föreslås i inslaget skulle få betydande följder för såväl samhällsekonomi som energisystem.

Vidare så menar anmälaren att om programmet skulle ha varit opartiskt skulle man ha låtit kraftverksägare ha intervjuats:

”…eftersom de kan komma att drabbas av de åtgärder som propagerades för i inslaget. En sådan åtgärd är exempelvis rivning av dammsystem, som skulle innebära att privatpersoner med vattenrättigheter sedan urminnes tider tvingas att till höga kostnader återställa forsar till ursprungligt skick.”

Men trots att Älvräddarnas agenda är tydligt kritisk mot vattenkraft och att det de säger i inslaget inte ifrågasätts, som anmälaren menar, påverkar inte Granskningsnämnden för radio och tv:s bedömning. Nämnden menar att inslaget uppfyller kraven och skriver i sitt beslut från i somras:

”Granskningsnämnden har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av anmälan. Enligt nämndens bedömning strider inslaget inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.”

BILD: Skärmdump från Sveriges radios webb.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet