Almedalsseminarium: Runar Brännlund ser hot i ny regleringsvåg

Almedalsseminarium: Runar Brännlund ser hot i ny regleringsvåg

Hur ska morgondagens elmarknader se ut för att kunna ta sig an energisystemets förändringar? Runar Brännlund tror att lösningen sitter i mycket av marknadslösningar men är inte säker på att det blir så. På ett seminarium i Almedalen gav han uttryck för att han ser en ny regleringsvåg som ett potentiellt hot.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, deltog i Svensk Energis seminarium om morgondagens elmarknad i Almedalen och målade upp bilden av en fortsatt effektiv nordisk elmarknad som kommer att integreras mer med övriga Europa.

Men han tydliggjorde också hot mot utvecklingen.
– Vad jag fruktar är en ny regleringsvåg i Europa och att elen blir den nya jordbrukspolitiken. Den enda kraft som i dag tillkommer är den som är subventionerad, det är fullständigt olönsamt att investera i annan kraft, sade han och uttryckte att han tror att marknaden och dess nya aktörer kan lösa framtidens utmaningar med exempelvis mer prisvolatilitet.
– Såvida vi inte reglerar sönder marknaden, sade han.

Europaparlamentarikern Peter Eriksson (MP) höll med Runar Brännlund om subventionerna – men han menar att det är de traditionella kraftslagen som är mest subventionerade.
– Skulle vi få bort alla subventioner skulle det bli ännu enklare för vindkraften, då skulle den bli en vinnare, sade han och lade till att det är starka krafter i flera EU-länder som bromsar utvecklingen och håller sig fast vid gamla strukturer.

Energimarknadsinspektionens generaldirektör, Anne Vadasz Nilsson, replikerade Peter Eriksson med att exemplifiera med Tyskland där man tvingas subventionera den traditionella kraften, för att man med subventioner till den förnybara elproduktionen skaffat sig effektproblem. Tyskland har i vissa hänseenden misslyckats menade hon:
– Jag är väldigt skeptisk till Tyskland, det är fel väg att gå. Vissa delar av befolkningen har drabbats av mycket högre elkostnader, sade hon.

Cecilie Tenfjord Toftby, en av moderaternas energipolitiska talespersoner, menade att det finns risker att med hjälp av statliga stöd gynna viss produktion.
– Vi vet inte i dag vilken teknik som bäst bär sina egna kostnader i framtiden. Vi måste rensa bland subventioner och skatter och göra det på europeisk nivå. Nu ser vi att investeringar sker i de länder som har de största subventionerna, sade hon.

Astrid Kander, professor vid Lunds universitet, responderade med att det är svårt att avgöra hur en viss teknik kan bära sina kostnader bra eller dåligt, för vi kan i dag inte sätta rätt pris på till exempel klimatpåverkan.

Att utvecklingen för den nordiska elmarknaden är helt avgörande av vad som händer i övriga Europa var panelen överens om. Också att Norden kommer sammanlänkas alltmer. Men det finns en protektionism som är nationell och Runar Brännlund exemplifierade med Tyskland som med tullar försökt hindra import av solceller från Asien.

Peter Eriksson vittande också om protektionistiska initiativ, som är skadliga för sammankopplingarna mellan elmarknaderna.
– Får vi ihop en marknad så tjänar konsumenterna på det, sade han.

Och Anne Vadasz Nilsson berättade att det nu tas positiva steg med att sammankoppla grossitsmarknaderna inom EU och hon tonade ner hotet med en regleringsvåg som Runar Brännlund ser. Hon menade att det finns en trend även på det motsatta och hoppas att vi med regler kommer att slippa reglerade priser, som fortfarande är vanligt inom EU.
– Med bra regler, inte sådan som gör att elen blir den nya jordbrukspolitiken, kommer vi att lösa det, var hennes resonemang.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet