”Viktigt att spelreglerna ligger fast”

”Viktigt att spelreglerna ligger fast”

Mälarenergi satsar närmare tre miljarder kronor på en ny kraftvärmeanläggning – en investering som ska skapa en flexibel, robust och miljöstark anläggning.
– Det är viktigt att de spelregler som finns ligger fast, vi vet att styrmedlen är effektiva, säger Kenneth Jönsson, vd för Mälarenergi.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

För ett år sedan sattes första spaden i marken för Mälarenergis jättesatsning på en ny kraftvärmeanläggning. Investeringen på 2,85 miljarder kronor. Styrelsen satte upp fyra mål som skulle uppfyllas, förnya kraftvärmeverket, kraftigt minska fossila CO2-utsläppen, fortsatt låga konkurrensmässiga fjärrvärmepriser och bränsleflexibilitet. 

– Vi måste förnya oss. Vi sitter på anläggningar där vissa kraftvärmeblock är 40-50 år gamla och dessa måste ersättas. Att det här också är en satsning på klimatet är självklart med tanke både på våra ägares och de nationella och globala målen. Vi använder mycket biobränsle, men vi använder också en hel del torv som klassas som fossilt. Vi räknar med att genom den här satsningen minska våra fossila koldioxidutsläpp med 300 000 ton per år, det är en halvering, säger Kenneth Jönsson, vd för Mälarenergi.

Den nya kraftvärmeanläggningen kommer att ge en termiskeffekt på 150 MW där en tredjedel blir el och resten värme.
– Det blir den största anläggningen av sitt slag i världen, vad vi känner till, säger Kenneth Jönsson.

Mälarenergi förser Västeråsregionen med fjärrvärme, cirka 97 procent av all uppvärmning och varmvatten kommer från fjärrvärmen i Västerås. Det tredje målet med den nya kraftvärmeanläggningen är att kunna fortsätta att erbjuda låga konkurrensmässiga fjärrvärmepriser. Det fjärde och sista målet för investeringen är bränsleflexibilitet, därför kommer anläggningen kunna drivas med både avfall och biobränsle.

Investeringen ligger i storleksordningen vad Mälarenergi omsätter på ett år, hur resonerade ni om riskerna i den här stora investeringen?
– Mälarenergi är ett företag med bra soliditet och kan finansiera anläggningen på egna meriter. Vi måste hoppas och tro på att de spelregler som finns nu också kommer att gälla framöver. Att ligga och vänta med en sådan här investering är inte heller ett alternativ.

Vad är avgörande för att det här ska bli en lönsam investering?
– Avgörande är vi i ett antal år kan räkna med att använda ett billigt bränsle, typ sorterat avfall. Det gäller att vi fortsatt har en tilltro hos våra kunder att fjärrvärme är en bra uppvärmningsform. Det är också viktigt att de spelregler som finns nu ligger fast, vi vet att styrmedlen är effektiva. Det är också viktigt att förbränningsskatten inte införs, att utsläppshandelssystemet inte ändras för energiåtervinning och att förutsättningarna för sjötransport av bränsle ej försämras, säger Kenneth Jönsson och poängterar att bränsleflexibilitet är viktigt för långsiktigheten i investeringen:

– Vi vill kunna parera bränslesvängningar och inte vara beroende av endast ett bränsle. Om vi till exempel bara hade satsat på biobränsle typ skogsflis så hade det fördubblat mängden biobränsle, vi har redan idag cirka 12 000 lastbilstransporter med flis per år, ett större antal båtar och tåglaster med biobränsle. Tillgången på biobränsle är bland annat beroende på hur skogsavverkningen ser ut. Nu kan vi parera.

Hur bedömer ni marknaden för avfall?
– En del säger att avfallet kommer att ta slut, vi gör inte den bedömningen, åtminstone inte på många år, vi har stora importmöjligheter. Vi kommer att importerar sorterat avfall från framför allt närliggande länder och i till exempel Storbritannien deponeras det fortfarande mängder av avfall och man höjer deponiskatten, det är ett starkt incitament att exportera avfallet.

Enligt Kenneth Jönsson går bygget enligt tidplan och om det fortsätter så kommer det första bränslet att matas in i anläggningen feb nästa år och kraftvärmeverket klar i sin helhet efter sommaren 2014.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet