Är det svårt att förstå att solen inte lyser på natten?

Är det svårt att förstå att solen inte lyser på natten?

Det är absurt att subventionera utbyggnaden av energiproduktion som bara fungerar då den inte behövs. Är det verkligen svårt att förstå att solen inte lyser på natten?

För 30 år sedan var jag informationssekreterare åt energiministern. Det var alldeles efter folkomröstningen om kärnkraft, och det var mycket spännande saker på gång. Det visade sig vara mer realistiskt och lönsamt med biobränsleeldade värmekraftverk än vad någon tidigare hade trott. Värmepumpar introducerades i stor skala och gjorde eluppvärmningen betydligt mer ekonomisk. 

Men när ministern började tala om att ersätta både kärnkraft och olja med alternativ energi så var det dags att göra något annat, för informera om en politik som inte var realistisk hade jag ingen lust med. Att riksdagen inte kan stifta naturlagar borde även den mest entusiastiska politiker inse.

Sedan dess har mycket vatten runnit genom vattenkraftverken, men någon annan form av strömmande energi som är användbar i Sverige har inte uppfunnits. Däremot har stolligheterna brett ut sig och gjorts till officiell politik. Stolligheter finns på alla nivåer och hos alla aktörer. Alla tycks argumentera för att bevara den bit av politiken som kortsiktigt gynnar det egna intresset. Debatten bedrivs av människor som vill ha mer forskningsanslag, högre vinster i det egna företaget, bli utnämnda till ännu finare poster med ännu högre lön, vinna fler röster på människors okunnighet, eller vad det nu är. Det leder till att helheten blir fullständigt obegriplig för dem som lyssnar till så kallade experter. Förvirringen har blivit så stor att inte ens högt ansedda ekonomer tycks kunna genomskåda dimridåerna.

Och det blir inte enklare av att en del av debattörerna tycks ha ersatt sin tro på Gud med tro på saliggörande energislag som man tror kan lösa alla problem. Inte ens enkla fakta kan rubba deras tro. Var och en kan själv konstatera att solen inte lyser på nätterna och att det uppstår ett behov av elektriskt ljus när solen inte lyser. Eftersom solen inte lyser när man behöver elektriskt ljus så kan solen inte producera den elektricitet som behövs för att lamporna ska lysa. Inte ens om solpanelerna är placerade i Sahara. Men detta tycks inte minska entusiasmen för att installera solpaneler i den höga nord.

Var och en som bor i Sverige kan konstatera, att det när det är som kallast så lyser inte bara solen med sin frånvaro, utan då mojnar även vinden, så att vindkraftverken slutar snurra. När det är riktigt kallt så slutar de för övrigt snurra även om det blåser, för att inte växellådor och vingar ska haverera. Eller med andra ord: När Sverige behöver energi som bäst så fungerar inte den energiproduktion som politikerna har bestämt ska ha stora subventioner för att ersätta kärnkraft och fossileldade kraftverk.

Det tycks vara alldeles omöjligt att få folk utanför elbranschen att förstå att man inte kan spara på el i stor skala – inte ens från dag till natt, än mindre från säsong till säsong – och att elproduktion och elkonsumtion alltid måste balansera varandra. Det tycks aldrig gå in i det allmänna medvetandet att Sveriges problem inte är att producera tillräckligt med energi under ett år, utan att producera tillräckligt med energi just när det behövs som bäst; när det är kallt och mörkt.

Och det tycks vara omöjligt att förstå att om det svenska elsystemet klarar av försörjningen när det är som kallast och mörkast, så har det stor överkapacitet under andra tider på året, vilket gör att alla investeringar i sol- och vindkraftverk innebär en onödig utökning av produktionskapaciteten och därmed ren resursförstöring.

Dessutom: Eftersom sol och vind inte kan styrs av människan måste sol- och vindkraftproduktion alltid ha backup av kraftverk som kan startas snabbt när solen går i moln och vinden mojnar. I klartext betyder det att det måste finnas vattenkraftverk och/eller fossileldade kraftverk som kan ta över när det inte kommer någon el från solpaneler och väderkvarnar.

Kostnaden för denna nödvändiga reservkapacitet borde naturligtvis läggas på vind- och solenergi, men det sker inte, vilket får mycket märkliga effekter: Sol- och vindkraftverk introduceras med hjälp av mycket stora subventioner. Utan subventioner skulle de överhuvudtaget inte byggas. Eftersom de här kraftslagen inte har några bränslekostnader, så är det naturligt att de kopplas in på nätet så fort de producerar el. Och de producerar faktiskt en hel del el när solen lyser och det blåser. Då tränger de ut kraftslag som inte har subventionerade investeringskostnader och som dessutom måste betala för bränsle. De fossileldade kraftverken får därmed allt färre drifttimmar att slå ut kostnaderna på. När ekonomer sätter sig och räknar på detta, så konstaterar de att de fossileldade kraftverken är olönsamma och “trängs ut av den förnybara energin”. Mycket riktigt läggs också gaskraftverk ner på kontinenten på grund av bristande lönsamhet.

Problemet är bara att när solen inte lyser och vinden inte blåser så måste dessa olönsamma kraftverk omedelbart tas i drift för att inte elsystemet ska braka samman. Hur nedlagda kraftverk ska kunna kompensera för bortfall av förnybar energi har ingen hittills lyckats förklara. När man frågar vind- och solentusiaster hur de ska klara elproduktionen under kalla vinternätter så sprider sig antingen en pinsam tystnad, eller också börjar de prata om något annat.

Även branschen bidrar till allmänhetens förvirring genom att prata om elmarknaden som om den var en riktig marknad. Ibland misstänker jag att inte ens kraftbolagens ekonomer förstår hur deras företag fungerar. Även om el köps och säljs på en börs, så borde alla inse att de priser som sätts på börsen är resultatet av kraftig politisk manipulation av marknaden. De marginalkostnader för olika krafslag som bestämmer börspriset är inte verkliga kostnader, utan en soppa av subventioner, regelverk, skatter och avgifter, kokad av många kockar som alla haft sina egna recept. Helheten i detta har man för länge sedan förlorat kontrollen över.

Att branschen försöker dra nytta av allmänhetens okunnighet och marknadsför “grön el”, som om det vore möjligt att specialdestinera elektroner från ett visst kraftverk till ett visst hushåll, bidrar naturligtvis också till den närmast totala förvirringen i energidebatten (och till att företagen kan ta litet mer betalt för sina elektroner).

Ska Sveriges miljö
skyddas och landets industri överleva måste det klargöras hur landets energisystem fungerar och vad de verkliga kostnaderna (inklusive backup) är för de olika kraftslagen är. De resurser som läggs på utbyggnad av “alternativ energi” borde i stället läggas på ett systematiskt arbete för energieffektivisering, så att behovet av energiproduktion minimeras.  Det är absurt att subventionera utbyggnaden av energiproduktion som bara fungerar då den inte behövs. Är det verkligen svårt att förstå att solen inte lyser på natten?

Per Åhlström

16 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Jan Lindström skriver:

  Sten Nilsson. Tack för att du så väl illustrerar det religiösa motstånd mot förnuftet som Per Åhlström beskriver!

 2. Evert Andersson skriver:

  Åhlströms bok ”Tänk kallt: Kylig politik mot varmt klimat” är fortfarande högst aktuell och borde vara obligatorisk läsning för politiker. Minns one-liner ur boken: ”Om munväder alstrade energi skulle vi aldrig ha någon brist”

 3. Sven Nilsson skriver:

  Argumenten baseras på felaktiga fakta redan från början..

  ”Är det verkligen svårt att förstå att solen inte lyser på natten?”

  Solen LYSER FAKTISKT HELA TIDEN, det är jorden som roterar.. det var väl en nyhet! 🙂

  Kalla vinternätter utan sol och vind – då behövs massa el.. JA om man värmer husen med el..

  Månne hört talas några alternativ?
  Fjärrvärme, biobränsle, acktankar, bergvärme, sjövärme osv osv

  El är för exklusivt för värme, bör användas för ljus och rörelse.

  Sen är det ju inte samma väder överallt – samtidigt, blåser det inte här så blåser det där..

  Många skeva fakta – luktar särintresse och lobbygrupp.

 4. Fredrik Lundborg skriver:

  Detta enkla och självklara faktum verkar vara helt omöjligt för miljötalibaner att inse.

 5. Mårten Hermansson skriver:

  Jag visste inte att alla är korkade (okunniga) förutom Per Å och kanske någon till.

  Nu vet jag det.

  Tack Per för att du öppnade mina ögon.

 6. Magnus Wicén skriver:

  Delar din uppfattning om energieffektivisering. Förnybara energikällor som sol och vind kommer att kunna utgöra ett substantiellt bidrag till vår energiproduktion.

  Vattenkraften utgör dock den största framtida utvecklingspotentialen genom effektivisering, utbyggnad och mikrokraftverk. Nätet kan då balanseras genom de stora vattenkraftverken.

  Den största energipolitiska åtgärden torde dock vara att enskild kraftproducent får möjlighet att leverera in på nätet kostnadsneutralt.

  Men, som vi alla vet, energi är makt och makt är pengar. Fråga Skellefteå kommun!

 7. Gunnar Fredriksson skriver:

  Det är lite tråkigt att artikelförfattaren inte renodlar sitt budskap mer. I mångt och mycket har han rätt men då det blandas in så mycket av raljerande ton och falska budskap försvinner mycket av trovärdigheten. Det viktigaste som jag kan utläsa ur artikeln är att vi måste försöka göra en ordentlig sammanvägning av de olika energislagens kostnader/fördelar/nackdelar innan vi kan besluta om hur vår framtida energimix ska se ut. Det vi kan vara helt övertygade om är att det inte kommer se ut som idag.
  Några nedslag i texten.
  1. Att ersätta kärnkraft och olja med annat har i alla fall fungerat ganska bra hittills. Oljan och nästan all kol är borta från vår elproduktion, så den gamle energiministern kanske hade en liten poäng i alla fall. Och det utan att försöka stifta nya naturlagar.
  2. Vindkraften ger runt 30% mer energi under vintern än under sommaren och det är mycket få vindkraftverk som ställts av på grund av kyla.
  3. Man kan spara på el åtminstone från dag till dag, det har gjorts sedan länge och görs fortfarande i stor skala i våra vattenkraftsdammar. Blåser det så fyller vi på magasinen och tar ut det när det mojnar. Årstidslagringen är ett problem som måste lösas.
  4. Vi ska inte ersätta all konventionell kraft omedelbart. Det måste få ta tid så att teknikutveckling, marknadsmodeller etc. hinner med i utvecklingen.
  5. Den kraft som behövs när det mojnar behöver inte nödvändigtvis vara fossil. Tillväxten i skogen är mycket större än uttaget, plus det vatten som har sparats i magasinen då det blåser.
  6. Det finns för närvarande inget kraftslag som kan byggas på bara elpriset. Landbaserad vindkraft är det som enligt de allra flesta bedömare ligger allra närmast.
  7. Självklart ska alla kraftslag bära sina egna kostnader, för reglering, balans, nät etc. Men det ska också gälla alla de dolda kostnader som finns hos de icke förnybara. Utsläppshandeln med CO2 är ett exempel på detta men tyvärr sattes nivåerna så lågt att effekterna uteblivit.
  8. Jag håller med om att soppan av regleringar blivit lite väl överkryddad, men regleringar, skatter o. dyl. finns väl med i en marknad?
  9. Självklart är det inte en viss elektron som har en viss färg (grön). Jämför gärna med den hundralapp du sätter in på banken och sedan tar ut – dt är inte samma hundralapp men det är fortfarande ”din” hundralapp. Detta är utrett så många gånger att det snarast är ett självmål av artikelförfattaren att nämna det.

 8. Mats Nilsson skriver:

  Kloka ord! med visst tunnelseende bland kommentarerna. Om alternativen är med och betalar för reservkraften är det helt ok om man skruvar ned på olja, kol, kärn och vatten när det blåser och solen lyser. Lika enkelt som att värmepumpen automatiskt går ned i kapacitet när det är varmt ute. Det enklaste att balansera med är förmodligen vattenkraften, svårast antagligen olja kärnkraft och kol så det får väl bli i den ordningen och vi får alla vara med och betala för att dessa energikällor inte går för fullt. Och vi sparar råvaror eftersom bränslet till alternativen är gratis. Kort sagt, kan alternativet producera mer än sina egna anläggningskostnader inklusive reservkraft under sin livstid är det dumt att inte bygga. Eller?

 9. Urban Sandberg skriver:

  Klockrent Per Åhlström!
  Visst är det fantastiskt, eller inte, att så många beslutsfattare inte lyckas fatta det du så förtjänstfullt beskriver. Frågan är hur mycket pengar ska få förslösa innan dårskapen får ett slut?

 10. Ove Bornvall skriver:

  Tack Per Åhlström!

  Ditt inlägg i energidebatten är synnerligen välformulerat och beskrivande för den röra som nu råder vad gäller de s.k gröna alternativen till trygg och säker EL-produktion.

  Hälsningar Ove Bornvall

 11. Bengt Tönnäng skriver:

  En MYCKET BRA artikel!
  Synpunkter som jag länge lagt fram men det här var skrivet med skarpa välriktade ord,
  En knytnäve i magen till de som bestämmer !
  DELA detta till så många ni kan så att det når fram till de som verkligen behöver LÄSA och FÖRSTÅ!

 12. Ingvar Engelbrecht skriver:

  Bra artikel!
  Att det skall vara så svårt för våra politiker att inse så enkla samband är skrämmande.

 13. B. Å Boström skriver:

  En redig och behövlig artikel. Pragmatiska tänkare lever i verkligheten och inte i en pseudoverklighet där det inte finns någon koppling mellan reell fysik och våra artefakter. Alltså tycks för de lättsinniga, både sol- och vindkraft inte behöva den kontinuerliga rörelseenergi som är nödvändig för att de skall fungera under alla omständigheter. När skall förnuft och kunskap tränga in i vår riksdag och i våra styrelserum. Vi har inte råd med flummet och dessutom är energifrågan inte en marknad för tyckare, utan en marknad för forskare och ingenjörer med fötterna på jorden.

 14. J-G Hmg skriver:

  Ord och inga visor och huvudet på spiken! Så länge vi inte storskaligt kan lagra el.

  Energiewende har lett till tysk insikt att LIKA SJÄLVKLART SOM ”DISKONTINUERLIGA” LIVSMEDELSGRÖDOR MÅSTE BÄRGAS, SÅ MÅSTE DISKONTINUERLIG EL KUNNA LAGRAS. Den insikten ska väl inte behöva ta lika lång tid som mänsklighetens övergång från jägar- till bondeålder.

  För decentraliserad elproduktion på hushållsnivå fungerar det redan med bra batterier.

  För storskalig centraliserad elproduktion är det på gång genom CO2 recycling. Det finns nu bra teknik att avskilja CO2 från luft även storskaligt och hydrera denna CO2 till metan/metanol, varav man sedan sekundärt kan syntetisera alla de kolväten vi hittills fått från fossilen.

  Knuten är att det måste komma en global CO2-skatt som gör denna ”omvända förbränning” ekonomisk. Istället för det tandlösa Kyoto-protokollet.

 15. Bertil Bondesson skriver:

  En vetenskapsjournalist tyckte i Skånska Dagbladet att vi här kunde göra som japanerna, installera solel. Hon visste visst inte att huvuddelen av Japan ligger på Medelhavets breddgrader. Spanien ruinerade sig trots det på solel. På samma breddgrader ligger Tampa i Florida och Mojaveöknen. På ett tingshus i Tampa installerades solel för att spar skattepengar. Men det blev inte så bra. Inbesparingarna medför en avbetalningstid på 50 år, livslängden är 20. Det gigantiska solelkraftverket, ägt bl a av Google, i Mojaveöknen har begärt att få låna pengar till avbetalningarna på lånen till det. Solen lyste inte tillräckligt. Elalstringen blev bara en fjärdedel av den förväntade.

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Kan inte uttryckas klarare. Man kan bara hoppas att landets pansarhjärnor kan ta till sig detta, ehuru min förhoppning därvidlag tyvärr är ringa. Sund förnuft i energifrågor tycks i det närmaste försvunnit.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet