Tyska våndor inför Energiewende

Tyska våndor inför Energiewende

Det finns röster för att vi i Sverige skall följa Tysklands exempel med Energiewende och avveckla kärnkraften. Har dom läst på läxan.

Energiewende är det tyska ordet för den omställning som innebär att all kärnkraft i Tyskland skall vara avstängd 2022. I dag finns nio kärnkraftsreaktorer kvar i drift efter det att man stängde sju reaktorer som en direkt följd av Fukushimaolyckan jämte en reaktor som inte varit i drift de senaste tre åren. 

När samtliga reaktorer har stängts av har 141 TWh av den tyska elproduktionen tagits ur bruk. Sverige har en årlig elproduktion på 145 TWh. Det innebär att man då måste ersätta lika mycket el som vi årligen använder i Sverige. 2010, det vill säga innan man hade stängt någon reaktor svarade koleldade kraftverk för 41 procent av elproduktionen och kärnkraften 23 procent. Resten var naturgas, vind, sol, biomassa, vattenkraft, olja och sopor.

Den 6 maj i år redovisade den tyske professorn Friedrich Wagner vad omställningen kommer att leda till på ett seminarium på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Omställningen till förnybar energi innebär en mix av vind och sol som kommer att bidra till 40 procent av det totala elbehovet. Enligt Wagner är det en nivå som är hanterbar. Nu innebär inte det att installationerna för fossileldad el kan begränsas till 60 procent av totalbehovet. Den måste kunna kopplas till och från i takt med variationen i tillgången till vind- och solkraft och därför måste det finnas tillgång till en effekt som uppgår till 90 procent av det som skulle behövas om man inte hade någon förnybar el överhuvudtaget.

Det innebär utökad installation av fossileldad elproduktion utöver det som finns i dag. Det blir täta till- och frånkopplingar för det fossileldade som kommer att kosta och som tär på materielen. När det blåser mycket och solen skiner blir det stora mängder överskottsel som inte kan exporteras på grund av kapacitetsbegränsningar hos potentiella importörer. Professor Wagner levererade ingen prognos över vad det tyska elpriset blir 2022.

Att koleldad elproduktion leder till många dödsfall som en följd av den svaveldioxid och de kväveoxider som finns i kolröken och som orsakar stendammlunga och andra andningsbesvär vet vi från rapporter från Kina och USA. Hur många dör årligen i Tyskland av den orsaken frågade vi. Wagner berättade då att Greenpeace i Tyskland nyligen publicerat en studie i ämnet. Greenpeace gör bedömningen att de 67 koleldade kraftverk som redan fanns 2010 tillsammans med de 15 nya koleldade kraftverk som kopplades in på nätet 2012 kommer att leda till 3100 tyskars död årligen.

Det finns röster för att vi i Sverige skall följa Tysklands exempel. Har dom läst på läxan?

Bengt Lindhé

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet