Advokater: Missvisande om överklaganden

Advokater: Missvisande om överklaganden

Anne Vadasz Nilssons påstående att elnätsföretagen satt i system att överklaga Energimarknadsinspektionens beslut är direkt missvisande, skriver advokaterna Torgny Wetterberg och Kristoffer Ribbing.

Det är med förvåning vi har tagit del av Energimarknads- inspektionens GD Anne Vadasz Nilssons debattartikel där det påstås att elnätsföretagen satt i system att överklaga Ei:s beslut om intäktsramar.

Faktum är att det före dagens domar har förekommit en process som gällde 2003 års nättariffer. Processen var föranledd av att Ei, vid den första tillämpningen av den då nya lagsstiftningen, gjorde ett flertal allvarliga fel. Dessa fel tvingade ett drygt 20-tal elnätsföretag att överklaga Ei:s beslut. Under den process som då följde medgav Ei tre allvarliga fel som hade stor ekonomisk betydelse och som medförde att de flesta elnätsföretag fick fullt bifall till sina överklaganden.

I de mål där förvaltningsrätten idag meddelat dom har förvaltningsrätten konstaterat att Ei:s beslut står i strid med lag. De 80-talet bolag som överklagat Ei:s beslut har alltså haft rätt.

Det är allvarliga fel som Ei begått som i båda fallen tvingat elnätsföretagen att överklaga. GD:s påstående att elnätsföretagen satt i system att överklaga Ei:s beslut är därför direkt missvisande.

Därtill kommer att de fel Ei begått inte är orsakade av oklarheter kring tolkningen av ellagen, som GD vill göra gällande. Det är istället närmast fråga om ett systemfel hos Ei som medfört att Ei frångått att tillämpa tydliga och grundläggande regler för hur elnätsföretagens intäktsramar ska fastställas.

Det finns ett enkelt sätt för Ei att undvika processer – Ei har bara att följa den lagstiftning som finns. Ei:s förslag, att genom ny lagstiftning stärka sin egen makt på bekostnad av rättssäkerheten, hör inte hemma i en rättsstat och hör därmed inte hemma i Sverige.

Torgny Wetterberg och Kristoffer Ribbing

Advokat Torgny Wetterberg och Kristoffer Ribbing har företrätt de flesta av de elnätsföretag som överklagat Ei:s beslut 2003 och 2012-2015.

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet