Vindindustrin har inte kompetens att bedöma vetenskapliga slutsatser

Vindindustrin har inte kompetens att bedöma vetenskapliga slutsatser

Vindindustrin, dess lobbyister och Annika Helker Lundström saknar kompetens för att kritisera KVA:s slutsatser om vindkraften.

Annika Helker Lundström menar att Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) sågning av vindkraftsutbyggnaden ”kritiserats hårt”, när det i själva verket bara är vindindustrin själva, dess lobbyister, inklusive Energimyndigheten som kritiserat den.

Svensk Vindenergi saknar helt kompetens, att avgöra om Kungliga Vetenskapsakademiens ståndpunkter är rimliga eller inte. Svensk Vindenergi är dessutom part i målet och har bara som syfte att skapa vinstmaximering åt sina medlemsföretag, trovärdigheten är noll.

Om vi börjar med fd GD för Energimyndigheten, Tomas Kåbergers ”replik” så saknade den varje tillstymmelse till vetenskaplig kontext. Hans oseriösa utfall om kärnkraft och hans skrönor om aborterade foster i Fukushima saknade helt relevans för grundartikeln och minskade ytterligare trovärdigheten för vindindustrin och dess medlöpare. Frågan är om Kåberger får fortsätta att kalla sig professor efter detta grova klavertramp?

– ”Naturligtvis var det ingen som trodde på skrönorna om aborterade foster”, säger professor Keija Fujimori, som lett forskarteamet till Japanska Times on Line. – Men vi ville säkerställa att de var grundlösa. Vi har undersökt 81 sjukhus och kliniker i Fukushimaområdet, varav vi fått validerade svar från 74 tom januari 2012. Inget resultat tyder på någon ökning.” Resultatet är publicerat i Perinatal Medicine.

När det gäller nuvarande GD för Energimyndigheten, Andres Muld, så är vi inte förvånade över att Energimyndigheten fortsätter att vara en del av vindlobbyn. Muld skriver att elcertifikatsystemet hittills subventionerat vindkraften med 4 till 6 miljarder. En osäkerhet på 33 % alltså. Det är skrämmande att en statlig myndighet har så dålig kontroll på de pengar som man borde ha koll på. Inom vilket annat område som helst hade GD/VD sannolikt fått sparken för så lösliga uppgifter. Slutsatsen kan bara bli den att Energimyndigheten är en inkompetent myndighet som i allt väsentligt bara sysslar med propaganda. Vem har förresten hört eller sett EM ”rätta” Wijkman, Axelsson eller andra delar av miljörörelsen när man på de bästa debattsidorna vräker ur sig osakligheter om kärnkraften? Andres Mulds yttranden om vindkraftens sk lönsamhet kan i bästa fall betecknas som okunnigt, i annat fall en lögn.

Skrönorna om att svensk vindkraft ska minska koldioxidutsläpp i Polen och Tyskland är bara löjliga. Tyskland är i full färd med att planera för 17 nya kolkraftverk och 29 nya gaseldade kraftverk, samtidigt som Polen bestämt sagt nej till EU:s förslag om ytterligare utsläppsmål.

När det gäller vindkraftsindustrins påståenden om att vindkraft skapar jobb kan vi konstatera, att flera internationella undersökningar visar, att subventionerade ”gröna jobb” i vindindustrin istället ”dödar” 2-3 riktiga jobb.

Vindindustrins propagandalögner överträffas bara av vindkraftens bristande lönsamhet, ineffektivitet och krav på ökade subventioner.

Jonny Fagerström
Björn Törnvall
Föreningen Svenskt Landskapsskydd

6 Kommentarer
Av Jonny Fagerström
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Curt Widlund skriver:

  Länkar till människors påverkan av vk Holms gedigna insats att förklara vk inverkan på människan är en bra början som lätt kan kullkastas eftersom ”inget annat dokument” beskriver samma syndrom.
  Energi är inte en dagsfråga utan det är en utdragen process som måste planeras 20 – 50 år framåt i tiden. Den överproduktion vi har idag och vidare utbyggnad av vk är en anpassning till EU och dess medlemstater, inte ännu för att ersätta kärnkraften som många är inne på. *** En av de bästa video om vk. http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns51 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns47
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns43 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns35 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns34
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns28
  http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns28 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns27 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=t9 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n7 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n5 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n4 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n3 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n2 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=n1 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=backup10 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=backup2 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=re2 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=cost3 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=d9 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=d8 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=d7 http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=book5 http://www.theaustralian.com.au/news/features/doubt-over-green-energys-clean-bill-of-health/story-e6frg6z6-1226016137554 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/11/03/194829.htm#.UXKyIgrkS8Y.twitter

 2. Hans-Erik skriver:

  Tokstollar, angående kompetens:

  KVA hävdar att endast 10 TWh vind får plats i det Svenska elsystemet.
  I år kommer Sverige producera mellan 7-8 TWh, redan nästa år producerar Sveriges vindkraft över 10 TWh, det är enkelt att räkna ut om man bara tar sig tid att undersöka hur mycket installerad vindkraft som finns och som kommer in i år.

  Nästa år då det Svenska elsystemet tar emot över 10 TWh vindkraft, blir det pinsamt tydligt vilka det är som egentligen saknar kompetens.

  Vindkraften är inte skattefinansierad, den stöds av ett marknadsbaserat system, och betalas via elräkningen.

 3. Gustaf Silfverstolpe skriver:

  Tack Jonny och Björn,

  Håller fullständigt med de tre kommentarerna nedan!

  Regeringen med Reijnfeldt, Borg och Björklund borde omedelbart stoppa slöseriet med skattemedel till en meningslös statsning på vindkraft.
  Stoppa slöseriet med skattemedel och sätt stopp för skövlingen av det svenska landskapet.

 4. Aldor Karlsson skriver:

  Tack Jonny och Björn för dessa sanningens ord

 5. Magnus Berg skriver:

  Korrupta SNF och WWF. Korrupt energimynmdighet stöder en lögnaktig vindindustri.

  FSL skyddar både naturen och demokratin. Bravo!
  Argumenten är stenfast riktiga och korrekta.

 6. Urban Sandberg skriver:

  Jonny och Björn,

  Vilken tur att det finns människor som kan och vågar sticka ut och bemöta ”vindmaffian”. STOPPA slöseriet med skattepengar NU!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet