• Trånga elnät hindrar tillväxt

    Trånga elnät hindrar tillväxt4

    Elnäten utgör ett växande hinder för nya företagsetableringar i Sverige, enligt en ny rapport från Pöyry. Om få år har kapaciteten slagit i taket, säger Mats Wang-Hansen.…

    Läs mer...