Vindkraften hotar hela allemansrätten

Vindkraften hotar hela allemansrätten

Skogsbolag satsar på vindkraft, frågan är om vindkraften ens bör ses som en angelägenhet för skogsindustrin? Vindkraften gynnar knappast skogen, snarare förstör den stora markområden, där vi kunde ha planterat träd för kommande generationer. Dessutom försvårar vindkraften för djurliv och jakt i generationer framåt. Hela allemansrätten hotas.

Som liten skogsägare ser jag med fasa på hur de stora skogsbolagen offrar enorma skogsområden för att upplåta marken till vindkraft enbart i profitens intresse.

Åke Westberg som är divisionschef för SCA Energy sprudlar av glädje när han i senaste numret av Skog & Industri konstaterar att det på SCA:s marker finns plats för flera tusen vindkraftverk. ”Vi har stark tilltro till vindkraft och ser gärna att det byggs på våra marker”, säger han. Åke Westberg är inte ensam. Han har goda medlöpare, i Sveaskog och Stora Enso och Södra bara för att nämna några av de stora aktörerna. De planerar tillsammans med Vattenfall, Swevind och Arise Windpower att bygga många tusen vindkraftverk under den närmaste framtiden.

Frågan som jag ställer är; om vindkraften ens bör ses som en angelägenhet för skogsindustrin? Vindkraften gynnar knappast skogen, snarare förstör den stora markområden, där vi kunde ha planterat träd för kommande generationer. Dessutom försvårar vindkraften för djurliv och jakt i generationer framåt. Hela Allemansrätten hotas. I värsta fall blir förfallna betongfundament kvar i all framtid på bästa skogsmark.

Det kostar 30 miljoner kronor att bygga ett vindkraftverk och i många kontrakt med skogsägarna framgår det att det inte är vinkraftbolagen som ska montera ned kraftverken, utan det är markägarens ansvar. Totalkostnaden för att sönderdela, frakta bort och deponera ett fundament uppskattas till drygt fem miljoner kronor. Dessutom finns en övergripande fråga som ingen myndighet hittills har svarat på: får ett betongfundament som väger 1300 ton lämnas kvar i marken? Allt handlar bara om pengar.

Vi vill gärna ha flera ben att stå på konstaterar Åke Westberg på SCA energi. I samma artikel om ”Vindkraft bingo för skogsbranschen” säger Anders Heldemar energichef på Stora Enso att Vindkraftutbyggnaden i Finland är viktigast för dem nu eftersom där finns en inmatningstariff som garanterar 83,50 Euro per MWh.

Jag tänker i mitt stilla sinne, inte skulle jag vilja ha skog som gränsar till dessa storbolags marker. Inte vill jag ha några rådgivare från dessa bolag heller. Har man bara dollartecken för ögonen och inte förmågan att tänka på skogsindustrins bästa då har man tappat kontakt med den näring man representerar.

På andra områden i samhället föraktas många människor som lever på bidrag. Märkligt nog kommer bidragstänket inte upp i dessa sammanhang. Men vindkraftutbyggnaden bygger helt på stora statliga bidrag fast det kallas subventioner och när elpriset är lågt räcker inte ens dessa subventioner till eftersom vindkraften i sig är så olönsam.

När Sverige ödelägger stora skogsområden så är vi i gott sällskap. I 2014 års upplaga av Världsnaturfondens Living Planet Report, som nu lanseras globalt har Sverige gått från trettonde plats till tionde plats i ”värstingligan” när det gäller att leva över våra tillgångar. Vi kommer efter Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA när det handlar om miljö och ekologi. Det skulle behövas 3,4 jordklot om alla i världen skulle leva som vi svenskar. Nu motsvarar det svenska fotavtrycket hela 3,7 planeter.

En av förklaringarna till världens ekologiska elände är att vi avverkar mer skog än vad vi återplanterar. Det värsta i allt detta är att regering och riksdag driver på vindkraftsetableringarna. Ska du byta elavtal får du billigare el om du väljer att stötta vindkraften. På område efter område urholkas demokratin i denna fråga.

De rödgröna gick till val på att avskaffa det kommunala vetot när det gäller vindkraftutbyggnad. Det bärande argumentet var att de stackars kommunalråden skulle slippa alla arga medborgare som protesterar mot vindkraftens etablering i närområden.

Trots att stora producenter som Danmark tvingats sälja vindkraftel med förlust så struntar ansvariga politiker i nackdelarna, de fortsätter sin bidragspolitik och utbyggnad. Framtidens generationer kommer att få leva med enorma områden där stora betongfundament har förstört skogen, skrämt bort djurlivet och sett till att en återplantering av skog är omöjlig.

Lotta Gröning
Egen företagare och skogsägare

32 Kommentarer
Av Lotta Gröning
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Michael Richter skriver:

  Även varg hotar hela allemansrätten då allt fler lär få hägna in sina marker med upp till 3-4 meter högt stängsel, och även strömsätta dessa.

 2. Torbjörn Sjödin skriver:

  Ekonomin – välstånds utvecklingen följer historiskt energidensiteten: Ved – vind – kol – olja – vatten – gas – fission, – fusion

  Finns det tillräckligt med fossil energi och ändliga råvaror för att realisera all vind, sol, batterier + oumbärliga stödtjänster enl centrala policy ambitioner för planeten ?

  Potentialen för innovativ teknik, höjd vetenskap, många välbetalda jobb, högsta stabilitet, ökande livslängder
  med minsta utsläpp – som låses med
  återvinningspotential inses förnuftsmässigt att lägsta elpriser uppnås OCH allemansrätten får en chans med
  kärnkraft i nya tappningar. Tack

 3. Björn ST Wiklund skriver:

  Om el från vindkraft kostar, på anläggningsnivå 3ggr el från kärnkraft…. på systemnivå MHTT reserveffekten som krävs 6ggr så mycket minst…. måste det vara att skogsbolagen et. al. förväntar sig ett så förhöjt elpris så att ”de bär sig” om vissa länder envisas med att bygga kärnkraft… senast Finland OK3 kommer att ge degen tillbaka på under 10 år….. 50år med endast underhåll…. undrar vem som kommer att betala vår el? Kommer de flesta av oss att tvingas använda mindre el då? Förmodligen! Sedan detta jippo med klimatombyggnad av boenden…. kommer detta att göra att folk bor på mindre yta?….. Vi får det vartefter sämre medan våra betters slevar i sig från deg-skålen och tramsar… Även du LG skulle bli flera bloss i natten iaf om du inte vore så försiktig (a.k.a. PK) Våga vara rebell…. när tillräckligt många tar bladen från våra munnar blir vi flest…. och bestämmer……

 4. Mats Forsberg skriver:

  Detta med vindkraft är för mig helt oförståeligt? Hur hamnade vi i denna så totalt meningslösa situation där vi nu skulle producera vår energi/el med något så korkat som vindkraft. Jag är förvånad, upprörd och faktiskt, förbannad. Bor på en liten ö ut mot mot Västerhavet i Bohuslän. Där ute till havs skall man nu också etablera gigantiska vind industri anläggningar.
  Har starta en grupp på FB ( Rädda Bohuslän från Vindindustrins exploatering och giftspridning) sedan den 5.oktober fått 1 200 medlemmar.
  Det blåser motvind som förhoppningsvis blir starkare och slutligen blir till en orkan.
  .

 5. Bernt Johansson skriver:

  Jag vill bara förstärka en rad:
  De har inte bara skrämt bort djuren. De har då förstört deras habitat och ekologiska sammanhang och bidragit till artutrotningen. Det är resten av naturen som förstörs med vindkraft och bioenergi.

 6. Eric von Porat skriver:

  Skogsbolagens enda syfte är att arrendera ut mark till utländskt riskkapital.
  Studera tidigare gjorda affärer och vilka arrendatorerna är och ta reda på hur mycket av den utlandsägda vindkraftselen som kommer Sverige till godo.
  Varför allt detta intresse från i grunden utlandsägda bolag och viljan att etablera sig, via ombud i vårt land?
  Knappat för att tillfredsställa svenskt elbehov utan enbart ett utnyttjande av skatteförmåner, avskrivningsmöjligheter. Rent utnyttjande av svensk naivitet och allmänheten och politikers okunskap i ämnet.
  Allt i klimathysterins anda och vindindustrins lögner om vindkraftens fördelar.

 7. Leif Stenberg skriver:

  Lotta Gröning upprepar de vanligast myterna om vindkraft som motbevisat många gånger. För några månader sedan ringde jag till Länsstyrelsen i Skåne. Skåne är särskilt intressant eftersom de fick många vindkraftverk åratal innan det började byggas i många andra delar av landet. Jag frågade om hur mycket som hade betats ut av de pengar som deponerats som säkerhet för att vindkraftverket skull tas om hand när det tjänat ut. Svaret blev – Noll kronor ! Enligt tjänstemännen är det vanligt med tillstånd som varar i 20 år, det som vanligen har hänt hittills är ägarna ansöker om förlängt tillstånd eller monterat ner vindkraftverket och sålt delar av verket till andra ägare. Påståendet om 5 miljoner i rivningskostnader per verk är bara rimligt om man tror på extremt låga elpriser under många år framåt.

 8. Pär Ericson skriver:

  Sannolikt är det vägnätet skogsbolagen vill åt.

 9. Daniel Ulfheden skriver:

  Inte många rätt där.
  Det är självfallet vindkraftbolaget som ansvarar för återställandet och sedan många år skall bolagen ställa säkerhet (i förväg) för återställande så att det finns öronmärkta medel för återställande även om bolaget går i konkurs.

  Helt uppenbart är skogsbolagens bedömning att vindkraften inte har någon märkbar negativ påverkan på uttag och framtida vinster. Tvärtom får skogsägarna gratis tillgång till vägar av god kvalité för uttag/transport då det är dags för avverkning.

  Negativa miljökonsekvenser av vindkraft i svenska skogar bedöms i tillståndsgivningen. Sverige har bland de absolut hårdaste miljölagstiftningarna i världen och får man tillstånd är den samlade expertisens bedömningar att miljöeffekter är små.

  Vid återställning skall betongfundament bilas ned till 50 cm (ibland 100) under marknivån så att de döljs av växtlighet.
  Betong har ingen negativ miljöpåverkan i marken. Snarare positiv då kalk kan motverka försurning och ge arter med större kalkbehov nya biotoper.

  PS
  Om man på riktigt är orolig för en utarmning av flora och fauna i Sverige så är de stora problemet det industriella skogs-?och jordbruk som bedrivs i vårt land, med extrema monokulturer, användning av gifter och stora mängder konstgödsel.

 10. Ronny gustafson skriver:

  Genomtänkt och bra skrivet, har själv åkt och tittar vid dessa vindkraftanläggningar och sett dessa enorma ytor som är förstörda, man kan gråta när man ser förödelsen.

 11. Benny Nilsson skriver:

  För att ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt krävs tre gånger så hög installerad effekt, ett nytt elsystem samt ny balanskraft och/eller lagring. Allt detta kostar stora summor och det medför betydande negativa miljökonsekvenser.

  1. Daniel Ulfheden skriver:

   Nu finns det ju inga planer på att avveckla kärnkraften i Sverige. Det finns snarare en vilja att kraftigt utöka den samma. Detta tar dock åtminstone 20 år att åstadkomma och det är oklart om dessa verk kan producera till ett konkurrenskraftigt pris.

   De största landbaserade vindkraftverken producerar idag 25-30 GWh per år.
   Svensk Kärnkraft producerar ett normalår ca 50 000 GWh.
   Det krävs således kamelian 1667 till 2000 verk för att producera lika mycket elenergi på årsbasis som våra befintliga 6 reaktor producerar ett normalår.
   De nu största havsbaserade verken producerar 60-80 GWh/år. Således ca 625 till 833 av dessa.

 12. Håkan Heden skriver:

  Tack Lotta Gröning för att du så klargörande beskriver vindkraftens hot mot våra skogsmarker, hur ”Sverige ödelägger stora skogsområden” och hur ”framtidens generationer kommer att få leva med enorma områden där stora betongfundament har förstört skogen, skrämt bort djurlivet och sett till att en återplantering av skog är omöjlig”.
  Det jag saknar i din artikel är en kvantitativ belysning av hur stort detta problem verkligen är. Jag tror att det är först med en sådan belysning som våra energipolitiker och opinionsbildare verkligen kan ta till sig vindkraftens negativa konsekvenser för skogen, skogindustrins råvaruförsörjning, djurlivet och friluftslivet. Jag har därför gjort en enkel exemplifierande beräkning för vad jag tror är Sveriges för närvarande största vindkraftspark – Jädraås i Hälsingland.
  Betongfundamenten är verkligen stora. För ett stort vindkraftverk på 3 MW är fundamentet är det ungefär 400 m2. Alltså mer än dubbelt så stort som ett normalt enfamiljshus. Större delen av fundamentet läggs visserligen under markytan. Men ändå. I Jädraås har man satt upp 66 vindkraftverk vilket innebär att drygt 26 000 kvadratmeter täcks av betongfundamenten.
  Själva vindkraftparken omfattar drygt 40 kvadratkilometer skogsmark, dvs. 40 000 000 m2. Detta innebär att betongfundamenten täcker nästan sju tiotusendelar(nästan 0,00065 %) av skogmarken! Mark som inte kan återbeskogas med mindre än att man tar bort betongfundamenten. Dessa siffror borde få många fler att förstå de allvarliga långsiktiga konsekvenserna för skogen och skogsbruket av vindkraftsutbyggnaden. Kanske, Lotta, skulle din argumentation bli än starkare om dessa siffror nästa gång uttrycker din oro i vindkraftsdebatten.

  1. Lars Davidsson skriver:

   Håller också med allt som Lotta skriver. Du får kolla kartan en gång till. Mina vänner bor nära Jädraås och det ligger fortfarande i Ockelbo kommun, i Gästrikland.
   1 betongbil var 5 minut dygnet runt i 14 dgar för att bygga fundamen till VKV i Kungsberget, Sandvikens Kommun

  2. Daniel Ulfheden skriver:

   Håkan skriver att betongfundamenten upptar ca 0,00065 % av ytan där vindkraftparken är anlagd.
   Det låter i det närmaste försumbart och med tanke på att alla ytor där verken anläggs nog inte är produktiv skogsmark är troligen den förlorade skogsytan än mindre. Efter återställning bör träd kunna växa i jorden ovanpå fundamenten. En gran behöver inte särskilt tjockt jordlager för att kunna växa.

 13. Magnus Svedjemarker skriver:

  Intressant inlägg. Och säkert en hel del poänger. Så vad har du Lotta för konstruktiv lösning? Hur ska vi hållbart (alltså realistiskt) minska vår energianvändning så att vi bibehåller vårt goda samhällssystem som kan stötta så många? Hur ser vår energiförsörjning ut i framtiden enligt dig?

 14. Kim Mortensen skriver:

  Javisst vill jag ge henne rätt. Självklart är vindkraft ett gissel för många. Och vi behöver den inte. VD för SCA kanske kan upplåta lite av sin egen tomt för ett vindkraftverk så han kan visa hur det fungerar? I dag är han ju sysselsatt med att ödelägga ett av Sveriges finaste natur och boende område i Sundsvall. Det är många år sedan jag slutade att använda SCA produkter och ja brukar lämna restauranger och middagar där SCA direktörer deltar !

 15. Varg i Veum skriver:

  Konstigt att använda ”förstörd jakt” som argument mot vindkraft. Är denna medelklasshobby så viktig att den kan användas som argument?

  Men det krävs över 1700 vindkraftverk om man ska få samma effekt som ett kärnkraftverk. De håller i 20 år och måste sen ersättas. Var ska de placeras?

 16. Henry Kenamets skriver:

  Jo, ville bara tillägga att Hinkley Point-reaktorerna ska kosta 24 miljarder pund att bygga, sedan tillkommer upp till 20 miljarder euro i subventioner på elpriset. Billigt och vettigt prissatt? Det är detta ni får, ni som tror på framtida kärnkraft. Skrämmande utsikter eller hur? Ställ detta emot den hemska vindkraften för en gångs skull, så får vi se vad ni kommer fram till.
  Sedan betongfundamenten, så kan nog Energimyndigheten svara på det, om inte deras förslag till regler är klara, så är de under arbete. Man kan ju riva vindkraftverk utan att något blir kvar, till skillnad från kärnkraftverk, men ärligt talat kommer nog de flesta fundamenten att återanvändas för nya vindkraftverk, men det är bara min gissning.

 17. Henry Kenamets skriver:

  Det är konstigt att det är så mycket felaktiga påståenden i den här debatten. Jag kan respektera om man tycker om orörd vidsträckt skog, men om man inte kan avstå något av den, så får man ju faktiskt presentera något alternativ i energipolitiken. Och då duger det inte att komma med kärnkraften, som är så trygg och bra, för även den måste förnyas, och även den är alltför dyr för att kunna byggas utan subventioner. Härom dagen godkände EU-kommissionen att England får garantera 20 miljarder euro till producenterna, EDF, som ska bygga två nya reaktorer i Hinkley Point. Vart tog statsstödsreglerna vägen nu? Man måste förstå att ALL ny kraftproduktion måste subventioneras på ena eller andra sättet för att kunna byggas, om kunderna ska få sitt låga elpris. Då är det bara oärligt att hänvisa till vindkraftens subventioner.
  Och höjer man elpriset för att täcka kostnaderna, ja då blir det ju ett herrans liv för det.
  Till Lotta, det kommunala vetot är ju inget veto som behöver uttalas, det räcker för kommunen att inte säga flaska, som stoppar projekten.
  Och till Flyborg, när vi som mest behöver elen, dvs på vintern, blåser det som mest i Sverige och vindkraften står inte stilla. Det räcker med att kolla statistiken, men det har du inte orkat med under alla dessa år!

 18. Kevin Benn skriver:

  Vi pratar inte bara om ett haveri i skogen, Lotta, utan i hela landet…
  http://www.frojdh.se/2014/10/01/planekonomiskt-energihaveri-har-gjort-kalkylen-omojlig-for-ny-karnkraft/

 19. Ingvar Engelbrecht skriver:

  Bra skrivet. Småskalig vindkraft må vara något om det kan drivas utan subventioner. storskalig subventionerad vindkraft är en styggelse!
  Att använda ”klimatförändringar” som ett argument för storskalig vindkraft är ett bedrägeri.
  Ingenting är bättre för medborgarna och industrin är tillförlitlig, riklig och vettigt prissatt energi

 20. Anders Nilsson skriver:

  Utmärkt som vanligt Lotta.
  Fråga till Eva Flyborg:
  Varför låter J Björklund så nöjd när han talar om att man under alliansregeringens ledning har mångfaldigat vindkraftsproduktionen och att man vill fortsätta med det trots att han verkar ha grepp på dess tveksamma egenskaper i vårt elsystem? Det samma gäller för övrigt M.Odell.
  Nvh Anders Nilsson, Dunker

 21. Urban Sandberg skriver:

  Härligt Lotta!
  Synd bara att Löven och Romson inte tycks känna till/vilja veta vilken skit sk förnyelsebart är. Jag som blev glad när en metallare blev partiordförande. Han mobbades tydligen snabbt in i rätt förnyelsebar hörna. Inte ens Tysklands fiasko tycks leta sig fram till deras medvetande.

 22. Bo Wennström skriver:

  Småskaliga minivindkraftverk och mikrovindkraftverk kräver inga nya markområden, de installeras i samhällena. De skall vara medborgarägda, inte storindustri, så att större delen av befolkningen blir elproducenter = innanförskap.

 23. Kjell Lingeblad skriver:

  Här får vi ställa frågan: Varför är alla dessa bolag angelägna om att bygga vindkraft? Svaret är enkelt, för att tjäna pengar. Detta är helt normalt för alla som investerar i en verksamhet.

  Men när det gäller vindkraftens lönsamhet är denna helt beroende på av bidrag och subventioner. Redan nu har svenska folket offrat miljarder kronor på detta. Dessutom har Sverige ett stort överskott av elkraft vindkraften förutan.

  Det är en stor skam att allt detta schackrande med våra pengar och med vår miljö får fortgå år efter år. Men ansvaret för detta vilar helt på politikerna i riksdag och regering.

 24. Bernd Stymer skriver:

  Heja Lotta.
  Du sätter finger på den värsta skövlingen någonsin av vår natur. Du nämner inte den följande största förmögenhetsomflyttning någonsin i vår historia när elkonsumenterna tvingas att betala miljarder till vindindustrin med rötter i utlandet och som tack för det tvingas leva i en skövlad natur.
  Visst kan inte allt elände som politikernas beslut om utbyggnaden av vindkraftverk nämnas i en artikel som din utan alla vi som motsätter oss det vi kallar för vindvansinnet måste vara tacksamma att din kritik överhuvudtaget publiceras.
  I åratal har vi förgäves begärt att få delta i en offentlig debatt om utbyggnaden av vindkraftverk. Våra folkägda mediebolag SVT och SR svarar inte ens på tilltal. De bedriver ensidig information som med rätt kan kallas propaganda för vindkraftverk.
  Vi har tipsat mediebolagen om att deras granskning borde ägna sig åt nyttan för befolkningen med att få sin natur och sin livsmiljö förstörd av maskiner. Vi har även tipsat om det uppenbara bedrägeriet som skogsbolagen deltar i när de låter uppföra vindkraftverk i sin skog som de har låtit FSC, Forest Stewardship Council, certifiera skogen från att skyddas från skövling för att på så vis få bättre betalt för virket.
  Lotta, vi hoppas att din röst hörs i den nya regeringen.
  Mvh
  B.Stymer

 25. Björn Törnvall skriver:

  Mycket bra inlägg Lotta! Vill bara lägga till att markägaren alltid enligt gällande lag är solidariskt ansvarig för borttagandet av vindkraftverket, dess fundament och markens återställande. Det är ett mycket tungt och riskabelt ansvar, som de flesta markägare bagatelliserar eller inte ens är medvetna om.

 26. Johan Persson skriver:

  Vindkraften fungerar bara med skattesubvensioner.
  Just nu sitter knappt 4% i riksdagen och vill bestämma hur vår framtid skall se ut. De är en ism som så många trosuppfattningar. Där tro ersätter vetande.
  Utan skattesubventioner skulle ingen bygga vindkraftverk. De försvann därför att det finns driftsäkrare sätt att producera el.
  Det finns vederlagt vad bullret från vindkraftverk gör med människor och djur.
  Att låta markägarna betala för rivning är en cynism utan känsla. Givetvis måste rivningskostnaderna tas av uppförarna, genom en deposition i förväg, vilken återfås när besiktning och godkännade av rivningen samt återställandet finns.
  Kan någon vindkraftskramare förklara för mig vilken elkraft vi skall få en dag i februari med -25° i hela landet och högtryck, för då står ju alla vindkraftverken och väntar på vind.
  Stillsamt föreslår jag att vi låter varannan Miljöpartist bo två år helt utan ström, så får vi se hur det låter efter den prövotiden.

 27. Tord skriver:

  Tack Lotta för att du engagerar dig mot vansinnet!
  Sorgligt att vindkraftens miljö- och ekonomiförstörelse får fortgå. Skogsbolagen borde skämmas som gör detta bara för att komma över det stora bidraget för produktionen och den totala skattebefrielsen

 28. Daniel skriver:

  Bra Lotta!! Bra att någon vettig yttrar sig i hysterin! Det har du gjort länge! Tack för det Lotta!

 29. Eva Flyborg skriver:

  Bra Lotta. Dessutom kan man konstatera att vindkraften står stilla när vi som mest behöver el och den som betalar hela notan är svenska skattebetalare.
  Vindkraften är ett sorgligt kapitel, en dyr parantes, i energihistorien.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet