Älvräddarna enda källan i SVT:s fördjupning om vattenkraft

Älvräddarna enda källan i SVT:s fördjupning om vattenkraft

När SVT Mittnytt tidigare i veckan gjorde ett fördjupande inslag om vattenkraften använde man endast Christer Borg, ordförande för Älvräddarna och mycket kritisk till hur vattenkraftsägarna ser på frågan, som enda källa. Peter Nässén, redaktör på SVT Mittnytt, förstår att man kan ha synpunkter på programmets bedömning.
– Vi gjorde bedömningen att den här källan räckte vid det här tillfället och vi redovisade tydligt att det var Christer Borg från Älvräddarna. Sedan kan jag förstå att man kan ha andra åsikter om vår bedömning.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

I tisdags sände SVT Mittnytt två inslag som handlade om vattenkraftens utbyggnad. I det första inslaget kritiserar en lokalpolitiker Vattenfalls upprustningsplaner av sitt kraftverk i Moälven i Örnsköldsviks kommun. Vattenfall får bemöta kritiken. 

I det andra inslaget, som enligt SVT tydligt hänger samman med det första, intervjuas Älvräddarnas ordförande Christer Borg som beskriver frågan generellt. Han är, trots att Älvräddarna har en tydlig agenda som innehåller stopp för all ny vattenkraft och miljörestaurering av den befintliga, den enda källan i det fördjupande inslaget.

Second Opinion Energi frågade Peter Nässén, redaktör på SVT Mittnytt och ansvarig för publiceringen av de två inslagen, om han tycker att rapporteringen är allsidig.
– Ja, det tycker jag. Vi har två inslag som ska ses som ett block och det är också tydligt för tittarna att de hänger ihop. Vi använder oss av det här upplägget ofta. Det första inslaget är ett specifikt fall och där får Vattenfall förklara hur de ser på situationen. Sedan är det en fördjupning där vi förklarar varför de som äger kraftverken gör som de gör, säger han.

I fördjupningen använder ni bara en källa, Christer Borg som är ordförande för Älvräddarna, kan han verkligen ge en objektiv bild av frågan med tanke på att Älvräddarna är mycket kritiskt till hur vattenkraftsägarna hanterar den här frågan?
– Han är ju inte bara ordförande för Älvräddarna utan han har också medverkat som expert för regeringens betänkande i den här frågan och det talar vi om för tittarna. Vi bedömde honom som en bra och kunnig källa och inte bara en partsinlaga. Vi är fullt medvetna om Älvräddarnas agenda, men i det här fallet tyckte vi att han var en bra person att intervjua.

Det finns inte en risk att fördjupningen blir skev när Christer Borg får vara enda källan?
– Risken finns naturligtvis, men vi gjorde bedömningen att den här källan räckte vid det här tillfället och vi redovisade tydligt att det var Christer Borg från Älvräddarna. Sedan kan jag förstå att man kan ha andra åsikter om vår bedömning.

Ni borde inte talat om för tittarna att Älvräddarna är mycket kritiskt till hur kraftverksägarna agerar i den här frågan?
– De här två inslagen ska ses som en del i en större bevakning av vattenkraften, som är en viktig del av vårt bevakningsområde. Så tittarna är bekanta med Älvräddarna och vad de står för.

Christer Borg använder i det här fördjupningsinslaget en del vassa formuleringar riktade mot kraftverksägarna. Han säger att ägarna med ”juridiska finter och knep” försöker komma runt det skydd som finns för älvarna och att de ”försöker runda” och ”komma undan” hänsynsregler och EU:s vattendirektiv ”så att man kan tjäna mer pengar”. Är inte det här uttalanden som borde få bemötas?
– Vi bedömde att Vattenfall fick komma till tals i det första inslaget i blocket och att det inte fanns någon anledning att de skulle säga samma sak igen. Men det första inslaget handlade om en specifik älv och Vattenfall fick kommentera det.

Men i fördjupningen lyfter ni frågan till att bli mer generell och deras svar från första inslaget svarar ju inte på detta. Borde inte de eller någon annan kraftverksägare få säga hur de ser på frågan generellt för att ge tittarna deras bild också?
– Det kan man kanske tycka, men vi gjorde den här bedömningen i det här fallet.

I SVT:s regler för sina sändningar ställs kravet på opartiskhet. Det innebär bland annat att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas på ett ensidigt sätt. Tycker du att ni lever upp till det i det här blocket?
– Det är ett helt okej sätt att beskriva frågan, sen kan vi alltid komma tillbaka till frågan och göra annorlunda. Men jag vill understryka att det här var ett block med två inslag där Vattenfall får komma till tals och att de här inslagen är en del av en bevakning som pågår över tid.

7 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Magnus Forsberg skriver:

  I inslagen framställs renovering av vattenkraftverk generellt som ett hot mot vattenmiljön och som något ont. Det är förstås helt fel och det är fel att bara låta älvräddarna uttala sig i frågan. De flesta förnyelseprojekt är nämligen rena miljöprojekt där man tar bort oljor och smörjmedel och effektiviserar produktionen och minskar förluster med samma vattenföring och utan att ändra på byggnationer. Dvs det innebär ökad förnybar elprodukton med mindre miljörisker och ökad drift- och personsäkerhet.

 2. Robert axelsson skriver:

  Miljöfrågor är världen!!! Fattar inte hur korkad människan kan vara. Utan fungerande ekosystem finns ingen värld.

 3. Andreas Persson skriver:

  Så du menar alltså, Magnus Hansson, att det som Älvräddarna för fram är ett särintresse när det enda man kräver är att gällande Svensk lag och EG-direktiv skall följas. Rimligheten att kalla det ett särintresse måste du ju inse själv…

 4. Mats Öberg skriver:

  Magnus Hansson: Miljöfrågor överlag ligger i hela mänsklighetens intresse.

 5. Martin Johansson skriver:

  Om du Magnus Hansson nu lyssnar på t.ex älvräddarna, så menar dom inte att all vattenkraft ska rivas och tas bort!
  Det ska däremot inte byggas ut mer än vad vi redan har, vi har ett stort elöverskott så det finns ingen anledning!
  När man sedan vill bygga om ett kraftverk så får man finna sig i att granskas enligt den nya miljöbalken istället för den antika lagen från 1918 som har noll miljöhänsyn.
  Problemet är att kraftbolagen inte kan acceptera ett avslag och försöker då med alla möjliga medel slingra sig runt lagarna.

 6. John Schütte skriver:

  … och Magnus Hanssons argument nedan är så absurt att det faller på sin egen orimlighet. Hört talas om miljöanpassning, Magnus? Du kanske borde låta miljörörelsen tala för sig själv istället för att dividera vad som skulle kunna hända i din fantasivärld? Miljön är det vi lever på och i. Det är inte ett särintresse. Kolla lite på wikipedia ifall poletten inte redan trillat ned.

 7. Magnus Hansson skriver:

  Om man lyssnar endast på olika miljöorganisationer i energi- och industrifrågor, så kommer vi inte ha ett enda kraftverk eller en enda industri kvar i Sverige. Inget jordbruk heller. Det är viktigt att inse att miljöfrågor är ett särintresse bland andra, inte det viktigaste i hela världen.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet