”Vem ska bygga elnät till vindkraften?”

”Vem ska bygga elnät till vindkraften?”

Under 2011 investerade Södra Hallands Kraft i anslutningar av nya vindkraftverk till elnätet. Men den nya regleringen innebär att liknande projekt inte är aktuella de närmaste åren.

Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi.

Södra Hallands Kraft är ett kundägt elnätföretag som verkar i Laholms och Båstads kommuner. Under 2011 investerade Södra Hallands Kraft drygt tio miljoner kronor för att ansluta nya vindkraftverk till elnätet. 
– Den nya regleringen innebär att vi bara vi får tillgodogöra oss en tredjedel av investeringskostnaden för perioden 2012 till 2015, säger Tommy Karlsson som är VD för Södra Hallands Kraft.

Av den anledningen har Södra Hallands Kraft beslutat att just nu inte gå in i fler projekt för att ordna nät till vindkraften.

Den nya prisregleringen av elnäten som infördes 1 januari 2012 börjar nu alltså få effekt på investeringarna. Den principiella tanken med regleringen är att nätföretagen i förväg ansöker om godkännande från Energimarknadsinspektionen för de avgifter de vill ta ut av kunderna. Avgifterna består av en ersättning för drift av elnäten och en ersättning för kapitalkostnader.

När det gäller kapitalkostnaderna så beräknas de som räntan på det investerade kapitalet, och räntan är enligt regleringen 5,2 procent. Det har diskuterats om detta är en skälig ränta eller inte vilket Second Opinion tidigare skrivit om.

Men det spelar också roll hur stor andel av det investerade kapitalet som elnätföretagen får ta ut ränta på. Och här börjar regleringen bli ganska komplicerad, eftersom man skapat en övergångsregel som gör att beräkningsformeln för kapitalet ändras successivt de kommande tolv åren.

Övergångsregeln innebär för investeringar som görs 2012 till och med 2015 att bara en tredjedel av de faktiska investeringskostnaderna räknas med i kapitalbasen för beräkningen av nätavgifter för kunderna. Resten av kostnaderna blir förlust. Åren därefter ökar andelen av investeringarna som företagen får räkna in gradvis till år 2024 då alla nya investeringar ska kunna finansieras med höjda avgifter.

I många nätföretag sker nu översyner av lagda investeringsplaner och Second Opinion har tidigare rapporterat om Kalmar Energis neddragningar. För Södra Hallands Kraft innebär förändringen att man fullföljer lagda planer men avstår ifrån att gå in i nya investeringsprojekt.

– Vi har ett reinvesteringsprogram som vi avser att följa trots att förutsättningarna försämrats avsevärt med Energimarknadsinspektionens övergångsregler. Men när det gäller nya projekt, där vi inte har anlutningsplikt, så bromsar vi, säger Tommy Karlsson.

Tommy Karlsson menar att den nya regleringen inte är hållbar i längden och han frågar sig vem som nu exempelvis ska bygga elnät till nya vindkraftverk. Rent generellt anser han att politiker inte berättar hela sanningen när det gäller energifrågorna.

– Politikerna skapar förväntningar bland konsumenterna som sedan inte kan infrias. Man har talat om hur billigt det ska bli med el och samtidigt så innebär klimatutmaningarna att politikerna fattat en rad beslut som gör elen dyrare. Jag tycker inte att politikerna tar tillräckligt ansvar för att förklara sambanden och konsekvenserna av de beslut som fattats, avslutar Tommy Karlsson.

2 Kommentarer
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Politikerna ”har talat om hur billigt det ska bli med el och samtidigt så innebär klimatutmaningarna att politikerna fattat en rad beslut som gör elen dyrare.”

  Redan i samband med atomkraftutredningen 1954 påstods att el skulle bli så billigt i framtiden att det inte skulle löna sig att sända ut räkningar. Som en följd av detta byggdes det s.k. miljonprogrammet utan elmätare per lägenhet, man nöjde sig att sätta in en mätare som mätte förbrukningen för hela bostadsområden. På 1990-talet fann man att förbrukningen då blev så hög att denna kollektivmätning måste avskaffas.

 2. Curt Widlund skriver:

  Ett bra beslut att inte bygga nät för den onödiga vindkraften som är den näst sämsta lösningen på att minska CO2 belastningen. Vindkraftens påverkan på människan, djuren och naturen är förödande. Ett vittnesmål från Ontario och ett utlåtande ur Läkartidningen om infraljudets alvarliga konsekvenser.
  Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk
  http://www.second-opinion.se/energi/view/2455
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet