Tre åtgärder för att minska lastbilarnas utsläpp

Tre åtgärder för att minska lastbilarnas utsläpp

Med ett avtal från Paris och nytt hopp för klimatet är det nu dags för regering och riksdag att börja åtgärda de områden med störst klimatpåverkan. Ett sådant är tunga fordon vars utsläpp enligt Naturvårdsverket var 15 procent högre förra året än de var för 25 år sedan. Anledningen är ökad trafik men också att allt för få politiska åtgärder har föreslagits för att driva på omställningen.Den tunga trafikens dieselanvändning påverkar klimatet men utsläppen av diesel bidrar också till stora hälsostörande luftföroreningar och till buller. Omkring 40 procent av vägtrafikens utsläpp av kväveoxider och partiklar kommer från tunga fordon och bidrar till stora hälsokostnader i form av astma, allergi och förtida dödsfall.

Alternativen till diesel i tunga lastbilar på marknaden idag är bland andra fordonsgas, HVO, etanol och RME. Väljs fordonsgas minskar koldioxidutsläppen men även utsläppen av kväveoxider och partiklar. Den svenska fordonsgasen består idag av över 70 procent biogas som produceras av avfall från hushåll, lantbruk samt industrier och därmed bidrar till fler lokala arbetstillfällen och till minskad oljeimport.

Trots de alternativa drivmedlen rullar den absoluta majoriteten tunga lastbilar fortfarande på fossil diesel. För att förändra detta faktum och driva på utvecklingen finns några åtgärder som snabbt borde kunna införas för snabb effekt – utan att utesluta något alternativ eller stöta på patrull i EU.

Den första åtgärden är att så snart som möjligt införa en nationell definition av en ”miljölastbil”. I dag har ett antal kommuner själva antagit en definition för vad som anses vara en miljölastbil – eftersom det saknas en nationell definition. En nationell enhetlig definition skulle dock bli mycket mer kostnadseffektiv och verksam. Definitionen bör utformas utifrån lastbilens hela miljö- och klimatpåverkan och kan sedan ligga till grund för de många transportupphandlingar som görs varje dag. Och därmed påskynda utvecklingen mot ännu fler miljölastbilar på marknaden.

Den andra åtgärden är att införa en tidsbegränsad premie för dessa miljölastbilar. En premie är en stark drivkraft vid inköp vilket inte minst intresset för den miljöbilspremie som fanns för några år sedan visade. En premie som får transportörer och företag att välja en miljölastbil med låga miljö- och klimatutsläpp borde få snabb effekt i omställningen.

Den tredje åtgärden är bredare men minst lika viktig och handlar om ta fram en nationell strategi för biogas. Ett förslag till strategi har presenterats av biogasbranschen i samverkan med en rad offentliga och privata aktörer och innehåller en rad enkla och genomförbara åtgärder och satsningar för en fortsatt utvecklad svensk biogasmarknad. Sverige är en föregångare inom biogas till fordon men riskerar nu att tappa sitt internationella försprång.

De tunga fordonens utsläpp är en utmaning för alla länders regeringar. Genom att nu införa konkreta styrmedel inom denna sektor skulle regeringen bana väg för våra lastbilsproducenter som satsat på att utveckla alternativen till dieseln. Men också ta ledartröjan inom ett internationellt svårt område och visa vilken väg lastbilarna kan ta från Paris.

Anders Mathiasson
Vd Energigas Sverige

Av Anders Mathiasson
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet