Alla hushåll måste ges chansen att producera egen förnybar el

Alla hushåll måste ges chansen att producera egen förnybar el

Regeringen har lagt fram ett förslag om en skattereduktion för villaägare som producerar sin egen förnybara el. Det är ett steg i rätt riktning, men tyvärr har förslaget stora brister. Till exempel måste förslaget förändras och gälla alla hushåll, inte bara villaägare.

Sverige har unika naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, sol, vatten och skog och det finns ett stort intresse bland svenskarna att producera sin egen förnybara el. Vi Socialdemokrater vill, till skillnad från regeringen, underlätta för alla Sveriges hushåll att vara delaktiga i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Regeringen har lagt fram ett förslag om en skattereduktion för villaägare som producerar sin egen förnybara el. Det är ett steg i rätt riktning, men tyvärr har förslaget stora brister. Om det breda engagemanget ska kunna förverkligas, krävs avgörande förändringar. För det första måste alla hushåll, inte bara villaägare, ges förutsättningar att producera sin egen el. Regeringens förslag omfattar i praktiken bara de som har möjlighet att sätta upp solceller på sitt eget tak eller ett litet vindkraftverk på tomten.

Det är obegripligt att regeringen därmed vill utesluta en majoritet av alla Sveriges hushåll – de som bor i lägenhet. Dessa har inget eget tak eller tomt, men kan ändå producera sin egen förnybara el genom att äga andelar i vindkrafts- och solkraftskooperativ. Regeringens förslag om att exkludera andelsägande är inte bara diskriminerande mot alla som bor i lägenhet, det är inte heller teknikneutralt.

Förslaget gynnar små anläggningar, men missgynnar större anläggningar som ägs av hushåll som går samman för att producera sin el. Därmed missar man också de samhällsekonomiska och miljömässiga fördelar som följer av att många hushåll gemensamt äger andelar i ett större vindkraftverk. För oss Socialdemokrater är det självklart att även andelsägd förnybar elproduktion bör ges samma förutsättningar.

För det andra bör systemet utformas så att hushållen får en direkt återkoppling på sin investering. Socialdemokraterna förespråkar en riktig nettodebitering, som betyder att den förnybara el som privatpersoner eller företag producerar och överför till elnätet får kvittas mot annan el som de tar emot från elnätet. En ökad förnybar elproduktion i Sverige möjliggör minskade utsläpp av växthusgaser från kolkraftverk i våra grannländer, samtidigt som det pressar det svenska elpriset och bidrar till att skapa jobb i hela landet. Den som är snabb att ställa om får bättre konkurrenskraft än omvärlden.

Vi Socialdemokrater vill att alla hushåll, både de som bor i villa och de som bor i lägenhet, ska ges goda möjligheter att producera sin egen förnybara el och på så sätt vara delaktiga i den nödvändiga energi- och klimatomställningen.

Ann-Kristine Johansson (S) Riksdagsledamot Värmland, ledamot av Näringsutskottet
Ingemar Nilsson (S) Riksdagsledamot Västernorrland, ledamot av Näringsutskottet

4 Kommentarer
Av Ingemar Nilsson
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Anders Nilsson skriver:

  Varför är politiker så angelägna att till varje pris producera mer elektricitet när vi har överskott?
  Det kan knappast vara bra miljötänkande även om det kallas förnyelsebart. Vad skulle det ersätta?
  Våra koleldande grannländer skriker inte efter el som produceras slumpmässigt och som vi behöver bli av med.

 2. Peter Takacs skriver:

  Oavsett äpplen och päron så är det de facto inte tillåtet enligt EU:s momsdirektiv att kvitta inmatad och uttagen el, det har både Energimarknadsinspektionens och Finansdepartementets expertis har fastslagit. Det går förvisso alltid att förespråka saker, men det känns underligt att förespråka något som inte är tillåtet… I praktiken så innebär lagändringen även att mikroproducenter får tillbaka lika mycket som vid en renodlad nettodebitering, så varför klaga(?) utan se det som en bra kompromiss.

 3. NilsLennart skriver:

  Varför skall vi ha en subvention. Det finns INGET idag som hindrar en privatperson att producera egen el. Det är bara det att det är inte lönsamt. Skall vi med ett gigantiskt överskott subventionera mer el?? Varför?? Politiskt korrekt!!

 4. Anders Kjellström skriver:

  Tyvärr så är det ett feltänk att kunna kvitta egen el mot köpt el, el producerad en solig dag är inte lika mycket värd som köpt el en kall vinterdag. Det är som att jämföra päron med äpplen!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet