Tillstånd för sex vindkraftverk – processen inne på sjätte året

Tillstånd för sex vindkraftverk – processen inne på sjätte året

Processen att få bygga sex vindkraftverk utmed E6 i Halland är inne på sitt sjätte år. Varberg Energis vd är kritisk till utvecklingen med allt längre tillståndsprocesser.
– Tidigare har det tagit tre till fyra år att få till ett tillstånd, det kommer tyvärr bli nästan omöjligt i framtiden om inget drastiskt görs, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi
streck.jpg

Övriga artiklar i Second Opinions serie om tillståndsprocesser:

Del 4. Näringsdepartementet:”Vi vill få till regelförenkling över lag
Del 3. Två och ett halvt år för tillstånd att förbättra säkerheten i damm
Del 1. Sex år för att få tillstånd att bygga värmeverk

2007 inledde Varberg Energi sin process om att få tillstånd att bygga en vindkraftspark i Västra Derome i Halland. Platsen är noga utvald utifrån vindförhållanden, två års mätningar konstaterar att det är en gynnsam plats. Nu är processen inne på sitt sjätte år. Varberg Energis vd, Carl-Arne Pedersen, ser en negativ utveckling för tillståndsprocesserna.

– För vår första vindkraftpark, som vi byggde 1991, tog hela tillståndsprocessen sju månader till vindkraftverken var i drift. Vår nästa park 1995 tog ett och ett halvt år, vår tredje park 1998 tog ett år och nio månader, vår fjärde park 2006 tog två år, vår femte park 2008 tog två år och åtta månader och vår sjätte park 2010 tog hela fyra och ett halvt år från det vi började förprojektera till idrifttagning. Och den park vi just jobbar med för att få tillstånd till, i Västra Derome, är inne på sitt sjätte år, trots att vi fick bygglov av kommunen redan i november 2008 . Parken är också utpekad som lämplig för vindkraftetablering i den översiktsplan för vindbruk som kommunen tog fram och som fastslogs av kommunfullmäktige i juni 2010, säger Carl-Arne Pedersen.

För att bygga en vindkraftsanläggning som motsvarar definitionen av en stor anläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken med tillhörande krav på miljökonsekvensbeskrivning samt kommunens tillstyrkan. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsen. Om skyddad natur berörs gäller särskilda regler. Processen för Varberg Energi inleddes med samråd som följdes av ansökan om byggnadslov, vilket kommunen gav i november 2008.

Härefter avvaktade Varberg Energi att lämna in ansökan till länsstyrelsen, eftersom kommunen i början av 2009 inledde sitt arbete med att göra en översiktsplan för vindkraften i kommunen. Den fattade kommunfullmäktige beslut om i juni 2010 och i augusti 2010 lämnade Varberg Energi in sin ansökan till länsstyrelsen. I juni 2011 fick de tillstånd att upprätta den nya vindparken, men beslutet innehöll flera utredningspunkter, som Varberg Energi ansåg orimliga och valde därför att överklaga delar av villkoren i beslutet till mark- och miljödomstolen.

Beslutet överklagades senare under 2011 även av de närboende, men då ur ett annat perspektiv: de tyckte inte att det är i sin ordning att det överhuvudtaget byggs en vindpark i Västra Derome. Varberg Energis invändningar mot länsstyrelsens utredningskrav är bland annat att fågelinventeringen som Varberg Energi har gjort för att få tillstånd inte ska följas upp och göras igen efter tre år, vilket länsstyrelsen anser. Det kommer ta ett år att göra ytterligare en ny utredning och innebär nya omfattande kostnader, menar Varberg Energi.

I sin ansökan har Varberg Energi också låtit experter utreda fladdermössbeståndet och konstaterat att det inte finns några fladdermöss i området. Men länsstyrelsen har i tillståndet ställt utredningskravet att detta måste följas upp, då en vindpark kan locka till sig insekter och därmed också fladdermöss. Ett krav i tillståndet från länsstyrelsen är att under perioden mitten av juli till mitten av oktober ska vindkraftverkens stängas av nattetid då det blåser mindre än fem meter per sekund på 100 meters höjd.

Ett annat villkor länsstyrelsen ställer är att Varberg Energi bör utreda möjligheterna att förse parkens hinderbelysning med radarstyrt system, som gör att belysningen endast tänds när ett flygplan eller en helikopter närmar sig vindkraftverken. Varberg Energi har utrett frågan och konstaterar att ett sådant system inte har lämnat idéstadiet och skulle det i dagens utförande användas på Västra Derome skulle det innebära en investeringskostnad på mellan 3,5 och 5,5 miljoner kronor. Dessutom överstiger inga kraftverk 150 meter, vilket är höjden då hinderbelysningen ska vara starkare, och för den här typen av anläggning är ljuset medelintensivt rött sken – och inte helintensivt ljust sken som är fallet för anläggningar högre än 150 meter. Men länsstyrelsen menar att tekniken är längre fram i utvecklingen än vad Varberg Energi säger.

Härvid står ordväxlingen. I december förra året gav Varberg Energi sitt senaste yttrande till mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen har sedan dess begärt uppskov för att komma in med ett nytt yttrande. Yttrandet från grannarna som överklagat beslutet och begärt förlängning för sina yttranden var förlängt till den 10 februari i år. Ärendet är nyligen behandlat i mark- och miljödomstolen som ska meddela sin dom i juni.

– Min uppfattning är att länsstyrelsen i dag tyvärr inte har de resurser och kapacitet som behövs för att hantera ärenden i tid och att det kan saknas viss erfarenhet hos en del av utredarna. Vi upplever att länsstyrelsen i dag föreslår för många och detaljerade villkor så att det snart blir omöjligt att etablera nya vindkraftparker. Tidigare har det tagit tre till fyra år att få till ett tillstånd, det kommer tyvärr bli nästan omöjligt i framtiden om inget drastiskt görs, säger Carl-Arne Pedersen.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Kjell Lingeblad skriver:

  Varför skall Varbergs Energi satsa tid och pengar på att bygga vindkraft? Sverige har och kommer att ha ett stort överskott av elenergi för lång tid framöver vindkraften förutan.

  Svensk elproduktion är också i det närmaste fri från utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen.

  Öveskottet av el måste exporteras till ex. Tyskland och Polen. Här är priset på el högre än i Sverige varför vindkraftbolagen kan få bättre lönsamhet än att sälja elen i Sverige.

  I Sverige är elpriset nu och även framdeles så lågt att investering i vindkraft blir en ren förlustaffär. Att exportera elen kan då rädda ekonomin. Men vindkraften är kraftigt subventionerad av alla elanvändare i Sverige som därmed får betala, antagligen miljarder kronor, till vindkraftbolagen.

  Slutsats: Stoppa snarast utbyggnaden av den dyra, miljöstörande och obehövliga vindkraften.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet