• Lösningar finns även på kort sikt

    Lösningar finns även på kort sikt5

    Elsystemexperten Magnus Olofsson skriver i en replik att det finns lösningar som ökar kapaciteten i elnätet från norr till söder redan i närtid. Kapaciteten i kraftledningarna från norra Sverige utnyttjas alltmer sällan till fullo. …

    Läs mer...